Beykoz Makaleler

Trafik kazalarından doğan hasarlar ve zararlar nedeniyle Beykoz trafik kazası avukatı hizmetleri son derece hassas bir şekilde yürütülmektedir. Tazminat taleplerinin hak kaybına uğramadan alınması adına Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz profesyonelliğinden yararlanmak faydanıza olacaktır. Her yıl trafiğe çıkan araç sayısının artışına bağlı olarak da trafik kazalarında ciddi artışların olması kaçınılmazdır. Bu nedenle malvarlığında, kazazedenin kendisinde ya da yakınlarında maddi manevi zararlar oluşabilmektedir.

Trafik kazası sonucu oluşan hasarların tazminat talebinin doğmasına neden olması söz konusu olmaktadır. Tazminat taleplerinin hak kaybına uğramadan alınabilmesi süreci bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından daha sağlıklı yürütülmektedir. Sebep olduğu sonuca göre değerlendirilen trafik kazaları; ölümlü, yaralanmalı ya da yalnızca maddi hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre tazminat miktarı belirlenmektedir.

Maddi veya Manevi Hasarlı Trafik Kazaları

Trafik kazaları nedeniyle direkt veya dolaylı olarak zarar görenlerin hakları Beykoz trafik kazası avukatı tarafından korunmaktadır. Bu kişiler tazminat hakkı sahibi olduklarından hak kaybı yaşamaması için Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun hizmetleri kapsamında savunulmaktadır.

Trafik kazası mağdurları hakları olan tazminat çeşitlerini ve bunların kapsamını yeterince bilmemektedir. Bu noktada haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri, mutlaka değerlendirilmektedir.

Trafik kazası tazminatında, uygulama esnasında hem bedenen hem de mal varlığı zararları ifade edilmektedir. Böylece bu tazminat davasının hukuksal dayanağı kanunen haksız fiil sorumluluğunda ele alınmaktadır. Trafik kazasından kaynaklı ileri sürülebilecek talepler şöyledir;

  • Aracın piyasa değerinde ortaya çıkan kayıp
  • Ticari araçlardaki kazanç kaybı
  • Araç hasar onarım bedeli
  • Ölenin yakınları açısından desteksiz kalması tazminatı
  • Çalışma gücü kaybı
  • Bakım ve tedavi giderleri
  • Manevi acı, keder nedeniyle manevi tazminat
  • Kaza sonucunda ölüm varsa cenaze giderleri

Kazanın somut şekline göre tazminat talepleri artırılabileceği gibi bu taleplerden yalnızca bir kısmı da dava konusu olabilmektedir.

21 Kas, 2023

Sancaktepe Boşanma Avukatı

Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda Sancaktepe boşanma avukatı, anlaşmalı ya da çekişmeli davaları çözüme ulaştırmaktadır. Boşanma sürecinde tecrübeli bir avukata danışmak, davanın seyrinin doğru bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Olay örgüsüne… Detaylı Bilgi
18 Kas, 2023

Beykoz İş Avukatı

Türkiye’de iş hayatıyla ilgili düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmıştır. Beykoz iş avukatı bu kanun kapsamında işveren ve işçinin haklarının korunması, iş hayatının düzenlenmesini sağlayacak sözleşmelerin yapılmasında görev alır.… Detaylı Bilgi
26 Kas, 2023

Kadıköy Trafik Kazası Avukatı

Trafikte bulunan araçların yaptıkları kazalar sonucunda yaralanma, ölüm ve maddi hasarlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumlarda ise zarara uğrayan kişilerin haklarının kanunlar önünde savunulması gerekir. Kadıköy trafik kazası avukatı tam bu… Detaylı Bilgi