Makaleler

Anlaşmalı boşanma süreci başlangıcında eşler tek bir avukat ile veyahut ayrı ayrı avukat tutarak uzlaşma sağladıkları konularda yazacakları dilekçe ile aile mahkemesine başvurabilirler. Duruşmaya taraflardan katılım olmazsa duruşma yakın bir tarihe ertelenir ya da davacı eşe çekişmeli boşanma dava dilekçesi sunması için bir süre izin verilir.

Duruşmaya iki taraf da katılınca mahkeme iki tarafa da protokolü kendilerinin mi imzaladığını ve boşanmak isteyip istemediklerini sorar. Her iki eş de boşanmayı istiyorsa ve hâkim de uygun görüyorsa, protokolü onaylayarak tek celsede boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanmada Mahkeme Süreci ve Onay Aşaması

  • Çiftler, boşanma konusunda anlaşmaya varmalıdır. Bu, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve diğer konulardaki anlaşmaları içerir.
  • Çiftler, anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye başvurur.
  • Mahkemeye başvuru dilekçesinde, çiftlerin kişisel bilgileri, evlilik tarihi, anlaşmanın detayları ve diğer gerekli bilgiler yer alır.
  • İlk duruşmada, mahkeme anlaşmayı inceleyerek tarafların gerçekten anlaştığını ve bu anlaşmanın çocukların çıkarlarını koruduğunu kontrol eder.
  • Mahkeme, bir bekleme süresi belirler. Bu süre, çiftlerin boşanma kararından vazgeçip vazgeçmediklerini düşünmelerine olanak tanır.
  • Bekleme süresi sona erdikten sonra, mahkeme çiftleri son duruşmaya çağırır.
  • Mahkeme, anlaşmalı boşanmanın uygun olduğuna karar verirse, boşanma kararı onaylanır.

Anlaşmalı Boşanma Sürecinin Avantajları

Çiftler; mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka ve diğer hukuki konularda anlaşma sağlarlar. Bu anlaşmaların yazılı bir belgeye dökülmesi ve mahkeme tarafından onaylanması önemlidir. Anlaşmalı boşanmada mahkeme süreci daha hızlıdır, çünkü çiftler mahkemeye gitmeden önce anlaşmışlardır. Mahkemeye gitme ihtiyacı sadece anlaşmazlık durumlarında ortaya çıkar. Mahkeme, çiftlerin sunduğu anlaşmayı değerlendirir ve adil bulduğunda boşanma kararını onaylar. Bu noktadan sonra çiftler resmi olarak boşanmış sayılırlar.

26 Kas, 2023

Beykoz Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından doğan hasarlar ve zararlar nedeniyle Beykoz trafik kazası avukatı hizmetleri son derece hassas bir şekilde yürütülmektedir. Tazminat taleplerinin hak kaybına uğramadan alınması adına Avukat M. Şamil Arslan hukuk… Detaylı Bilgi