Tag - kıdem tazminatı hesaplama

Ataşehir Avukat

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

KIDEM TAZMİNATI (ÖDENCE) NEDİR. Kanunda  yazan koşullar çerçevesinde (haklı nedenle) ve en az bir (1) yıllık çalışma süresini tamamlamış işçinin  iş sözleşmesini sonlandırması sonucu yada işverenin haklı bir nedene dayanmadan işçinin iş akdini fesih ettiği hallerde ; işçinin hak kazandığı alacak yada işverenin ödemesi gereken bedeldir.Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak hesaplanır.Bu hesap işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden yapılır.Kısaca çalıştığı yıl*30 günlük brüt ücreti = toplam  kıdem tazminatı miktarına karşılık gelir. KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI İşverenin , [...]