DOKTOR HATASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI

Hekimin sorumluluğu yani Malpraktis hatalı tedavi ve tanı nedeni ile hastada meydana gelen zarar ve ziyandan doğan sorumluluktur.

Bu sorumluluk hasta için tazminat hakkının doğmasına neden olur. Kısaca hekim hatası nedeni ile doktor hastaya karşı kusuru oranında tazminat yönünden sorumlu olacaktır. Bu sorumluluğun kapsamı borçlar kanununda haksız fiilden doğan zarar ve tazminat olarak belirlenir.

Davada görevli mahkeme eğer kamu hastaneleri ve vakıf hastaneleri ise İdare mahkemeleri olurken özel hastane ve doktor hatalarından kaynaklı ise asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır.

Tazminat hesaplaması; meydana gelen zarar, yaşam koşullarında değişiklik, iş kaybı, mal varlığında meydana gelen eksilme, bedensel zarar ve manevi elem ve keder dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Doktor-Hastane Hatası Kaynaklı Tazminat Davaları