Çekmeköy Makaleler

Çekmeköy Trafik Kazası Avukatı

Çekmeköy trafik kazası avukatı deneyimi ve kanunlara hakim olması ile yaşadığınız kazalardan kaynaklı olarak yaşadığınız maddi ve manevi zararların tazmini noktasında yanınızda yer alır. Trafik kazası, aracın trafikte olduğu süre içinde karıştığı kazalar olarak tanımlanabilir.

Trafikte yapılan küçük hatalar büyük zararlara hatta ölümlere dahi neden olabiliyor. Bu durumda ise dava açılması ve hakların kanunlar önünde savunulması gerekir. Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatlarımız tarafından kaza sonucunda yaşanan maddi ve manevi kayıplar açılan davalar ile kanunlar ile giderilir. Trafik kazası avukatına ihtiyaç duyulan durumlar arasında şunlar yer alır:

 • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları
 • Trafik kazası maddi hasarlı olsa da ihtilafa düşülmesinde
 • Kaza sonrası olay yeri incelemesinde ve bilirkişi raporunun tutulmasında
 • Tazminat davalarında
 • Araç değer kaybı yaşanmasında

Çekmeköy Trafik Kazası Avukatı

Avukatların en önemli sorumlulukları müvekkillerinin haklarının kanunlar önünde tam olarak korunmasıdır. Hukuk büromuz avukatları her müvekkillerinin haklarını tam olarak savunur. Deneyimi bilgisi, özverili çalışması ile üstlendiği davaların mümkün olan en kısa sürede lehinize sonuçlanmasını sağlar. Çekmeköy trafik kazası avukatı ihtiyacınız kazanın olmasının hemen ardından ortaya çıkabilir. Bunun yanında kaza sonrası anlaşma yapılsa da taraflardan biri buna uymayabilir. Böyle durumlarda da dava sonradan açılabilir.

Yaralanmalı, ölümlü trafik kazalarında kazaya neden olan sürücünün ceza alması içinde dava açılabilir. Bu durumda kazaya neden olan sürücünün taksirle adam öldürme suçundan yargılanması için avukatınız gerekli belge ve delilleri toplar.

Davanın açılması, duruşmalara girilmesi, alınan kararların uygulanması noktasında titiz bir çalışma yürütür. Geçirdiğiniz trafik kazalarında hak kayıpları yaşamamak adına kanunları çok iyi bilen avukattan danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Bu şekilde haklarınız ve sorumluluklarınız konusunda gerekli bilgiye sahip olabilirsiniz.

Çekmeköy Makaleler

Çekmeköy İş Avukatı

Türkiye’de iş hayatı 4857 sayılı İş kanunu ile düzenlenir. Bu kanun ile işverenin ve çalışanın hal ve sorumlulukları belirlenmiştir. Aynı kanun iş hayatına gerekli düzenlemeleri getirir. Çekmeköy iş avukatı işyerinde anlaşmazlıkların olmaması ve iş hayatının kanuni çerçevede sorunsuz devam etmesi için gerekli danışmanlık hizmetini verir.

Bunun yanında bir anlaşmazlık olması halinde ise anlaşmazlığın kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmayı yürütür. Her işyerinin avukatının olması olası anlaşmazlıkların ve hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından son derece yararlıdır. Büromuzda bulunan iş avukatı tarafından verilen hizmetler arasında şunlar yer alır:

 • İhbar ve kıdem tazminatı davaları
 • İşe iade davaları
 • İşyeri ve işçilerin güvenliği, hak ve sorumluluklarına dair danışmanlık hizmeti
 • İş kazası, meslek hastalıkları davaları
 • Mobbing ve kötü niyetli davranışlara dair açılan davalar
 • Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde sözleşmelerin hazırlanması
 • Sendikal faaliyetler grev ve lokavt ile ilgili davalar
 • Fazla mesai ve yıllık izinlerle ilgili yaşanan hak kayıplarında açılan davalar

