Beykoz Makaleler

Beykoz İş Kazası Avukatı

İş kazaları hiç istenmese de maalesef yaşanmaya devam ediliyor. Bu durumda iş kazası geçiren kişinin haklarının savunulması için iş mahkemelerine dava açılması gerekiyor. Beykoz iş kazası avukatı özverili çalışması, deneyimi ve üstlendiği davalardaki başarısı ile dikkatleri çekmeyi başarıyor. İş kazası kısaca tarif etmek gerekirse bir kişinin işinden dolayı geçirdiği kazalar olarak tanımlanabilir. Kanunlar bu konuya net olarak açıklık getirir.

İş kazası yaşanmasının ardından işçinin mutlaka bedenen zarar görmesi şartı bulunmaz. Psikolojik zarar görmesi durumu da ortaya çıkabilir. İş kazası yaşanmasının ardından dava sürecinin bu konuda uzman avukat tarafından takip edilmesi işçinin haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Kaza geçiren işçi sigortalı olmasa dahi bu konuda dava açılması ve yaşadığı zararın ortadan kaldırılması gerekir.

Beykoz İş Kazası Avukatı

İş kazası yaşanmasının ardından ihtiyaç duyulan her alanda Beykoz iş kazası avukatı tutma hakkı bulunur. Avukatın vekilliği kabul etmesi ile birlikte iş kazası geçiren kişinin ya da hayatını kaybetmesi halinde yakınlarının hukuki süreçleri takip etmesine gerek kalmaz. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz hukuki süreci titiz şekilde takip ederler. İş kazası geçirilmesi sonrasında açılabilecek davalar arasında şunlar yer alır:

 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşçinin ölmesi halinde yakınlarının yoksunluklarından kaynaklı açılan davalar
 • İşverenin ihmal ve kastine dair ceza davaları

İş kazası avukatı davanın açılması gerekli belgelerin toplanması, duruşmalara girilmesi, savunmanın yapılması ve mahkemenin almış olduğu kararların uygulanması konusunda titiz çalışma gösterir. Ülkemizde iş kazası avukatına uyan bir iş tanımı bulunmaz. Bunun yanında büromuz avukatları iş hukuku kanunlarını çok iyi bilir ve deneyimli olmaları ile dikkatleri çekerler. Bu şekilde üstlendikleri davaların müvekkillerinin lehine sonuçlanmasını sağlarlar.

Beykoz Makaleler

Beykoz Boşanma Avukatı

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu içerisinde görev yapan boşanma avukatımız, hizmetinde boşanmanın ilgili velayetini ve mali yönlerini ele almanın yanı sıra müvekkilinin haklarını da korur. Daha da önemlisi, aynı zamanda Beykoz boşanma avukatı yasayı ve mevcut yasal seçeneklerini de açıklar. Müvekkillerinin durumunu ve bununla ilgili belgeleri inceler. Ayrıca, müvekkilin kendi durumu ve hedefleri hakkındaki açıklamasını dinler ve bu özel ihtiyaçlara göre profesyonelce tavsiyelerde bulunarak ona destek olur.

Boşanmalar, duruşma öncesinde karara bağlandığı için yalnızca küçük bir kısmı mahkemeye gitse de, her eşin avukatı, hakim huzurunda delilleri sunmak, davalarını desteklemeleri için tanıkları çağırmak ve gerekli bilgileri sağlamak için uzun bir hazırlık sürecinden geçmektedir. Boşanma avukatlığı hizmeti, diğerlerinin yanı sıra çocuk velayeti, nafaka ve mal paylaşımı şartlarını belirleyen yasal bir sözleşme olan evlilik uzlaşma sözleşmesi taslağı hazırlar.

Beykoz Boşanma Avukatlığı Hizmeti

Her boşanma davası farklı hukuki prosedürleri ve gereksinimleri içerebilmektedir. Taraflar, durumlarına ve tercihlerine bağlı olarak en uygun boşanma davası türünü seçmelidir. Boşanma sürecinde bir avukattan hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarını korumalarına ve adil bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olabilir. Boşanma davası türleri, çiftlerin boşanma sürecinde karşılaşabileceği çeşitli durumları yansıtır. Sunduğumuz Beykoz boşanma avukatlığı hizmeti yaygın boşanma dava türleri şunlardır:

 • Çekişmeli Boşanma
 • Anlaşmalı Boşanma

Boşanmada anlaşmazlık yaşanıyorsa ve mahkemeye başvurarak çözüm isteniyorsa çekişmeli boşanma davası başlatılır. Mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti ve ziyaret hakları gibi konularda anlaşmazlık varsa, mahkeme bu konularda karar verir. Taraflar, boşanma konusunda anlaşmaya varmışlarsa ve bir dizi önemli konuda uzlaşmışlarsa, anlaşmalı boşanma davası başlatılabilir. Mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti konularında anlaştıklarından mahkemeden sadece boşanma kararı alınması talep eder.

