Makaleler

Çekişmeli boşanma davası eşler arasında şiddetli geçimsizliğin devam ettiği evlilikleri sonlandırmak için açılır. Ayrılık şartlarında anlaşamamak veyahut eşlerden birinin ayrılmak istememesi durumlarında çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli bir şekilde açılmış olan davalarda masrafı karşılayan taraf davayı açan taraftır. Boşanma avukatına başvurulduktan sonrasında, dilekçe hazır edilip harç ve masraflar ödenir. Dava açılır.

Bu davada çok fazla şey hâkimin yetkisi altındadır. Davadaki tüm iddialar ve talep edilen velayet, nafaka, varsa konut, arsa gibi konulardaki talepler değerlendirilir. Çekişmeli boşanma davaları çok karmaşık ve duygusal bir zaman süreci yaşatır. Bir avukatın varlığı ve rehberliği, bu zamanın daha etkili ve adil bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Yerel yasalara uygun hareket etmek çok önemlidir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken kadının hakları şu şekilde sıralanabilir:

  • Koruma kararı talep hakkı
  • Ortak konutun tahsisi hakkı
  • Adli yardım haklarından ücretsiz avukat talep hakkı
  • Şahsi eşyalarını talep etme
  • Çocuğunun teslim edilmesini isteme
  • Tedbir nafakası isteme
  • Yoksulluk nafakası

Çekişmeli Boşanmada Duruşma Süreci Nasıl İlerler?

Tarafların iddia ve taleplere dair tüm delilleri mahkemeye sunması gerekir. Ardından ön inceleme duruşması ve tahkikat aşaması başlar, hâkimin huzurunda duruşmalar gerçekleştirilir. Duruşmalarda iki tarafında avukatları, kanıtlarını mahkemeye sunar. Yapılan bu duruşmalarda iki tarafın dosyalarındaki eksikliklerin tamamlanması için işlemler yapılır ve tanıklar dinlenir.

Çekişmeli davanın en son aşamasında hâkim her iki tarafın da delil ve taleplerini inceleyerek dosyayı inceleyip hüküm verir. Duruşmalar sonrasında gerekçeli karar yazılır. Verilen hükümden sonra tüm hukuki süreçler tamamlandığında kesin yani nihai karar verilmiş olur. Taraflardan biri mahkeme kararına itiraz etmek isterse, belli bir süre içinde itiraz başvurusu yapabilir. Bu süre sınırlıdır. Çekişmeli boşanma davaları en fazla 7 celsede sona erer.

16 Kas, 2023

Pendik İş Avukatı

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlıkların çözümü için Pendik iş avukatı her iki tarafın haklarını koruyarak çalışmaktadır. Her iki taraf için de olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından Avukat M. Şamil… Detaylı Bilgi
27 Kas, 2023

Çekmeköy Boşanma Avukatı

Boşanmanın yasal süreci üzerinde çalışmak genellikle karmaşıktır. Diğer gerekliliklerin yanı sıra önemli evrak işleri, bekleme süreleri ve birden fazla prosedür gibi özellikler, avukat olmadan boşanmak isteyebilecek bireylere özellikle çekişmeli boşanmada… Detaylı Bilgi
30 Kas, 2023

Çekmeköy İş Avukatı

Türkiye’de iş hayatı 4857 sayılı İş kanunu ile düzenlenir. Bu kanun ile işverenin ve çalışanın hal ve sorumlulukları belirlenmiştir. Aynı kanun iş hayatına gerekli düzenlemeleri getirir. Çekmeköy iş avukatı işyerinde… Detaylı Bilgi