Tag - ataşehir avukat

Ataşehir Avukat

Aldatmaya Neden Olan Öte Kişi Manevi Tazminatta Sorumludur

Öteki kadın/erkek  ya da diğer bir deyişle eşlerin ayrılmasına neden olan diğer kişi bu eylemi nedeni ile manevi tazminattan sorumlu olacak .Buna ilişkin Hukuk Genel Kurul Kararı 2017/1334 Esas ve  No:2017/545 Karar numarası ile yayınlandı.Buna göre her ne kadar eş sadakat sorumluluğu taşısada , sadakat sorumluluğunu ihlal eden eşin bu eylemine diğer kişi de katıldığından her ikisi de bu eylemden birlikte ve müteselsilen sorumlu olacaktır.Kısaca bu haksız eylem tek başınaaldatan  eşe ait olmayıp her ikisi de (öteki kadın/yada erkek) [...]

Ataşehir Avukat

TRAFİK KAZALARINA BAĞLI MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Meydana gelen trafik kazaları neticesinde , zarar görenin yada yakınlarının (hak sahipleri) talep edebileceği tazminata konu kalemler şu şekildedir. Trafik kazasına bağlı ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı, Trafik kazasına bağlı ölüm halinde Cenaze ve defin giderleri, Trafik kazası neticesinde vefat edenin (müteveffa) , varsa vefatına kadar yapılan tedavi giderleri ve sair masraflar, Trafik kazasına karışan araçta meydana gelen hasara ilişkin maddi tazminat, DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Trafik kazası sonucu vefat eden müteveffanın yaşadığı süre içerisinde bakmakla yükümlü olduğu , baktığı [...]

Ataşehir Avukat

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

KIDEM TAZMİNATI (ÖDENCE) NEDİR. Kanunda  yazan koşullar çerçevesinde (haklı nedenle) ve en az bir (1) yıllık çalışma süresini tamamlamış işçinin  iş sözleşmesini sonlandırması sonucu yada işverenin haklı bir nedene dayanmadan işçinin iş akdini fesih ettiği hallerde ; işçinin hak kazandığı alacak yada işverenin ödemesi gereken bedeldir.Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanır.Bu hesap işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden yapılır.Kısaca çalıştığı yıl*30 günlük brüt ücreti = toplam  kıdem tazminatı miktarına karşılık gelir. KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI İşverenin , [...]

Ataşehir Avukat

MADDDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

TAZMİNAT (ÖDENCE )  NEDİR? Sorumlunun ; haksız eylemi sonucu meydana gelen zarar ve ziyanın (kaybın) karşılanmasına tazminat (ödence) denir. Mağdur yani haksız eylem sonucu zarar ve ziyana uğrayan kimsenin bu zarar ve ziyanı tazmin ettirmek için açtığı dava türüne tazminat davası denir.Meydana gelen zarar ve ziyan maddi bir kayba tekabül ediyorsa açılacak dava maddi tazminat davası iken  , kişilik haklarının ihlali dolayısı ile açılacak dava manevi tazminat davasıdır.Her iki şekilde ihlal söz konusu ise maddi ve manevi tazminat davası birlikte [...]

Ataşehir Avukat

İŞ KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI

İş kazalarında tazminat davası, iş kazası sonucu yaralanan işçinin veya ölüm halinde işçi yakınlarının açacağı maddi   ve manevi tazminat davası demektir. Olayın meydana geliş şekline savcılık makamı tarafından ceza davası da açılabilmektedir. İş kazası sonrası açılacak  maddi-manevi tazminat davalarında önemli gördüğümüz bazı ayrıntılar  ve yapılması gereken usulü işlemlerden bahsetmek faydalı ve açıklayıcı olacaktır. İş kazası davalarının hızlı şekilde yürümesi , davacı işçi yada ailesinin uzun yargılama sonucu mağdur olmaması için izlenecek yol ve yönteme kısaca değineceğiz . İŞ KAZASI YAŞANDIĞINDA  İZLENECEK [...]

Ataşehir Avukat

Ataşehir Avukat

Ataşehir'de bulunan hukuk büromuzla Ataşehir Avukat olarak aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz. Lütfen sizde iletişime geçerek bizden bilgi alabilirsiniz. Ataşehir Avukat Ölüme Bağlı Tazminat Davaları Ataşehir Avukat Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atmaya Bağlı Tazminat Davaları Ataşehir Avukat Boşanma Davaları Ataşehir Avukat İşe İade Davaları Ataşehir Avukat Kıdem İhbar Tazminat Davaları Ataşehir Avukat Maddi Manevi Tazminat Davaları Ataşehir Avukat Nafaka Davaları Ataşehir Avukat İş Kazası Tazminat Davaları Ataşehir Avukat Maddi Zarara Bağlı Tazminat Davaları Ataşehir Avukat Boşanmaya Bağlı Tazminat Davaları Ataşehir Avukat Velayet - Şahsi Münasebet Tesisi Davaları Ataşehir Avukat Hizmet Tespiti Davaları Ataşehir Avukat Trafik Kazası [...]