Makaleler

İşçilerin hayatlarını ciddi anlamda etkileyen olaylar arasında bulunan iş kazaları maddi ve manevi bir takım olumsuz durumları içermektedir.

Ortaya çıkan iş kazası durumlarında işçinin yasal hakları son derece önemlidir. İş kazası bir işçinin iş yerinde çalışmakta iken yaşadığı ve işçinin sağlığını olumuz yönde etkileyen kazalardır.

İşçinin kaza nedeniyle iş gücünde kayıplar ortaya çıkabilir. Kazanın durumuna ve oluşturduğu etkiye göre farklı yasal yaptırımları olan iş kazalarının oluşumunda ihmal ve sorumluluktan kaçınma söz konusu ise iş verenin yükümlülükleri çok daha ağır seyredecektir. İş kazası durumunda işçinin haklarının korunması için gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

İş Kazası Durumunda İşçinin Hakları Nelerdir?

Çalışma hayatının riskleri ve olumsuzlukları içerisinde yer alan iş kazaları, farklı yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. İş kazası sonrası işçinin;

  • Tıbbı bakım ve tedavi
  • Maddi haklar
  • Geçici iş görmezlik ödeneği
  • Sürekli iş görmezlik ödeneği veya ölüm durumunda tazminat
  • Hukuki destek hakkı gibi hakları doğmaktadır.

Bugün yasalar ile koruma altına alınmış olan bu haklar işçilerin yaşamlarını iş kazası sonrasında daha kolay bir biçimde idame ettirmelerini ve ailelerinin bu olumsuz durumdan daha az etkilenmesini sağlamaktadır. İş kazası durumunda işçinin hakları bugün bu alanda görev yapan hukuki temsilciler tarafından daha detaylı bir biçimde açıklanmaktadır.

İş Kazalarının Önlenmesinin Önemi

İşçinin işyerinde ve iş başında başına gelen ve sağlığını olumsuz yönde etkilen kazalar çoğu zaman işverenin yerine getirmediği sorumluluklar yüzünden meydana gelmektedir. İş kazası sonucunda ortaya çıkacak maddi ve manevi yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ziyade iş yeri güvenliğinin maksimum düzeylerde tutulması ile sağlanacak olan iş güvenliği pek çok kazanın oluşmamasında en büyük etkendir.

İş kazalarının önlenmesi ve işyerinde tüm tedbirlerin alınması işveren açısından büyük bir yükümlülüktür. Tüm tedbirlere rağmen veya işçinin kendi hatası nedeniyle ortaya çıkan kazalarda bile işverenin sorumlu olduğu durumlar söz konusu olmaktadır.

21 Ara, 2023

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası eşler arasında şiddetli geçimsizliğin devam ettiği evlilikleri sonlandırmak için açılır. Ayrılık şartlarında anlaşamamak veyahut eşlerden birinin ayrılmak istememesi durumlarında çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli bir şekilde açılmış… Detaylı Bilgi
23 Kas, 2023

Sancaktepe İş Avukatı

Hukukun pek çok alanında olduğu gibi iş hukuku alanında da uzmanlaşmış Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, Sancaktepe iş avukatı hizmetinde iş dünyasıyla ilgili hukuki konularda müvekkillerine danışmanlık yapar ve… Detaylı Bilgi