İşe İade Davası ve Şartları

İşe iade davası, iş akdi haksız şekilde sonlandırılan (fesih) edilen işçinin, işverene işe tekrar alınması amacını güden ve bu nedenle işveren aleyhine yönelttiği davadır. Bu davanın dayanağı 4857 sayılı iş kanunudur.

İşe iade davası şartları

İşe iade davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleri olup, işe iade davası iş mahkemesi nezdinde açılır.

İşe iade davası işçinin çalıştığı iş yeri yetkili mahkemesidir.

İşe iade davası iş akdinin fesih edildiği tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde açılabilir.

İşçinin en az altı (6) ay kıdem ile işte çalışmış olması zorunludur. Daha az süreyle çalışan işçi bu davadan yaralanamaz.

Ayrıca işçinin çalıştığı işyerinde en az otuz (30) işçinin çalışıyor olması şartı gerekmektedir.

Kendisi istifa ederek ayrılan işçi bu davayı açamaz. İşçinin haklı bir neden gösterilemeden ya da haksız şekilde iş akdinin feshi gerekmektedir.

İşe İade Davaları