Tag - manevi tazminat davaları

Ataşehir Avukat

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

TAZMİNAT (ÖDENCE )  NEDİR? Sorumlunun ; haksız eylemi sonucu meydana gelen zarar ve ziyanın (kaybın) karşılanmasına tazminat (ödence) denir. Mağdur yani haksız eylem sonucu zarar ve ziyana uğrayan kimsenin bu zarar ve ziyanı tazmin ettirmek için açtığı dava türüne tazminat davası denir.Meydana gelen zarar ve ziyan maddi bir kayba tekabül ediyorsa açılacak dava maddi tazminat davası iken  , kişilik haklarının ihlali dolayısı ile açılacak dava manevi tazminat davasıdır.Her iki şekilde ihlal söz konusu ise maddi ve manevi tazminat davası birlikte [...]