Ataşehir Avukat

İş kazalarında tazminat davası, iş kazası sonucu yaralanan işçinin veya ölüm halinde işçi yakınlarının açacağı maddi   ve manevi tazminat davası demektir. Olayın meydana geliş şekline savcılık makamı tarafından ceza davası da açılabilmektedir.

İş kazası sonrası açılacak  maddi-manevi tazminat davalarında önemli gördüğümüz bazı ayrıntılar  ve yapılması gereken usulü işlemlerden bahsetmek faydalı ve açıklayıcı olacaktır. İş kazası davalarının hızlı şekilde yürümesi , davacı işçi yada ailesinin uzun yargılama sonucu mağdur olmaması için izlenecek yol ve yönteme kısaca değineceğiz .

İŞ KAZASI YAŞANDIĞINDA  İZLENECEK YOL

İş kazasının meydana gelmesi durumunda iş ve iş verenin izleyeceği yol  şu şekildedir :

İş kazasının ardından derhal  sağlık müdahalesi gerçekleştirilir.

Derhal İşyeri kaza raporu düzenlenir, ve hazırlanan iş kazası tutanağına  iki tanık kimlik bilgileri ile birlikte yazılır , imzaları alınarak tutanak tamamlanır.

Meydana gelen kaza, emniyet veya jandarma birimine en kısa sürede bildirilir.

Yine meydana gelen kaza ; bağlı  Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili birimine bildirilir.

PEKİ HANGİ KAZALAR İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

İşçinin iş yerinde çalıştığı ve bulunduğu  esnada işverene ait yürütülmekte olan iş nedeni ile yada kazaya uğrayan işçinin işveren tarafından başka bir yerde görevlendirilmesi sonrası o işi gerçekleştirirken , ve yine işçinin iş verence temin edilen ve işin ifa edileceği yere getirilip götürülürken  meydana gelen kazalara iş kazası denmektedir.

İŞ KAZASI NEDENİ İLE TAZMİNAT DAVASINA KONU OLAN İŞ KAZALARI HANGİLERİDİR.

İşveren tarafından gerekli koruma önlemlerinin alınmaması yada natamam önlemler ile yetinilmesi halinde iş kazasının meydana gelmesi ve sonucunda işçinin bedeni ve hayati zarara uğraması halidir , bu kazadan dolayı açılacak dava iş kazasına bağlı maddi-manevi tazminat davası olacaktır. İşveren tüm iş güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu zorunluluktan kaçınması meydana gelecek iş kazası yada eksik önlemlerden doğacak tüm  kazalardan işçiye karşı hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

İş mahkemesinde açılacak dava  işçinin yaralanması halinde  cismani zarar nedeni ile maddi-manevi tazminat davası olurken , ölümlü kaza neticesinde açılacak dava destekten yoksun kalma dolayış ile istenen tazminat davası olacaktır.Destekten yoksun kalma davasını işçinin mirasçıları  ve destek gördüğünü ispat edenler 3. Kişiler açabilecektir.

İŞ KAZASI DAVALARI HANGİ MAHKEMELERDE AÇILABİLİR.

İş kazası davaları İş mahkemelerinde açılabilecektir.

İş kazası davaları iş kazasının meydana geldiği yer İş Mahkemesinde , davalı iş verenin ikametgah yer mahkemesinde yada davacının ikametgah yer mahkemesinde açılabilecektir.

İŞ KAZASI DAVASINDA İSTENEBİLECEK KALEMLER NELERDİR.

İş kazası sonucu yaralanan işçi yada ölüm halinde işçi yakınları SGK tarafından ödenen kalemler dışında kalan ve karşılanmayan zarar kalemlerini sorumlu işverenden talep edebilir.

Bu kalemler kısaca  maddi ve manevi zararlardır.

MADDİ ZARARLARIN İÇERİĞİ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR.

  • Yaralanma sonucu yapılan ve SGK tarafından karşılanmayan Tedavi giderleri,
  • İşten yoksun kalınan süre sonundan ( Çalışamamaktan )doğan zarar,
  • Hayatının geri kalanında  iş görmemezlik hali söz konusu olacak ise (%100 malul olmak gibi) hayatının geri kalan kısmında uğrayacağı zarar ,ziyan ve buna bağlı  tüm mevcut kaybı;
  • İş kazası sonucu işçinin vefatı halinde ,müteveffa  işçinin bakmakla yükümlü olduğu yada baktığı hak sahiplerinin  destekten yoksunluk nedeni ile ;
  • İşçinin yaralanması yada ölümü halinde meydana gelen manevi üzüntü sonucu   manevi tazminat talep edebilirler.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (İş kazası nedeniyle)

Bu tazminat türü işçinin kaza esnasında yada kaza sonrası bu kaza nedeni ile ölmesi halinde destek görenler tarafından açılan dava türüdür.biz bu davaya  destekten yoksun kalma tazminatı davası diyoruz. Bu davayı eşi , çocukları , bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve işçinin desteği ile yaşamını sürdüren ve bu destekten yoksun kalan 3. kişiler açabilecektir. Bu dava ile talebe konu tazminata ölçü alınan kriter , müteveffanın yaşasa idi dava açanlara desteğe devam edecek olması ve fakat işçinin ölmesi nedeni ile bu desteğin ortadan kalkması halidir. İstanbul , Ataşehir , Pendik ,Ümraniye ,Kadıköy ve Kartal bölgesinde yaşayan ve çalışan işçiler için yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi yetkili adliyelerdir.

28 Eki, 2016

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

KIDEM TAZMİNATI (ÖDENCE) NEDİR. Kanunda  yazan koşullar çerçevesinde (haklı nedenle) ve en az bir (1) yıllık çalışma süresini tamamlamış işçinin  iş sözleşmesini sonlandırması sonucu yada işverenin haklı bir nedene dayanmadan… Detaylı Bilgi