Kartal Makaleler

İş hayatında yaşanan pek çok iş kazası davayla sonuçlanmaktadır. Kartal iş kazası avukatı bu davalar sırasında, kaza sonrasında mağduriyet yaşayan çalışanların haklarını savunmaktadır. İş güvenliği maddeleri kapsamında gerektiğinde iş yerlerine açılan tazminat davaları Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun hizmeti kapsamındadır. Günlük hayatta çok sık rastlanan iş kazaları gerek psikolojik gerek bedenen zararla sonuçlanmaktadır. Bu anlamda işverenin gereken sorumluluğu yüklenip yüklenmediğine göre hukuksal işlemler başlatılmaktadır.

Kişilerin çalışma esnasında yalnızca bedensel değil, mobing uygulanarak psikolojik açıdan da travmaya ve zarara uğraması söz konusu olabilmektedir. Bu konuda değerlendirme yapılırken tüm bu zararlar iş kazası olarak ele alınmaktadır. Bu yönde atılan hukuki adımlarda profesyonel bir destek almanın güvencesi verilmektedir.

İş Kazası Davalarında Kartal İş Kazası Avukatının Rolü

İş kazası meydana geldiğinde Kartal iş kazası avukatı çalışmaları tüm ayrıntılar ele alınarak başlatılmaktadır. İş kazası geçiren çalışanın bedensel ve psikolojik bütünlüğüne zarar gelmişse dava açma hakkı bulunmaktadır. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun rehberliğinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilmektedir. İş kazası sonucunda ölüm söz konusu olduğunda çalışan yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı açması mümkündür.

İş kazasının unsurları şöyle sıralanabilir;

  • Kazaya uğrayan çalışanın sigortalı olması
  • İşçinin bedenen, ruhen zarara uğramış olması
  • İş, işçi ve iş ortamı arasında nedensellik bağının olması

Hukuki süreç konusunda özenli davranılmadığında iş kazası geçirmiş işçi bir de hukuki anlamda zarara uğramış olacaktır. Profesyonel destek alındığında delillerin toplanma hızına bağlı olarak net bir dosya hazırlanmaktadır. Davanın mağdurun lehine sonuçlanması için hiçbir detayın atlanmaması tam bu aşamada önem arz etmektedir.

İş kazası davasının açılmasında zamanaşımı ayrıca çok önemli olduğundan mağdurun mağduriyeti zaman aşımına uğramadan giderilmektedir. Kazanın yaşandığı zamanda İstanbul’da çalışmalarına devam eden hukuk büromuza başvuru yapılmasıyla gecikmeden sonuç almada etkin bir yol çizilmektedir.

 

20 Kas, 2023

Üsküdar Boşanma Avukatı

Bir ömür boyu devam edecek düşüncesi ile başlayan evlilikler kimi zaman boşanma ile sonuçlanır. Üsküdar boşanma avukatı bu sürecin kanuni olarak sorunsuz şekilde sonuçlanması ve haklarınızı koruyabilmeniz için yanınızda yer… Detaylı Bilgi
17 Kas, 2023

Maltepe Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından kaynaklanan pek çok tazminat davası ve alacak söz konusu olmaya devam etmektedir. Maltepe trafik kazası avukatı çalışmaları, kazaya sebebiyet veren kusurlu kişilerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde kazaya… Detaylı Bilgi
19 Kas, 2023

Tuzla Trafik Kazası Avukatı

Tuzla trafik kazası avukatlık hizmeti konusunda çok fazla tecrübesi olan Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, başarılı bir performans geçmişine sahiptir. Kaza sonucu ortaya çıkan sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olan… Detaylı Bilgi