Makaleler

Boşanma davası açılması için, geçerli bir evliliğin olması zorunludur. Boşanmanın gerçekleşmesi noktasında mutlaka birtakım genel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Boşanma davası sürecinde, eşler dışında çocukların hakları da mutlaka korunmaktadır.

Çocuğun velayet durumu kesinlikle göz önünde bulundurulmaktadır. Boşanma davasının kesinleşmesi noktasında, tarafların boşanma öncesi ve sonrası hayatları önem arz etmektedir. Bu açıdan boşanmayla birlikte sahip olunan hakların boşanma davası içerisinde tam anlamıyla işlenmesi, hakların tam olarak kullanılabilir olması, dava sürecinde mağduriyetlerin yaşanmaması yönünde dikkate değerdir.

Boşanma sürecinin hak ve hukuk kuralları gözetilerek devam ettirilmesi alanında uzman, deneyimli bir boşanma avukatı eşliğinde gerçekleştiğinde daha sağlıklı olacaktır. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanırken çekişmeli boşanma davası sonuçlanması daha uzun sürmektedir.

Boşanma Davası Açılması ve İlerleyen Süreç

Boşanma davasını ilk açan tarafın avantajlı olduğunu ayrıca belirtmek mümkündür. Bunun nedeni de eşlerin farklı şehirlerde yaşaması durumunda, davayı açan eşin davanın hangi mahkemede açılacağına karar verebilmesi olmaktadır. Davacı tarafın davasını isterse oturduğu yerde, isterse davalı eşin bulunduğu yerde, isterse en son 6 ayda beraber yaşadıkları yerde dava açabilmesi mümkündür.

Boşanma davasının sonuçlanması açısından durum değerlendirmesi yapıldığında, avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber tarafların avukatı olan tarafların duruşmaya katılma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açısından ele alındığında, tarafların avukatı olsa dahi duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Tarafların boşanma sonucunda birbirlerinden boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat davası açması, maddi sıkıntı yaşaması muhtemel tarafa nafaka ödenmesi, süreç dahilindedir. Boşanma davası açmaya karar verilmiş olan eş dilerse ayrılık dilerse ayrılığa karar verebilmektedir. Ayrılık davaları şu şekilde değerlendirilebilir;

  • Dava yalnız ayrılık kapsamındaysa, boşanmaya karar verilmemektedir.
  • Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre kapsamında karar verilebilir.
  • Ayrılık süreci bittiğinde ortak hayat kurulmamışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedir.

Bu süreç bittiğinde ayrılık durumu kendiliğinden sonuçlanmaktadır.

06 Ara, 2023

Kartal Boşanma Avukatı

Hukuki süreçler hassas olduğu için, avukat seçimi yaparken dikkatli olmak bir hayli önemlidir. Kartal'da bir boşanma avukatı arıyorsanız Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, uzmanlığı, güvenilir hizmetleri ve profesyonelliği ile… Detaylı Bilgi
07 Ara, 2023

Üsküdar İş Kazası Avukatı

İş kazaları yapılan yasal düzenlemelere ve alınan önlemlere rağmen hala oldukça fazla olmaya devam ediyor. Bu durumda kaza geçiren işçilerin yaşadıkları hak kayıpları ve mağduriyetlerin yasalar önünde korunması adına Üsküdar… Detaylı Bilgi