Makaleler

İş kazası tazminat davası, bir işçinin işyerinde çalışmaktayken ve dolayısıyla iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde işverenden kendisine ya da yakınlarına karşı edindiği hakların aranmasıdır. Bu dava maddi veya manevi olarak açılabilmektedir.

Tazminat davaları asıl iş verene açılabileceği gibi taşeron işverene karşı da açılabilmektedir. Burada ortaya çıkan kaza nedeniyle işverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri yasal düzenlemeler ile belirlenmiş olup işçinin kendisi veya yakınları tarafında talep edilebilir.

İş Kazası Tazminatı İçin Gerekli Şartlar

İş kazası nedeniyle tazminata hak kazanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise;

  • Kazanın iş kazası olması: meydana gelmiş olayın iş kazası tanımına uygun olması
  • Tazminat hakkının işçi tarafından kazanılması için işçinin kusuru aranmaz. Kazanın iş ile ilgili olması tazminat hakkını doğurur.
  • İş kazasının oluşması ile işveren tarafından kazanın raporlamanmış olması gerekir.
  • Kazanın oluşturulan tıbbı belgeler ile desteklenmesi gerekir.
  • İşçinin sürekli iş görmezlik hali veya ölümü meydana gelmiş ise bu durumun iş kazası olduğu diğer konular ile desteklenmesi halinde tazminat hakkı ortaya çıkmaktadır.

İstenilmeyen olumsuz durumlar arasında yer alan iş kazaları resmi olarak yasalar ile işçiyi koruma altına almaktadır.

İş Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat

İş kazası yaşayan işçiler farklı durumlarda maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırlar. Bu aşamada hukuki destek almak ve yasal prosedürleri doğru bir biçimde takip etmek hak kayıplarının önüne geçecektir. İş kazasında maddi ve manevi tazminat zarar gören işçinin kendisine yapılabileceği gibi işçinin yakınlarına da yapılmaktadır.

İşçinin kaza nedeniyle zorlayıcı sağlık sorunları ile uğraşmasının yanında ekonomik olarak sarsılmasının önüne geçilmesi işçi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kazazede işçinin yasal hakları tam olarak yerine getirilmelidir.

03 Ara, 2023

Üsküdar Trafik Kazası Avukatı

Trafikte yapılacak küçük hatalar karşısında çeşitli kazalar ortaya çıkabiliyor. Bu kazalar karşısında yaşanan yararlanma, ölümler ve maddi kayıplar karşısında ise dava açılması gerekir. Üsküdar trafik kazası avukatı kaza geçiren kişiler… Detaylı Bilgi
09 Oca, 2024

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası açmaya yetkili olan mahkeme genellikle aile mahkemeleridir. Ancak, mahkeme seçimi davanın niteliğine ve tarafların ikametgâhına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, Türk Medeni Kanunu'na göre, eşlerden biri yabancı ülkede ikamet… Detaylı Bilgi
07 Ara, 2023

Üsküdar İş Avukatı

Üsküdar iş avukatı görev ve sorumluluk alanı oldukça geniş olmasıyla dikkatleri çekiyor. İşverenin, işçinin hak ve sorumlulukları kanunlar ile belirlenmiştir. İşveren ve işçi arasında yaşanan anlaşmazlıklarda bu kanunlar çerçevesinde çözüme… Detaylı Bilgi