Makaleler

Anlaşmalı boşanma davası, kadın ve erkeğin bir araya gelip mantıklı bir kararla birlikte uzlaşıp boşanmak için başvurulan bir boşanma sistemidir. Bu boşanma türünde eşler çok fazla stres ve sıkıntı yaşamazlar. Düşmanca yaklaşımlar değil, iş birliği ve mantık çerçevesinde kararlar alınır. Bu boşanma davası türünde öncelikle boşanma, boşanma öncesi ve sonrası gibi tüm detaylar hakkında bir dilekçe hazırlanır. Tüm detaylar belirlenir.

Dilekçenin içeriğinde eşlerle ilgili, hayata dair çok şey olur. Özellikle velayet hakkı, nafaka, varsa ev, arsa, araba gibi mal paylaşımı ve benzer konular ayrıntılarıyla belirtilir. Bu dilekçe istenirse bir avukat yardımı ile de hazırlanabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında varsa çocuklar için iştirak nafakası konusu görüşülür. İştirak nafakası ile çocukların sağlık harcamaları, eğitim masrafları, güvenliği gibi konular karara bağlanır. Çocuklar açısından güvenli ve sağlıklı yaşayabilecekleri ortamın oluşturulması sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  • Boşanmak için eşler ya birlikte mahkemeye başvurmuş olmalıdır ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul etmelidir.

Dilekçe ve Mahkeme Süreci

Anlaşmalı boşanma dilekçesi kapsamında eşlerin ayrılık konusunda ve mal paylaşımı, çocukların velayeti ve benzer her hususta anlaştıkları belirtilir. Konuyla ilgili olan aile mahkemesine sunulur. Sunumu inceleyen mahkeme, her yönüyle uygun görürse boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davalarında titizlikle hazırlanıp sunulmuş bir dilekçe varsa taraflar mahkemeye gitmezler.

Mahkemenin dilekçeyi inceledikten sonrasında tarafları mahkemede bulunmaları için çağırması da olasıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında, mali yönden de manevi olarak da daha sağlıklı ve problemsiz bir boşanma süreci yaşanır. Anlaşmalı boşanma davaları duruşmasız olarak da neticelenip sona erer. Eşlerin baroya kaydı olan bir avukata verecekleri vekâletname ile dava takibinin yapılmasına izin verirler.

28 Kas, 2023

Kadıköy İş Avukatı

Kadıköy iş avukatı işveren ve çalışanların hak ve sorumlulukların öğrenmeleri ve bunların korunması alanında görev alır. İş hukuku kapsamında getirilen yasal düzenlemeleri çok iyi bilir ve bunların uygulanması aşamasında da… Detaylı Bilgi
25 Kas, 2023

Tuzla Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında son yıllarda önemli oranda artış olduğu görülür. Tuzla boşanma avukatı da fiilen bitmiş olan evliliklerin kanunen de sonuçlanmasında yanınızda yer alır. Türk Medeni Kanunu ve ilgili kanunları iyi… Detaylı Bilgi
02 Ara, 2023

Tuzla İş Avukatı

İş hukuku, kapsamı ve uygulaması bakımından geniş olup, işyerine ilişkin tüm konuları kapsamaktadır. Bu nedenle bir iş avukatının işi, çalışan ve onun ilgili hak ve yükümlülükleriyle ilgili olan ve işverenin… Detaylı Bilgi