Makaleler

Çekişmeli boşanma genellikle eşlerden birinin açtığı tek taraflı boşanma davasıdır. Çiftler arasında yaşanan uyumsuzluk sebebiyle açılan ve tarafların boşanma şartlarında anlaşamadığı zorlu boşanma davalarından biridir. Mahkeme; mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda karar verir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar duygusal, mali ve çocuklarla ilgili konuları içerir.

Mal paylaşımı konusunda çiftler arasında birikmiş mal varlığının iki tarafın da çıkarları gözetilerek adil bir şekilde paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar, çekişmeli boşanmaların temel faktörlerindendir. Velayet ve nafaka mevzusunda ise çocuklarla ilgili anlaşmazlıklar ve nafaka miktarı da çekişmeli boşanma sürecinde önemli rol oynar. Mahkeme kararı, çocukların mutlak çıkarlarını gözeterek velayet düzenlemesi yapar ve en uygun olan nafaka miktarı ne ise o rakamı belirler.

Çekişmeli Boşanma Davası Açılma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasının açılma sebepleri şunlardır:

  • Aldatma, zina yapma
  • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi
  • Eşlerden birinin boşanmayı reddetmesi
  • Kötü, onur kırıcı, incitici davranışlar
  • Suç işleme
  • Haysiyetsiz bir hayat tarzı yaşamak
  • Terk edilme durumu
  • Akıl hastalığı
  • Şiddetli geçimsizlik durumları

Tüm bunlar çekişmeli boşanma davası açılmasına sebep olan faktörlerdendir. Çekişmeli boşanmada taraflar arasındaki gerginlik ve stres, hukuki sürecin daha karmaşık ve uzun sürmesine neden olabilir. Tarafların bir avukatla çalışması ve adil bir çözüm bulma yolunda işbirliği yapmaları önemlidir. Bazen çekişmeli boşanmalar kaçınılmazdır ve mutlaka mahkeme müdahalesi gerekebilir.

Çekişmeli Boşanma Sürecindeki Hukuki Destek

Çekişmeli boşanma sürecinde, tarafların hukuki destek almaları önemlidir. Profesyonel bir avukatın rehberliğinde, çiftlerin haklarını koruma ve adil bir çözüme ulaşma şansı artar. Avukatlar; mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konularda müvekkillerine rehberlik ederler. Bu hukuki sürecin daha etkili ve adil bir şekilde ilerlemesine yardımcı olurlar.

26 Kas, 2023

Beykoz Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından doğan hasarlar ve zararlar nedeniyle Beykoz trafik kazası avukatı hizmetleri son derece hassas bir şekilde yürütülmektedir. Tazminat taleplerinin hak kaybına uğramadan alınması adına Avukat M. Şamil Arslan hukuk… Detaylı Bilgi
18 Kas, 2023

Kartal İş Avukatı

Çalışma hayatını düzenleyen iş hukuku kanunlar tarafından düzenlenmiştir. Bu kanunlar çerçevesinde işverenlerin ve çalışanların çeşitli sorumluluk ve hakları bulunur. Yaşanan anlaşmazlıklarda iş hukuku kanunları çerçevesinde çözüme kavuşturulur. Kartal iş avukatı… Detaylı Bilgi
21 Ara, 2023

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası eşler arasında şiddetli geçimsizliğin devam ettiği evlilikleri sonlandırmak için açılır. Ayrılık şartlarında anlaşamamak veyahut eşlerden birinin ayrılmak istememesi durumlarında çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli bir şekilde açılmış… Detaylı Bilgi