Genel

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyen ciddi olaylara iş kazası denilmektedir. Çalışma ortamında meydana gelen bu kazalar; çalışan kişilerin yaralanmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olabilmektedir. Yapılan işin doğası ile ilişkili olan bu olgular farklı nedenlerden ötürü ortaya çıkabilmektedir.

İş kazaları;

  • İşin gerekliliğinden kaynaklanan kazalar
  • İş verenin sorumluluklarından kaynaklanan kazalar
  • İşçinin kendi hatalarından kaynaklanan kazalar olarak genel olarak üç kategoriye ayrılır.

İş kazalarının önlenmesi için işverenlerin sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi ve işçilerin bu sorumluluklar dâhilinde işe katılım sağlaması gerekmektedir.

Sık Yaşanılan İş Kazaları Nelerdir?

Çalışma koşullarına ve sektöre göre farklılık gösteren riskler iş kazalarına neden olmaktadır. Ülkemizde en sık rastlanılan iş kazaları ise;

  • Yüksekte düşme kaynaklı kazalar
  • Delici ve kesici alet yaralanmaları
  • Kimyasal madde teması ve zehirlenmeler
  • Trafik kazaları
  • Yorgunluk ve stres kaynaklı dikkat dağınıklığının neden olduğu kazalar
  • Yangın ve patlamalar

Bu kazaların pek çoğu gerekli önlemler ve eğitimler ile önlenebilir. İş kazalarının önlenmesi için iş güvenliği kurallarının uygulanması büyük önem taşır.

İş Kazalarının Hukuki Boyutu

İş kazaları fiziksel zararların yanı sıra hukuki yönleri bakımından da büyük önem taşır. İşçilerin haklarının korunması ve kaza nedeniyle işverenin ortaya çıkan sorumluluklarının yerine getirilmesi yasal olarak düzenlenmiştir.

İş kazaları kanunlar ve mevzuatlar ile koruma altına alınmıştır. İş kazası sonucu hakların aranması kazanın ne şekilde gerçekleştiği ve ihmalin bulunup bulunmadığı noktasında farklılıklar göstermektedir. Bu süreç boyunca mağdur olan işçinin hukuki destek alması haklarının koruması açısından son derece önemlidir.

Kişinin kaza nedeniyle uğradığı zarar maddi ve manevi yönden giderilmeye çalışılmalıdır. İşverenin bu yönde olumlu bir tavrının olmaması durumunda işçi için yasal düzenleme ile hakkını arama imkânı doğmaktadır.

17 Oca, 2024

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazalarında maddi tazminat, kazaya karışan araçların sigortaları ve yasal sorumlulukları çerçevesinde hesaplanır. Maddi tazminat, maddi kayıpların telafi edilmesini amaçlar. Maddi tazminat miktarı, kazanın şiddeti, maddi kayıpların ciddiyeti, kusur oranları… Detaylı Bilgi