Makaleler

İş kazaları hem çalışanlar hem de işveren için ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilir.  Bu sebeple kazaların önlenmesi ve meydana gelmesi halinde doğru adımların atılması büyük önem taşır. İş güvenliği kurallarına uyulması,  iş yeri güvenlik eğitimlerin düzenli olarak yapılması ve iş kazalarının önlenmesi için sürekli çaba gösterilmesi işçilerin güvenliğini sağlamak adına kritik önem taşır.

İş kazaları beklenmedik ve istenmeyen durumlar arasında yer almaktadır. İş kazası olması halinde yapılması gerekenler vakit kaybedilmeden yapılmalı ve işçinin yasal olarak korunması sağlanmalıdır.

İş Kazası Halinde Neler Yapılmalıdır?

İşçinin iş yerinde yaşadığı kaza nedeniyle olumsuzluklar yaşamaması, maddi ve manevi yönden haklarının tam olarak yerine getirilmesi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. İş kazası halinde neler yapılması gerektiği konusunda tüm işçilerin bilgi sahibi olması, olası böyle bir olumsuz durum karşısında daha hızlı ve net sonuçlar almasını sağlayacaktır.

İş kazası sonrası yapılacaklar sırasıyla;

  • İlk müdahale: kazanın olduğu yerde güvenliğin sağlanması ve kazazede işçiye uygun ilk yardımın yapılması
  • Kaza bildirimi
  • Tıbbı yardım ve destek
  • Olayın yasal belgeler ile belgelenmesi
  • Hukuki danışmanlık
  • İş kazasının incelenmesi ve raporlanması
  • Tazminat ve maddi destekler şeklindedir.

İş yerinde yaşanan ve işçinin hayatında olumsuz durumlar ortaya çıkaran kazalar işçinin ailesinin de olumsuz durumlar yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle iş kazası ölüm ile sonuçlanırsa kişinin yasal mirasçılarının işçinin hakkını araması gerekmektedir.

İş Kazalarında İşçinin Hakları

İş kazalarında işçinin hakları yasalar ile koruma altına alınmış olup olası bir kaza halinde devlet yaptırımları ile kazazede işçiye veya işçinin ölümü halinde işçinin ailesine yasal hakları verilmektedir. Bugün gelişmiş yasalar sayesinde işçi ve işyeri güvenliği çok daha etkin bir biçimde işlevsellik göstermekte ve olası iş kazalarını minimum düzeye çekmektedir.

16 Kas, 2023

Kartal İş Kazası Avukatı

İş hayatında yaşanan pek çok iş kazası davayla sonuçlanmaktadır. Kartal iş kazası avukatı bu davalar sırasında, kaza sonrasında mağduriyet yaşayan çalışanların haklarını savunmaktadır. İş güvenliği maddeleri kapsamında gerektiğinde iş yerlerine… Detaylı Bilgi
05 Ara, 2023

Beykoz Boşanma Avukatı

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu içerisinde görev yapan boşanma avukatımız, hizmetinde boşanmanın ilgili velayetini ve mali yönlerini ele almanın yanı sıra müvekkilinin haklarını da korur. Daha da önemlisi, aynı… Detaylı Bilgi
18 Kas, 2023

Beykoz İş Avukatı

Türkiye’de iş hayatıyla ilgili düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmıştır. Beykoz iş avukatı bu kanun kapsamında işveren ve işçinin haklarının korunması, iş hayatının düzenlenmesini sağlayacak sözleşmelerin yapılmasında görev alır.… Detaylı Bilgi