İş kazası ve trafik kazasına dayalı yaralanmalara ilişkin maluliyet oranı

dava açıp açmamakta yarar olup olmadığını merak ediyorsanız bize ulaşın.

Konkordato Avukatlık Hizmeti

Konkordato yani şirketler için uzlaşma ve borçlarını yapılandırarak ödeme imkanı sunan sistem.

Yurtdışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler için hukuki yardım , avukatlık ve danışmanlık hizmeti.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olup Türkiye’de ki hukuki sorunlarının çözümüne destek vermekteyiz.

Özellikle Türkiye’de emeklilik , boşanma , mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi ile gayrimenkule ilişkin (taşınmaz alım satım , tahliye v.s.)  tüm anlaşmazlık ve çözümlerinde avukatlık ve hukuki danışmalık hizmeti vermekteyiz.

Tıbbi Kötü Uygulama

Tıbbi kötü uygulama , Doktor  hatası ve Estetik   (plastik cerrahi ) cerrahi hatası nedeni ile yaşanan mağduriyetlere ilişkin maddi , manevi tazminat davaları ile tıbbi sigorta bedellerinin tahsiline yönelik yasal süreçler için bizi arayabilirsiniz.

Hemen İletişime Geçin

Faaliyet Alanlarımız

İş Kazası Avukatı

İş Kazası Avukatı

İşveren tarafından gerekli iş güvenliğine dönük önlemler alınmamış, koruma önlemleri sağlanmamış ve buna bağlı olarak işçi kazaya uğrayarak zarar görmüş ise, işveren işçiye karşı bu zarardan (kaza) dolayı sorumlu olacaktır. devamı... »
Trafik Kazaları Avukatı

Trafik Kazası Avukatı

Trafikte motorlu taşıtların kullanımı sonucu meydana gelen kaza ile bağlantılı zararların tazmini için açılan davalara trafik kazasından doğan tazminat davası denmektedir.devamı... »
Kıdem Tazminatı Avukatı

Kıdem Tazminatı Avukatı

Kıdem tazminatı işçinin , işverenden çalıştığı dönemler için kıdemi oranınca ödenmesi gereken tazminat kalemidir. Lakin bu tazminatı işçinin hak etmesi içindevamı... »
İşe İade Davaları Avukatı

İşe İade Davası Avukatı

İşe iade davası, iş akdi haksız şekilde sonlandırılan (fesih) edilen işçinin, işverene işe tekrar alınması amacını güden ve bu nedenle işveren aleyhine yönelttiği davadır. Bu davanın dayanağı 4857 sayılı iş kanunudur.devamı... »
Boşanma Davaları Avukatı

Boşanma Davası Avukatı

Çiftlerin evlilik birliğini devam ettirememesi ve bu birlikteliği sonlandırmaya karar vermeleri halinde mahkemede açacakları davanın adı boşanma davasıdır.devamı... »
Doktor Davalari Avukatı

Doktor Davaları Avukatı

Hekimin sorumluluğu yani Malpraktis hatalı tedavi ve tanı nedeni ile hastada meydana gelen zarar ve ziyandan doğan sorumluluktur.devamı... »
Vergi Davası Avukatı

Vergi Davası Avukatı

Vergi yükümlülüğüne karşı bireylerde, vergisel idari işleme karşı hukuk devleti tarafından korumaya alınmıştır.devamı... »
Tahliye Davaları Avukatı

Tahliye Davaları Avukatı

Kısa Metin…devamı... »
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Davaları Avukatı

Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Davaları Avukatı

Kısa Metin…devamı... »
Avukat Şamil Arslan

Şamil Arslan Kimdir ?

1977 yılında Karaman’da doğdu  , Marmara üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu  , 12 yılı aşkın süredir faal olarak avukatlık yapmaktadır . 6 avukat arkadaşı ile birlikte Kozyatağın’da bulunan bürosunda  profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir.

Çalışma alanlarımızdan bazıları

İş Hukuku  , Kıdem İhbar Tazminatı Davaları , Fazla Mesai Ve Alacak Davaları , İşe İade Davaları , Hizmet tespiti davaları , İş Kazası Davaları , Tazminat Hukuku , Maddi-Manevi Tazminat Davaları , Ölüme Bağlı Tazminat Davaları , Bedensel (Cismani) Zarar Davaları

Hukuk Makaleleri ve Röportajlar

Banka kredi oranları nedeni ile zarara uğrayan tüketici lehine İstanbul 12. Tüketici Mahkemesi üç kat tazminat ödenmesine karar verdi

Konut , ihtiyaç ve araç kredilerinde rekabeti ortadan kaldırarak tekel gibi ortak eylem içerisinde bulunan bankalara açılan tazminat davasında [...]

Aldatmaya Neden Olan Öte Kişi Manevi Tazminatta Sorumludur

Öteki kadın/erkek  ya da diğer bir deyişle eşlerin ayrılmasına neden olan diğer kişi bu eylemi nedeni ile manevi tazminattan [...]

Av. Muhammed Şamil Arslan ile İş Kazası Kıdem İhbar Tazminat Davaları Hakkında Vatan Şaşmaz ile Röportaj

TRAFİK KAZALARINA BAĞLI MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Meydana gelen trafik kazaları neticesinde , zarar görenin yada yakınlarının (hak sahipleri) talep edebileceği tazminata konu kalemler şu şekildedir. [...]

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

KIDEM TAZMİNATI (ÖDENCE) NEDİR. Kanunda  yazan koşullar çerçevesinde (haklı nedenle) ve en az bir (1) yıllık çalışma süresini tamamlamış işçinin  [...]

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

TAZMİNAT (ÖDENCE )  NEDİR? Sorumlunun ; haksız eylemi sonucu meydana gelen zarar ve ziyanın (kaybın) karşılanmasına tazminat (ödence) denir. Mağdur [...]