Makaleler

İş kazaları işçinin iş yerinde işini yaptığı sırada gerçekleşen ve işçinin ruhen veya bedenen etkilenmesinde etkisi olan kazalardır. İş kazası bildirimi küçük ya da büyük fark etmeden tüm işyerinde çalışanın yaşamış olduğu kazanın yetkili ve ilgili kurumlara bildirilmesidir. İş kazası bildirimi için iş kazası avukatı aracılığı ile destek almanız tavsiye edilir.

İş kazası bildiriminin süresi kazadan sonra üç iş günü olduğu yasalarda belirtilmiştir. İşverenin bu süre içerisinde işyerinde yaşanılan kazayı Sosyal Güvenlik Kurumuna usulüne uygun olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu durum işveren açısından bir sorumluluk ve işçi açısından haklarının korunmasında bir haktır.

İş Kazası Bildirimi Yapmanın Cezası Nedir?

İş kazalarının yetkili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir. Kanunlar ile belirlenen süre zarfından işverenin iş kazasını bildirmemesi idari para cezası uygulanma sebebidir. İş yerinde işçinin kaza geçirmesi halinde işverenler iş kazası bildirimi nasıl yapılır diye araştırmalı ve elde ettiği veriler ışığında kazanın bildirimini mutlaka yapmalıdır.

İş kazası bildirimleri için işverenler dijital ortamları kullanarak SGK ile iletişime geçebilir veya doğrudan müracaat ederek işyerlerinde meydana gelmiş olan kazayı yetkililere bildirebilirler. Dijital ortamda yapılacak olan bildirimler için e- Devlet platformu kullanılır. Çalışan ve kazaya karışan kişinin yabancı uyruklu olması halinde bildirimler yalnızca doğrudan müracaat şeklinde olmalıdır.

İş Kazası Bildirmeme Cezasını Kim Öder?

İş kazası nedeniyle işverenin birtakım sorumlulukları ortaya çıkmaktadır. Bu sorumluluklar;

  • İş kazasını yetkili mercilere bildirmesi
  • İş kazası nedeniyle işçinin ihtiyaç duyacağı sağlık hizmetlerinin karşılanması
  • İş kazası yaşayan işçinin maddi ve manevi haklarının yerine getirilmesidir.

İş kazası bildirmeme cezasını kim öder sorusunun muhatabı tabi ki bu konuda ihmal davranışlar sergileyen ve işyerinde gerçekleşmiş olan kazayı bildirmeyen iş yeri sahibidir. İş kazası bildirimini yasal sürede yapılmamasının cezaları her yıl farklılık göstermektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ceza oranları her yıl yeniden güncellenmektedir.

28 Kas, 2023

Kadıköy İş Avukatı

Kadıköy iş avukatı işveren ve çalışanların hak ve sorumlulukların öğrenmeleri ve bunların korunması alanında görev alır. İş hukuku kapsamında getirilen yasal düzenlemeleri çok iyi bilir ve bunların uygulanması aşamasında da… Detaylı Bilgi
07 Oca, 2024

Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Boşanma davasında dikkat edilmesi gerekenler mutlaka vardır. Boşanmak isteyen eşlerin mahkemeye vereceği dava dilekçesiyle boşanma davası açılmaktadır. Boşanma davası bu alanda uzman bir avukat tarafından yazılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan… Detaylı Bilgi