Çekmeköy İş Avukatı Sorumlulukları

Çekmeköy iş avukatı sorumluluk alanı kanunlar ile belirlenmiştir. İş avukatı olarak uzmanlık alanı olan avukatlar iş kanununu çok iyi bilmelidirler. Aynı zamanda yapılan güncel düzenlemeleri de yakından takip etmelidir. İşveren ve işçi arasında yaşanan sorunlarda dava açma sürecini titiz şekilde yürütür. Davanın lehine sonuçlanması için gerekli delil ve belgeleri toplar ve mahkemeye sunar. Yaşanan anlaşmazlıktan dolayı hak kaybının bir an önce ortadan kaldırılması için hızlı olmaya önem verir.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak özverili olarak çalışıyoruz. Özellikle verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile hak kayıpları yaşanmasının önüne geçiyoruz. İhbar, kıdem tazminatı davaları, mobing ve haksız işten çıkartma gibi işçilerin büyük hak kayıpları yaşamalarına neden olan durumlarda onların bu mağduriyetinin ortadan kalkmasını sağlıyoruz.

Çekmeköy Makaleler

Çekmeköy Boşanma Avukatı

Boşanmanın yasal süreci üzerinde çalışmak genellikle karmaşıktır. Diğer gerekliliklerin yanı sıra önemli evrak işleri, bekleme süreleri ve birden fazla prosedür gibi özellikler, avukat olmadan boşanmak isteyebilecek bireylere özellikle çekişmeli boşanmada engeller ekler. Bir çift, koşullarına bağlı olarak boşanma süreçlerinde avukat desteğine ihtiyaç duyabilir. Çekmeköy boşanma avukatı hizmetinde de profesyonel Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu daima müvekkillerinin yanındadır.

 

İnsanların büromuzla çalışmayı seçmelerinin birkaç nedeni vardır. Birincisi, büromuz bir davayı hakime sunma, büyük resmi görme ve müvekkilleri için en iyi anlaşmayı bulma konusunda yeteneklidir. İkinci olarak, insanların mevcut olduğunu fark etmedikleri seçenekler sunabilir. Sonucu tahmin edebilir, çözüm seçenekleri önerebilir ve benzer davalardaki deneyimleri sonucunda bir çözüm önerisi hazırlayabilir. Daha da önemlisi, boşanma davasının duygusal yoğunluğunu göz önüne alır.

 

Objektif bir üçüncü taraf olarak hareket ederek müvekkillerin aklı başında kalmasına ve mümkün olan en iyi çözüme doğru çalışmasına yardımcı olur. Çocukları veya önemli varlıkları olan bireylerin bir avukata ihtiyaç duyma olasılığı daha yüksekken, minimum ve karşılaştırılabilir varlığa sahip iki kişinin aynı düzeyde yardıma ihtiyacı olmayacaktır. Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu gibi iyi bir boşanma avukatı bulmak da oldukça önemlidir.

 

Çekmeköy Boşanma Avukatlığı Hizmeti

İster anlaşmalı olsun ister çekişmeli, hukuki danışmanlık ve temsil sunan boşanma avukatlığı hizmeti, profesyonellik gerektiren bir hizmettir. Boşanma süreci, genellikle duygusal ve karmaşık olduğundan boşanma avukatlarının belirli özelliklere sahip olmaları önemlidir. Çekmeköy boşanma avukatlığı hizmeti sürecinde büromuzun her avukatlık hizmetinde bulunması gereken bazı özellikleri şunlardır:

