Makaleler Maltepe

Maltepe Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından kaynaklanan pek çok tazminat davası ve alacak söz konusu olmaya devam etmektedir. Maltepe trafik kazası avukatı çalışmaları, kazaya sebebiyet veren kusurlu kişilerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde kazaya sebebiyet veren kişilere gerekli cezai yaptırımların uygulanması, Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz tarafından planlanmaktadır. Yaralanmalı-ölümlü trafik kazalarında mağdur durumda olan insanların maddi-manevi tazminatın karşılanması için de destek olmaktadır.

Yaralanma ya da ölümle sonuçlanan trafik kazalarında uzman desteği alınması, davaların daha net bir biçimde gereken cezai işlemlerin sonuçlanması daha kolay ve hızlı şekilde olmaktadır. Trafik kazalarında genel itibariyle ölüm ve yaralanma durumlarında kusurlu tarafın belli yaptırımlarla cezalandırılması hedeflenmektedir. Buna göre alınacak tazminatın da belirlenmesi mümkün olmaktadır. Maddi ya da manevi tazminat davası açılabilecek kazalar, kişilerin mağduriyet durumuna ve oranına göre belirlenmektedir.

Trafik Kazalarında Hukuki Süreçleri Planlayan Maltepe Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları sonucunda oluşan hasarların ve kayıpların Maltepe trafik kazası avukatı hizmetini araştırmasıyla çözüme kavuşturulması olası bir durumdur. Tarafların sorumluluk oranı belirlenip tarafların kendi aralarında uzlaşıp uzlaşmamaları doğrultusunda dava süreci ilerlemektedir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatların alınabilmesi noktasında, Avukat M. Şamil Arslan hukuk bürosu yönlendirmesiyle hem zamandan tasarruf edilmekte hem de kaza nedeniyle kaybedilen meblağın karşılanması gündemde olmaktadır. Trafik kazaları karmaşık hukuki süreçleri içermektedir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin ve diğer yasal etkenlerin dahil olduğu bir dava haline gelebilmektedir.

Trafik kazası avukatımız sigorta şirketleriyle müzakere etmekte ve gerektiğinde davanız mahkemede avukatımız tarafından temsil edilmektedir. Trafik kazlarında avukatın önemi şu şekilde değerlendirilebilir;

  • Tarafların kendisinin başvurusu sonrasında sigorta şirketinden alınan ödemeyle uzman aracılığıyla takip edilen davadan alınan ödeme arasında fark vardır.
  • Tarafların kendilerinin yaptıkları başvuruda, sundukları evraklarda eksiklik ya da bilgi yanlışlığı olabilmektedir. Bu nedenle uzman eşliğinde bu evrakların değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Adil bir tazminat alınması ve hakların korunması nedeniyle avukata danışmanın önemi herkesin malumu denebilir.