Makaleler

İş kazasının tespiti davası meydana gelen iş kazası sebebiyle işçiye çeşitli haklar tanınmaktadır. Kazazede işçiye tanınan haklar;

  • Geçici iş görmezlik ödeneği
  • Sürekli iş görmezlik ödeneği
  • İş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat hakkıdır.

Bu hakların işçi tarafından kazanılabilmesi için işçinin yaşadığı kazanın hukuki olarak iş kazası niteliğinde olması gerekmektedir. İş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açmak isteyen işçi öncelikli olarak iş kazası tespit davası açmalıdır. Bu durum işçinin açacağı tazminat davası için bekletici meseledir.

İş Kazası Tespit Davası Nasıl Açılır?

İş kazası nedeniyle haklı olarak alacağı ortaya çıkan işçinin maddi ve manevi tazminat davası açması için öncelikli olarak iş kazası tespit davası açması gerekmektedir. İş kazası tespit davası açılırken aşağıdaki yollar izlenir:

  • İspat ve delilerin toplanması
  • Davanın taraflarının belirlenmesi
  • Zorunlu veya ihtiyari arabuluculuk
  • Görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi
  • Davanın görülmesi
  • Hükmün verilmesi
  • Hükmün uygulanması

İş kazası nedeniyle zarara uğrayan işçinin ölümü halinde işçinin yakınları da bu davayı açarak işleyişe katılabilirler. Ölüm nedeniyle işçinin yakınları dava sonucu elde edilen haklara sahip olur.

İş Kazası Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazalarında işçinin haklarının korunması ve işçinin ölümü halinde yakınlarının ölüm nedeniyle yaşadıkları acıları ve üzüntüleri hafifletmek aynı zamanda uğradıkları maddi manevi zararların tazmin edilmesini sağlamak amacıyla açılan davalar adil yargılanma ilkesi gereği hızlı bir biçimde sonuçlandırılmaktadır.

İş kazası tespit davasının süresi maksimum olarak 15 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre davanın seyrine göre daha kısa olabilmekte, kimi zamanda bu süreye ek olarak zaman istenebilmektedir. İş kazası nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan kişinin işverenden talep ettiği hakları dava ile yerine getirilmektedir.

19 Kas, 2023

Çekmeköy İş Kazası Avukatı

İş kazaları, çalışanların güvenliği ve sağlığını tehlikeye atmaktadır. Çekmeköy iş kazası avukatı, iş kazası durumunda işçilerin tazminat haklarını güvenceye almak için çalışmalar yürütmektedir. Her çalışanın başına gelmesi olası iş kazaları… Detaylı Bilgi
15 Kas, 2023

Kadıköy İş Kazası Avukatı

Kadıköy İş Kazası Avukatı İş kazası çalışanın işyeri sınırları içinde, işe gelmesi, işten evine gitmesi ve iş için dışarıda bulunduğu zamanlarda işinden dolayı geçirdiği kazaları kapsar. Bir kişinin iş kazası geçirmesi sonucunda… Detaylı Bilgi