Boşanma davaları Davası ve Şartları

Çiftlerin evlilik birliğini devam ettirememesi ve bu birlikteliği sonlandırmaya karar vermeleri halinde mahkemede açacakları davanın adı boşanma davasıdır.

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılır.

Anlaşmalı boşanma davası ile kastedilen eşlerin anlaşarak ve bu anlaşma şartlarını sözleşmeye dökerek mahkemeden boşanma talep etmeleridir.

Çekişmeli boşanma davası ise taraflardan birisinin ya da her ikisinde boşanmak istemesine rağmen boşanma şartlarında anlaşamamaları ve boşanmaya neden olduğunu iddia ettikleri vakıaları ve iddiaları dayanak yaparak mahkemede diğer eş aleyhine açtıkları davadır. Çekişmeli davada boşanma talep eden taraf iddiasını ispatla yükümlüdür.

Boşanma davasın aile mahkemelerinde açılır. Yetkili mahkeme eşlerin en son 6 ay içerisinde ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Davayı açan tarafın kusurlu olmaması ya da daha az kusurlu taraf olması ve bu durumu ispatlaması halinde boşanma davası mahkemece kabul edilecektir. Aksi halde yani kusurlu tarafın davayı açması halinde dava reddedilir. Kişi kendi kusuruna dayanarak dava açamaz.

Dava reddedilir ve kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl dolduktan sonra tekrar dava açılırsa dava bu sefer boşanma ile sonuçlanacaktır.

Çocukların velayeti eğer anne istiyorsa ve engel bir durum yoksa çocuklar annede kalır. Anne istemez ya da engel durum ortaya çıkarsa velayet babada kalacaktır. Bu durum gerektiğinde pedagog ve psikolog yardımı ile mahkemece belirlenir.

Dava sırasında mahkeme eşlerden geçim sıkıntısı yaşayan tarafa dava kesinleşinceye kadar tedbiren nafakaya hükmedebilir.

Mahkeme dava sonunda eşler birini ve çocukları için nafaka bağlama kararı alabilir.

1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar edinilmiş mallar eşler arasında ortak mallardır ve mal birliği rejimine tabidir. Bu malların değeri mahkemece belirlenir ve diğer eş bu miktarı tazminat olarak ödemekle yükümlü olur.

Boşanma Davaları