Makaleler

Boşanma davasında dikkat edilmesi gerekenler mutlaka vardır. Boşanmak isteyen eşlerin mahkemeye vereceği dava dilekçesiyle boşanma davası açılmaktadır. Boşanma davası bu alanda uzman bir avukat tarafından yazılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan hataların da olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Boşanma davası hem aile birliğinin hassasiyetinden dolayı hem de duygusal açıdan da önem arz ettiğinden titizlikle üzerinde durulması gereken süreçleri de beraberinde getirmektedir.

Boşanma davası sürecinin yıpratıcı olmasından dolayı her şeyin düşünülmesi gereken bir çalışmayı gerektirmektedir. Özellikle çocuk olduğu durumlarda sürecin hassasiyeti daha fazla ön plana çıkmaktadır. Boşanma davasında çocukların velayetinin kime verileceği hakimin takdiriyle belirlenmektedir. Velayetin anne ya da babaya verilmesi çocuğun üstün yararı gözetilmesi çerçevesinde olmaktadır.

Boşanma Avukatı Eşliğinde Boşanma Dilekçesi Hazırlama

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken hiçbir hukuki bilgisi olmayan kişilere yazdırılmaması oldukça önemlidir. Bu durum ciddi hak kayıplarına neden olabilmektedir. Boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu olmadığından tarafların kendilerinin de bu dilekçeyi hazırlaması mümkün olmaktadır. Bununla birlikte dilekçenin usule uygun hazırlanması ve dilekçede şeklen yanlış olmaması hak kaybının olmamasını sağlamaktadır. Boşanma davalarında özellikle şu konulara özen gösterilmelidir;

  • Boşanma avukatıyla hataların ve mağduriyetlerin çekinmeden konuşulması
  • Avukatın sorduğu tüm sorulara mağduriyetler ve hatalar kapsamında derinlemesine cevap verilmesi
  • Müvekkillerle yapılan konuşmalar eşliğinde hukuki ve cezai davaların açılması
  • Taraflarla görüşme yaparken delillerin toplanması
  • Avukat tarafından delillerin incelenmesi ve davaya konu edinen delillerin tespit edilmesi

Boşanma avukatıyla yapılan görüşmelerde hazırlıklar tamamlanıp dava dilekçesi boşanma vekaletnamesi ve delil listesiyle beraber dava açılmaktadır. Dava açarken davanın koşulları ve dilekçede bulunması gereken konularda herhangi bir eksiklik bulunup bulunmadığına özen gösterilmesi hem aile birliğinin hem varsa çocukların bu yeni durumdan zarar görmemesi açısından gereklidir. Süreç hakkında taraflar bilgilendirilmediğinde maddi-manevi geri dönüşü olmayan durumlar yaşanabilmektedir.

25 Kas, 2023

Tuzla Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında son yıllarda önemli oranda artış olduğu görülür. Tuzla boşanma avukatı da fiilen bitmiş olan evliliklerin kanunen de sonuçlanmasında yanınızda yer alır. Türk Medeni Kanunu ve ilgili kanunları iyi… Detaylı Bilgi
05 Ara, 2023

Sancaktepe Trafik Kazası Avukatı

Sancaktepe'de bir trafik kazası geçirdiyseniz ve hukuki destek almak istiyorsanız, bir Sancaktepe trafik kazası avukatı ile iletişime geçmek önemli olabilir. Araba kazaları göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşebilir ve sonuçları yaşamı… Detaylı Bilgi
25 Ara, 2023

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma genellikle eşlerden birinin açtığı tek taraflı boşanma davasıdır. Çiftler arasında yaşanan uyumsuzluk sebebiyle açılan ve tarafların boşanma şartlarında anlaşamadığı zorlu boşanma davalarından biridir. Mahkeme; mal paylaşımı, velayet, nafaka,… Detaylı Bilgi