Tag - trafik kazalarına bağlı maddi manevi tazminat davaları

Ataşehir Avukat

TRAFİK KAZALARINA BAĞLI MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Meydana gelen trafik kazaları neticesinde , zarar görenin yada yakınlarının (hak sahipleri) talep edebileceği tazminata konu kalemler şu şekildedir. Trafik kazasına bağlı ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı, Trafik kazasına bağlı ölüm halinde Cenaze ve defin giderleri, Trafik kazası neticesinde vefat edenin (müteveffa) , varsa vefatına kadar yapılan tedavi giderleri ve sair masraflar, Trafik kazasına karışan araçta meydana gelen hasara ilişkin maddi tazminat, DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Trafik kazası sonucu vefat eden müteveffanın yaşadığı süre içerisinde bakmakla yükümlü olduğu , baktığı [...]