İş Kazası (Ölüm-Yaramaya Bağlı) Tazminat Davaları

İşveren tarafından gerekli iş güvenliğine dönük önlemler alınmamış, koruma önlemleri sağlanmamış ve buna bağlı olarak işçi kazaya uğrayarak zarar görmüş ise, işveren işçiye karşı bu zarardan (kaza) dolayı sorumlu olacaktır.

Meydana gelen zarar nedeni ile işçi işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu dava da görevli mahkeme iş mahkemeleri olacaktır. Yetkili mahkeme ise kazanın meydana geldiği yer mahkemesi, işçinin ikametgâhı mahkemesi ve genel yetkili mahkemeler olacaktır.

Kaza sonunda işçi ölmüş ise davayı mirasçıları ve bakmakla yükümlü olduğu açabilecektir.

İş Kazası (Ölüm-Yaramaya Bağlı) Tazminat Davaları