Makaleler

Kadın boşanma davası açarsa ve erkek tarafından boşanma kabul edilmezse dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Eğer kadın tarafından boşanma davası açılırsa ve erkek tarafından boşanma kabul edilirse de anlaşmalı bir boşanma davasına dönüşür. Bir tarafın boşanmak istememesi durumunda sırf bu sebeple boşanma davası asla reddedilmez. Mahkemece yargılama yapılarak karara varılır.

Boşanmak isteyen taraf mahkemede delillerini sunar. Kendi iddialarını ispatlar. Sonucunda da mahkemece davası kabul edilirse tarafların boşanması gerçekleşir.  Boşanma sürecinde kadın, duygusal ve sosyal destek alabilir. Böylece sağlıklı bir şekilde dava sürecinde sorunlarla başa çıkabilir. Profesyonel yardım almak bu süreçte kadınlar için avantaj sağlar.

Boşanma Davasını Kadın Açarsa Nafaka Alır mı?

Kadının boşanma davasında talep hakları çeşitlidir. Boşanma davasını kadın da açsa erkek de açsa hâkim davayı açan lehine nafakaya hükmedebilir. Boşanmada hakim kadın lehine nafakaya hükmedebilir. Bunun da şartı kadının yoksulluğa düşeceğine ve bununla beraber kadının boşanmada daha ağır kusurlu olmadığına kanaat getirmektir. Bu durumda da erkek nafaka ödemekle yükümlü olabilir.

Boşanma davasını ilk önce kimin açtığı önemli değildir. Esas önem taşıyan hangi tarafın boşanmaya sebep olan olayları yaptığı ve ne kadar kusurlu olduğudur. Kusur değerlendirmesi nafaka hususunda alınacak kararlarda etkilidir. Erkek kadının bir sebep yokken boş yere boşanma davası açtığını iddia ederse, kadın hukuka uygun deliller sunmak zorundadır.

Erkek Boşanmak İstemezse Dava Uzar mı?

Erkek boşanmak istemezse dava sırf erkek istemedi diye uzamaz. Boşanma davasında sırf erkeğin gelmemesi davanın reddi sebebi teşkil etmez. Boşanma davasında taraflara tebligat gönderilir. Tebligat gönderildiği ve eline geçtiği halde eğer davaya katılmayan taraf olursa davaya devam edilir.

03 Ara, 2023

Çekmeköy Trafik Kazası Avukatı

Çekmeköy trafik kazası avukatı deneyimi ve kanunlara hakim olması ile yaşadığınız kazalardan kaynaklı olarak yaşadığınız maddi ve manevi zararların tazmini noktasında yanınızda yer alır. Trafik kazası, aracın trafikte olduğu süre… Detaylı Bilgi