İş Kazası Tazminatı Hesaplama: Haklarınızı Koruyun

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş kazası tazminatı hesaplama, işverenin çalışanlarına karşı yükümlülüğüdür. İş kazası sonucu işçiye verilecek olan tazminat, iş kazasından doğan zararların giderilmesini amaçlar.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

İş kazası tazminatı, iş kazası sonucu zarar gören kişinin yaşına, kazanç kaybına, çalışma süresine, sosyal güvencesine ve diğer birçok faktöre göre hesaplanır. Hesaplama işlemi oldukça karmaşık olabilir ve birçok farklı faktörü içerebilir.

İş Kazası Tazminatı Ne Kadar Olabilir?

İş kazası tazminatı, iş kazasından kaynaklanan zararların giderilmesi amacıyla hesaplanır. Bu nedenle, tazminatın miktarı kişiden kişiye değişebilir. Ancak, iş kazası tazminatı miktarı, genellikle iş kazası sonucu kaybedilen gelirin bir kısmını karşılamayı amaçlar.

İş Kazası Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

İş kazasından etkilenen kişilerin haklarını korumak için açılır. İş kazası tazminatı davası açmak için, iş kazası sonrasında öncelikle işverene başvurulması ve gerekli belgelerin hazırlanması gerekir. Ardından, işveren ile anlaşma sağlanamadığı takdirde, mahkemeye başvurulabilir.

İş Kazası Tazminatı Davası Açmak için Süre Ne Kadardır?

İş kazası tazminatı davası açmak için belirli bir süre vardır. Bu süre, iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıldır.

İş kazaları, çalışanların hayatını ve sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. İş kazaları sonucu oluşan zararlar, işverenin sorumluluğunda olduğu için iş kazası tazminatı talep edilebilir. İş kazası tazminatı, çalışanın zararlarını karşılamayı amaçlar. Bu tazminatın miktarı, kazanın ciddiyetine, çalışanın durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Bu makalede, iş kazası tazminatı hesaplama ile ilgili bilgilere yer vereceğiz. Ayrıca sıkça sorulan sorulara da cevaplar sunacağız.

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

İş kazası tazminatı, çalışanın maddi ve manevi zararlarının karşılanması için ödenir. Bu tazminatın hesaplanması, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar şunlardır:

 • İş kazasının ciddiyeti
 • Çalışanın yaşına, eğitim seviyesine ve kazada aldığı yaralara göre belirlenen sürekli işgöremezlik oranı
 • Çalışanın brüt ücreti
 • Kazanın meydana geldiği tarih
 • İşverenin sorumluluk sigortası poliçesinde belirtilen oranlar

İş kazası tazminatı hesaplama işlemi, belirli bir formül kullanılarak yapılır. Bu formül şu şekildedir:

İş Kazası Tazminatı = Brüt Ücret x İşgöremezlik Oranı x Gün Sayısı x İşverenin Sorumluluk Oranı

Burada “brüt ücret”, çalışanın iş kazası öncesinde aldığı brüt ücrettir. “İşgöremezlik oranı”, çalışanın kazada aldığı yaralara ve sürekli işgöremezlik durumuna göre belirlenir. “Gün sayısı”, çalışanın sürekli işgöremezlik durumunun ne kadar sürdüğünü gösterir. “İşverenin sorumluluk oranı”, işverenin sorumluluk sigortası poliçesinde belirtilen orandır.

Örnek olarak, bir iş kazası sonucu sürekli işgöremezlik durumu oluşan bir çalışanın brüt ücreti 4.000 TL, işgöremezlik oranı %50 ve işverenin sorumluluk oranı %75 olsun. Ayrıca, çalışanın sürekli işgöremezlik durumu 120 gün sürmüş olsun. Bu durumda iş kazası tazminatı hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:

İş Kazası Tazminatı = 4.000 TL x %50 x 120 gün x %75 = 90.000

İş kazası tazminatı hesaplama için öncelikle kazanın ne şekilde gerçekleştiği, işçinin aldığı ücret, çalışma saatleri, işçinin yaş ve cinsiyeti gibi birçok faktör hesaba katılmalıdır. Bununla birlikte, genel olarak iş kazası tazminatı hesaplama işlemi aşağıdaki gibi yapılabilir:

 1. İş kazası sonucu işçinin yaşamını yitirmesi durumunda, işveren ölen işçinin hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 30 yıllık brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
 2. İş kazası sonucu işçinin iş göremez hale gelmesi durumunda, işveren işçinin maluliyet oranına göre belirlenen miktarlarda tazminat ödemek zorundadır. Bu miktar, işçinin son brüt ücreti ile maluliyet oranına göre belirlenen bir katsayı arasındaki çarpımdan hesaplanır.
 3. İş kazası sonucu işçinin tedavi masrafları, ilave sağlık giderleri, iş göremezlik süresi ve diğer zararları işveren tarafından karşılanmak zorundadır.

Yukarıdaki maddeler iş kazası tazminatı hesaplama konusunda genel bir fikir vermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, her iş kazası farklıdır ve hesaplama işlemi de buna göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, en doğru sonuca ulaşmak için bir avukat veya uzman bir danışmanla görüşmek önerilir.

Ayrıca aşağıdaki faktörler de iş kazası tazminatı hesaplama sürecinde etkili olabilir:

 • İş kazasının ne kadar süreyle işçinin iş görememesine neden olduğu
 • İş kazasından önce işçinin ne kadar süreyle çalıştığı
 • İş kazasından sonra işçinin ne kadar süreyle çalışabileceği
 • İşçinin meslek grubu ve iş tanımı
 • İşçinin yaş, cinsiyet ve eğitim durumu

Bu faktörlerin hesaba katılmasıyla birlikte, iş kazası tazminatı hesaplama işlemi daha doğru bir şekilde yapılabilir.

 1. İş kazası nedir?
  İş kazası, işçinin işyerinde veya işle ilgili faaliyetler sırasında geçirdiği ve ölüm, yaralanma veya hastalık gibi sonuçları olan olaydır.
 2. İş kazası tazminatı nedir?
  İş kazası tazminatı, bir iş kazası sonucunda işçinin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması için işveren tarafından ödenen bir tazminattır.
 3. İş kazası tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
  İş kazası tazminatı hesaplama işçinin kazaya uğradığı durumun ciddiyetine, yaşına, gelirine ve çalıştığı süreye göre değişir. Genellikle 1 yıllık brüt ücreti ile çalışılan yıl sayısına göre hesaplanır.
 4. İş kazası tazminatı ne zaman ödenir?
  İş kazası tazminatı, kazanın ardından işçinin talebi üzerine veya işverenin inisiyatifi ile ödenir.
 5. İş kazası tazminatı kim tarafından ödenir?
  İş kazası tazminatı işveren tarafından ödenir.
 6. İş kazası tazminatı nasıl talep edilir?
  İş kazası tazminatı talebi işçi tarafından yapılır. İşveren, iş kazası sonrası işçinin talebine istinaden tazminat ödemesi yapmakla yükümlüdür.
 7. İş kazası tazminatı nereye başvurulur?
  İş kazası tazminatı talebi işverene veya işverenin sigorta şirketine yapılabilir.
 8. İş kazası sonucu ölen işçinin yakınlarına tazminat ödenir mi?
  Evet, iş kazası sonucu ölen işçinin eşi, çocukları veya diğer kanuni mirasçılarına tazminat ödenir. Bu durumda tazminat miktarı, iş kazası sonucu ölen işçinin brüt ücretine ve çalıştığı yıllara göre belirlenir.

İş Kazası Tazminatı Hesaplama