Makaleler

Resmi olarak evliliği sonlandırma kararı alan ancak çeşitli konularda anlaşmazlık yaşandığı boşanmalarda çekişmeli boşanma davası açılarak resmi olarak ayrılık gerçekleştirilmektedir. Çekişmeli boşanma dava dilekçesi hazırlanırken;

  • Mahkeme seçimi ve yetkili mahkeme bilgileri çiftler tarafından araştırılmalıdır. Böylece doğru mahkemeye dilekçe sunulmuş olacaktır.
  • Tarafların kimlik bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı dava dilekçesi usulüne uygun bir biçimde doldurulmalıdır.
  • Çiftlerin boşanma talepleri ve boşanma sebepleri açık bir biçimde dilekçeye eklenmelidir.
  • Tarafların imzaları ve dilekçenin yazıldığı tarih dilekçede yer almalıdır.

Çekişmeli boşanma davaları çiftler için maddi ve manevi yönden yıpratıcı bir süreçtir. Kimi zaman uzun süre devam eden bu süreçte en çok çocuklar zarar görmektedir.

Çekişmeli Boşanma İçin Hukuki Destek Almak

Boşanma davalarında ve özellikle çekişmeli boşanma davalarında hukuki destek almak çiftlerin maddi manevi zarara uğramadan evliliklerini bitirmelerinde önemli rol oynamaktadır. Boşanma sürecinin doğru biçimde yönetilmesi ve çiftlerin birbirlerine karşı saygılarını yitirmeden evliliklerini hukuki olarak bitirmeleri önlerindeki yaşam için de son derece önemli bir olgudur.

Kişinin boşanma aşamasında maddi gücünün el vermemesi halinde devletten hukuki destek isteme hakkı bulunmaktadır. Bu sayede maddi durumu nedeniyle hak kayıpları yaşayacak olan kişinin hakları korunmuş olacaktır.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı ve Çocukların Velayeti

Çekişmeli boşanma davalarında çiftlerin en çok zorlandıkları konular ise mal paylaşımı ve çocukların velayetidir. Evliliğin bitirilmesi ile ortak olan maddi olguların paylaşılması bu süreçte farklı zorlukları doğurmaktadır. Yine çocukların kimin yanında kalacağı ve velayetlerinin kimde olacağı konusu da boşanma aşamasındaki çiftler için büyük bir sorun olmaktadır. Çocukların iyiliği ve refahının düşünülmesi ve bu yönde hareket edilmesi son derece hassas bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftlerin boşanma halinde ortak çocukları için maddi ve manevi yönden ellerinden geleni yapmaları boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak en büyük etkendir.

22 Kas, 2023

Maltepe İş Kazası Avukatı

İş kazaları, günümüzde pek çok insanın başına gelmektedir. Maltepe iş kazası avukatı çalışmaları kapsamında iş esnasında işçide ortaya çıkan fiziksel hasarlar, mesleki deformasyonlar, çalışma esnasında meydana gelen trafik kazaları iş… Detaylı Bilgi