Ataşehir Avukat Makaleler

Pek çok işçi, iş hukuku konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Bu yönde Ataşehir iş avukatı, iş hukukuna hakim olması noktasında yasal mevzuata hakimdir. İşçi ve işveren arasındaki tüm sorunların çözümünde Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz başvurulması gereken profesyonel danışman firmalardan biridir. İş hukukuna dair uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda iş hukuku avukatına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Büromuzda iş dünyasındaki ilişkiyi düzenlemek için hukuki destek vermekteyiz.

İş hukuku avukatı arandığında, yürütülen çalışmalarda yapılan haksızlıklara kayıtsız kalınamayarak işçi ve işveren arasında geçen hizmet davalarından doğan haklar, teknik detaylarla ön plana çıkarılmaktadır. Bu davalar içerdikleri teknik detaylar nedeniyle yüksek derecede özen ve titizlik gerektirmektedir. Bu açıdan hukuki mevzuata hakim alanında uzmanlaşmış avukatımızla bu tür çalışmalar yürütülmektedir.

Ataşehir İş Avukatı Hizmetleri

İşçinin emeğinin verilmesi konusunda Ataşehir iş avukatı işçi ve işverenleri bilgilendirmektedir. İşçi ve işverene bu noktada yol gösteren Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz mahkeme huzurunda müvekkilinin haklarını tüm ayrıntılarıyla korumaktadır. İş avukatının ifa ettiği başlıca işler şu şekildedir;

  • Toplu iş sözleşmeleri
  • Kıdem, ihbar, tahsilatların tahsili
  • Hizmet tespiti davaları
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
  • İşe iade davaları
  • İş kazalarından kaynaklı alacak davaları
  • Meslek hastalığı dolayısıyla tazminat davaları
  • İşçi taşeronlar arası uyuşmazlıkların çözümü
  • SGK prim davaları
  • İşçi ve işveren arasındaki sorunların çözümü

İş hukukunda avukatla takip şart koşulmamaktadır. Bununla birlikte avukatsız dosya takibinin neden olacağı kaybın telafisi güç, hatta imkansız olabilmektedir. Bu açıdan iş hukukuyla ilgili pratik ve etkili çözümler, dava vekilliği hizmetiyle sağlanmaktadır. İş hukukunu hükmü altına alan tüm kanunlar kapsamında işçi ve işverenler için vekalet hizmeti kişi haklarını müdafaa ederek verilmektedir. Var olan uyuşmazlığın kısa zamanda çözümlenmesi adına beklenen faydanın hasıl olmasına yardımcı olunmaktadır.

19 Kas, 2023

Tuzla Trafik Kazası Avukatı

Tuzla trafik kazası avukatlık hizmeti konusunda çok fazla tecrübesi olan Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, başarılı bir performans geçmişine sahiptir. Kaza sonucu ortaya çıkan sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olan… Detaylı Bilgi
24 Kas, 2023

Pendik İş Kazası Avukatı

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu iş kazası hukuku ve iş hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Hukuk büromuz, müvekkillerine adil bir hukuki temsil sağlamayı amaç edinmiştir. Profesyonel Pendik iş kazası avukatı olarak,… Detaylı Bilgi