Beykoz Makaleler

Beykoz Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından doğan hasarlar ve zararlar nedeniyle Beykoz trafik kazası avukatı hizmetleri son derece hassas bir şekilde yürütülmektedir. Tazminat taleplerinin hak kaybına uğramadan alınması adına Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz profesyonelliğinden yararlanmak faydanıza olacaktır. Her yıl trafiğe çıkan araç sayısının artışına bağlı olarak da trafik kazalarında ciddi artışların olması kaçınılmazdır. Bu nedenle malvarlığında, kazazedenin kendisinde ya da yakınlarında maddi manevi zararlar oluşabilmektedir.

Trafik kazası sonucu oluşan hasarların tazminat talebinin doğmasına neden olması söz konusu olmaktadır. Tazminat taleplerinin hak kaybına uğramadan alınabilmesi süreci bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından daha sağlıklı yürütülmektedir. Sebep olduğu sonuca göre değerlendirilen trafik kazaları; ölümlü, yaralanmalı ya da yalnızca maddi hasarlı olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre tazminat miktarı belirlenmektedir.

Maddi veya Manevi Hasarlı Trafik Kazaları

Trafik kazaları nedeniyle direkt veya dolaylı olarak zarar görenlerin hakları Beykoz trafik kazası avukatı tarafından korunmaktadır. Bu kişiler tazminat hakkı sahibi olduklarından hak kaybı yaşamaması için Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun hizmetleri kapsamında savunulmaktadır.

Trafik kazası mağdurları hakları olan tazminat çeşitlerini ve bunların kapsamını yeterince bilmemektedir. Bu noktada haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri, mutlaka değerlendirilmektedir.

Trafik kazası tazminatında, uygulama esnasında hem bedenen hem de mal varlığı zararları ifade edilmektedir. Böylece bu tazminat davasının hukuksal dayanağı kanunen haksız fiil sorumluluğunda ele alınmaktadır. Trafik kazasından kaynaklı ileri sürülebilecek talepler şöyledir;

 • Aracın piyasa değerinde ortaya çıkan kayıp
 • Ticari araçlardaki kazanç kaybı
 • Araç hasar onarım bedeli
 • Ölenin yakınları açısından desteksiz kalması tazminatı
 • Çalışma gücü kaybı
 • Bakım ve tedavi giderleri
 • Manevi acı, keder nedeniyle manevi tazminat
 • Kaza sonucunda ölüm varsa cenaze giderleri

Kazanın somut şekline göre tazminat talepleri artırılabileceği gibi bu taleplerden yalnızca bir kısmı da dava konusu olabilmektedir.

Beykoz Makaleler

Beykoz İş Avukatı

Türkiye’de iş hayatıyla ilgili düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmıştır. Beykoz iş avukatı bu kanun kapsamında işveren ve işçinin haklarının korunması, iş hayatının düzenlenmesini sağlayacak sözleşmelerin yapılmasında görev alır. Her ne kadar kanunlar iş hayatını, işveren ve işçilerin hak ve sorumluluklarını belirliyor olsa da çok sayıda anlaşmazlıklar ve hak kayıpları olabiliyor. Bu durumda ise iş avukatı devreye girerek hak kaybı yaşayan tarafın haklarını kanunlar önünde savunuyor. Deneyimli olan avukatlarımızdan yana tercihinizi yapmanız halinde yaşadığınız sorunlarda haklarınızı alabilirsiniz.

İş avukatına işverenler gibi çalışanların da ihtiyaçları olur. Mobing, ihbar ve kıdem tazminatı olmadan işten çıkartılma, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi çok sayıda davaya iş avukatı bakar. Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak üstlendiğimiz davaların lehinize sonuçlanması için özveri ile çalışıyoruz. Dava açılma, delil toplanma ve duruşmalara girilmesi ve alınan kararların uygulanması sürecini titizle takip eder.

Beykoz İş Avukatı Hizmetleri

İş avukatı tarafından verilen hizmetler arasında danışmanlıklar öne çıkar. Beykoz iş avukatı tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile hak ve sorumluluklar önceden bilinir. Dava açılması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında bilgi sahibi olur. Danışmanlık hizmeti alan kişinin dava açmayı istemesi halinde iş avukatı şeffaf ve güvenilir olmaya önem verir. Bu şekilde müvekkilinin davanın her aşamasından doğru olarak haberdar olmasını sağlar. Beykoz iş avukatı tarafından verilen hizmetler arasında şunlar öne çıkar:

 • İşyerinde çalışmayı düzenleyen ve iş hayatını ilgilendiren sözleşmelerin hazırlanması
 • İşyeri güvenliği için danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • Mobing ve kötü davranış davaları
 • İşe iade davaları
 • Fazla mesai ve yıllık izin davaları
 • Sigorta hizmet tespit davaları
 • İş kazası ve meslek hastalıklarına dair davalar