Trafik Kazası (Ölüm-Yaralamaya Bağlı) Tazminat Davası

Trafikte motorlu taşıtların kullanımı sonucu meydana gelen kaza ile bağlantılı zararların tazmini için açılan davalara trafik kazasından doğan tazminat davası denmektedir.

Zarar gören taraf yani mağdur kişi, kusurlu tarafa karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ayrıca bu dava zorunlu mesuliyet sigortası var ise sigorta şirketine maddi tazminat talebi yönünden yöneltilebilir.

Davada görevli mahkeme; eğer sigorta şirketine dava yöneltilmiş ise Asliye Ticaret mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme dışında kazanın meydana geldiği yer mahkemesidir.

Davayı zarar gören kimse açabilir eğer ölmüş ise mirasçıları davayı açabilecektir.

Trafik Kazası (Ölüm-Yaralamaya Bağlı) Tazminat Davası