Makaleler

Çeşitli tedbirler ve önlemler alınmasına rağmen iş kazaları ile karşılaşmak her iş yeri için olası bir ihtimaldir. Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bu konuda işçinin korunması yönünde çalışmalar geliştirmiş ve gerekli olması halinde bu kanunlar ile uygulamalar yürütmektedir.

İş kazası durumunda işverenin yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

  • İşveren, kaza geçiren işçisine kaza nedeniyle sağlık durumunun ortaya çıkardığı sağlık hizmetini yerine getirmek ile yükümlüdür.
  • En kısa zaman diliminde işçisi için gerekli sağlık ekiplerini kaza yerine getirmekle yükümlüdür.
  • İşveren iş kazasını yasal süre zarfında SGK’ya bildirmek ile yükümlüdür.
  • İşveren tarafından kaza ile ilgili kayıt oluşturma yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır.
  • Gerekli olması halinde işçinin maddi manevi ihtiyaçlarını yasal prosedürler çerçevesinde karşılamak işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

Tüm bu yükümlülükler yasalar ile belirtilmiş olmakla birlikte yerine getirilmemesi halinde işveren için ceza uygulamaları ortaya çıkmaktadır.

İş Kazaları Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?

İşyerinde iş kazası meydana gelen işveren bu kazayı kazadan sonraki üç iş günü içerisinde yetkili mercilere bildirmek zorundadır. İş kazalarının bildirimi için gerekli süre, işveren tarafından geçirildiği zaman işveren için para cezası uygulaması yasal olarak devreye girmektedir.

İş Kazasında İşveren Yükümlülüklerini Yerine Getirmezse Ne Olur?

İşveren iş yerinde kaza geçiren sigortalı işçisine kazaya uğraması nedeniyle yükümlülük altına girer. Bu aşamada işverenin yasalar ile belirlenmiş olan ve işçinin hakları olan gereklilikleri yerine getirmesi gerekir. İş kazasında işveren yükümlüklerini yerine getirmez ise; devlet tarafından işçi için geçerli haklar yasal olarak alınmaktadır. Bu durum aynı zamanda işveren için para cezası uygulamasını da beraberinde getirir. İşverenin etik kurallar ve ahlaki değerler çerçevesinde manevi olarak da yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenir.

25 Kas, 2023

Tuzla Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında son yıllarda önemli oranda artış olduğu görülür. Tuzla boşanma avukatı da fiilen bitmiş olan evliliklerin kanunen de sonuçlanmasında yanınızda yer alır. Türk Medeni Kanunu ve ilgili kanunları iyi… Detaylı Bilgi
06 Ara, 2023

Kartal Boşanma Avukatı

Hukuki süreçler hassas olduğu için, avukat seçimi yaparken dikkatli olmak bir hayli önemlidir. Kartal'da bir boşanma avukatı arıyorsanız Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, uzmanlığı, güvenilir hizmetleri ve profesyonelliği ile… Detaylı Bilgi