Kadıköy Makaleler

Kadıköy iş avukatı işveren ve çalışanların hak ve sorumlulukların öğrenmeleri ve bunların korunması alanında görev alır. İş hukuku kapsamında getirilen yasal düzenlemeleri çok iyi bilir ve bunların uygulanması aşamasında da dikkatli bir çalışma yürütür.

Büyük şirketler sahip oldukları avukatlar ve maddi güçleri ile çalışanlarının pek çok hakkından mahrum kalmasına neden olabiliyorlar. Oysa çalışanlarda yaşadıkları hak mağduriyetlerinde avukat tutabilirler. Deneyimli iş avukatı olarak karşıdaki şirket ne kadar büyük olursa olsun haklarınız savunulur ve anlaşmazlıkların lehinize sonuçlanması sağlanır. İş avukatının baktığı davalar arasında şunlar öne çıkar:

  • İhbar ve kıdem tazminatı davaları
  • İş kazası ve meslek hastalığı davaları
  • İşe iade davaları
  • İşçi alacakları davaları
  • Sigorta hizmet tespiti davaları
  • Haklı fesih ile sonuçlanan davalar
  • Sendikal faaliyetlerle ilgili davalar

Kadıköy İş Avukatı 

İş hukuku oldukça geniş bir alandır. İşverenin, çalışanın hak ve sorumluluklarını belirler. Aynı zamanda iş hayatının kanuni olarak düzenlenmesini de kapsar. Kadıköy iş avukatı sorumlulukları içinde tüm bu konulara hakim olmak yer alır. İş hukuku kanunlarını çok iyi bilmelidir. Müvekkilinin yaşadığı hak kayıplarının ortadan kaldırılması için dava açmalı ve açılan davayı dikkatle takip etmelidir. İş avukatı müvekkiline karşı şeffaf olmalı ve onun dava sürecinden haberdar olmasını sağlamalıdır.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak her müvekkilin önemli olduğunu biliyoruz. Çalışanın karşılaştığı hak kayıplarının ortadan kaldırılmasında en önde yer alıyoruz. İşveren ve işçi arasında yaşanan anlaşmazlıklarda hızlı olmaya özen gösteriyoruz. Hak kayıplarının bir an önce ortadan kaldırılması için gerekli belge ve delilleri topluyor ve mahkemeye sunuyoruz. Dava açmadan önce danışmanlık hizmetini de avukatlık büromuzdan alabilirsiniz. Bu şekilde açılacak dava ile ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında önceden bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

18 Kas, 2023

Beykoz İş Avukatı

Türkiye’de iş hayatıyla ilgili düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmıştır. Beykoz iş avukatı bu kanun kapsamında işveren ve işçinin haklarının korunması, iş hayatının düzenlenmesini sağlayacak sözleşmelerin yapılmasında görev alır.… Detaylı Bilgi
28 Kas, 2023

Maltepe İş Avukatı

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların yaşanması, genelde işçinin haklarını işverenden alamaması yönünde olmaktadır. Maltepe iş avukatı hizmetimiz genel itibariyle maaş ve tazminat talepleri karşılanmadığında etkili olmaktadır. Avukat M. Şamil Arslan… Detaylı Bilgi
25 Kas, 2023

Tuzla Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında son yıllarda önemli oranda artış olduğu görülür. Tuzla boşanma avukatı da fiilen bitmiş olan evliliklerin kanunen de sonuçlanmasında yanınızda yer alır. Türk Medeni Kanunu ve ilgili kanunları iyi… Detaylı Bilgi