Makaleler

İş kazaları işçinin güvenliği ve sağlığı açısından son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazalarının birden fazla sebebi olabilmektedir. Bu kazalar genel olarak işçilerin kusurlu davranışları sebebiyle ortaya çıkmaz. İş kazalarında işçinin kusuru genel olarak;

  • Dikkatsizlik
  • Eğitimsizlik
  • Güvenlik kurallarına uymama gibi durumlarda söz konusu olmaktadır.

Ancak, iş kazalarında işçinin kusurunun yanı sıra işverenin sorumluluğu da önemlidir. İşverenin işçilere gerekli eğitimi vermemesi, iş güvenliği önlemlerini almaması veya çalışma ortamını güvenli hale getirmemesi durumunda, iş kazaları daha sık meydana gelebilir. İş kazalarında işçinin kusuru kazanın sonuçları bakımından işveren açısından değerlendirilmelidir.

İş Kazalarında İşçi Kusurlu İse Tazminat Alabilir mi?

İşçinin iş güvenliği ve sağlığı mevzuatına uygun davranmaması sonucu iş kazasında kusurlu olması iş sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25-II-ı maddesi uyarınca işveren tarafından feshedilebilir. Bu durumu yaşayan işçiler ihbar tazminatı alamayacağı gibi kıdem tazminatı alma hakkını da kaybeder.

İş kazalarında işçinin kusurlu olması tazminat hakkını kaybettirir mi sorusu özellikle işçisinin hatası, ihmali nedeniyle yükümlülük altına giren işveren tarafından araştırılmaktadır. İşçinin iş kazası nedeniyle kusurlu olduğu yasal olarak tespit edilir ise işçinin kaza nedeniyle işverenden tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.

İş Kazasında Talepler

Meydana gelmiş olan iş kazası nedeniyle işçinin yaralanması halinde işveren tarafından bazı sorumluluklar ve yükümlülükler ortaya çıkar. İşverenin işçiye karşı sorumlulukları arasında;

  • Maddi ve manevi tazminat
  • Geçici iş göremezlik tazminatı
  • Daimi sakatlık yani sürekli iş göremezlik tazminatıdır.

İş kazasında talepler işçinin yasal haklarıdır. İşçinin ölümüne neden olan iş kazalarında işçinin hakları yakınları tarafından talep edilebilir ve işveren bu talepleri karşılamak ile yükümlüdür. Yasal olarak hakların belirlenmesi ile işverenin yasalar ile belirlenmiş olan yükümlülükleri süresi içerisinde yerine getirmesi gerekir.

17 Kas, 2023

Maltepe Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından kaynaklanan pek çok tazminat davası ve alacak söz konusu olmaya devam etmektedir. Maltepe trafik kazası avukatı çalışmaları, kazaya sebebiyet veren kusurlu kişilerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde kazaya… Detaylı Bilgi
29 Oca, 2024

İş Kazasında Bedensel Zararlar!

İş kazaları beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan ve işçinin hayatını olumsuz yönde etkileyen olgulardır. İş kazalarının kimileri işçinin bedensel olarak büyük zararlara uğramasına neden olabilmektedir. İş kazalarında ortaya çıkan bedensel zararlar… Detaylı Bilgi