 • Boşanma hukuku ve ilgili konularda güçlü bir hukuki bilgiye sahiptir.
 • Mevzuatı güncel olarak takip eder ve müvekkillerine en iyi hukuki rehberliği sağlamak için uzmanlık geliştirir.
 • Etkili iletişim becerilerine sahiptir. Müvekkillerle açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurar.
 • Hukuki terimleri müvekkiller için anlaşılır hale getirir ve müvekkillerin endişelerini dinler.
 • Boşanma genellikle müzakerelere dayalı bir süreçtir. Büromuz, müzakerelerde yeteneklidir ve müvekkillerini en iyi şekilde temsil ederek uygun anlaşmalar sağlar.
 • Boşanma süreci duygusal ve stresli olabilir. Büromuz, müvekkillerinin duygusal ihtiyaçlarını anlar ve empati gösterir.
 • Boşanma davaları bazen uzun sürebilir ancak büromuz, müvekkillerin davalarını hızlı ve etkili bir şekilde çözmeye çalışır.
 • Etik ve ahlaki standartlara bağlıdır. Müvekkillerin haklarını korumak için yasal ve etik kurallara uyar.
 • Boşanma davaları genellikle stratejik bir yaklaşım gerektirir. Büromuz, müvekkillerinin hedeflerini anlar ve etkili bir strateji geliştirir.
 • Müvekkillerine karşı dürüst ve şeffaftır. Müvekkillerine olası sonuçları açıkça ifade eder ve gerçekçi beklentiler oluşturur.
 • Müvekkillerine karşı duyarlıdır ve sürecin her aşamasında sabırlı bir yaklaşım sergiler.
 • Boşanma davaları, genellikle belgelerin ve bilgilerin yoğun bir şekilde ele alındığı durumları içerir. Uyumluluk ve çalışkanlığıyla müvekkillerini en iyi şekilde temsil eder.
Çekmeköy Makaleler

Çekmeköy İş Kazası Avukatı

İş kazaları, çalışanların güvenliği ve sağlığını tehlikeye atmaktadır. Çekmeköy iş kazası avukatı, iş kazası durumunda işçilerin tazminat haklarını güvenceye almak için çalışmalar yürütmektedir. Her çalışanın başına gelmesi olası iş kazaları kapsamında; çalışma esnasında işçide meydana gelen fiziksel hasarlar, mesleki rahatsızlıklar veya trafik kazaları yer almaktadır.

İş kazalarında mağdur olan insanların mağduriyetleri çerçevesinde, kanuni haklarına göre destek verilmektedir. İş kazası yaşayan çalışanların haklarını korumak ve hakları olan tazminatları almalarını sağlamak yönünde hukuki süreç yürütmektedir. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz, iş hukukunun karmaşık olmasına karşın profesyonel hizmet vermektedir.

İş kazası davalarının yürütülmesi ve adil tazminat davalarıyla mağduriyetlerin giderilmesi çözüm odaklı yaklaşımla olmaktadır. Bu nedenle teknik detaylara haiz olan profesyonel bir isim denildiğinde avukatlarımız iş hukuku uzmanlığını üstlenmiş durumdadır.

Çekmeköy İş Kazası Avukatı

İş kazaları sonucunda zarar gören kişiler adına hukuki süreç başlatılmaktadır. Dava aşamasında Çekmeköy iş kazası avukatı birçok ayrıntıyı ele alarak dava dosyası hazırlamaktadır. İş kazası süresince işçiye danışmalık yaparak birçok ayrıntıyla çözüme ulaşabilmektedir. Böylece davanın seyrini hukuksal çerçevede değiştirebilmektedir.

Çalışma şartlarından kaynaklanan durumlar söz konusu olduğunda Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz devreye talep doğrultusunda girebilmektedir. Bu şekilde zarar gören işçinin hakları, en adil şekilde savunulmaktadır. İş kazası sonucu zarara uğrayan kişiye göre, en gerekli destek noktalarından biri halinde faaliyet göstermektedir. İş kazası avukatının verdiği hizmetlerde şunlar yer alabilir;

 • İş kazalarından doğan maddi-manevi alacak davaları
 • Sigortalılığın tespitine ilişkin davalar
 • İş iade ve buna dair tazminat davaları
 • İşçi-işveren alacaklarına dair davalar
 • İhbar tazminatı davaları

Müvekkilin iş kazası sonucu uğradığı zararların önüne geçmek ve bunları en aza indirmek konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bireysel veya kurumsal müvekkillerin içinde yer aldığı sorunlara çıkarları doğrultusunda çözüm üretmektedir.