Kadıköy Makaleler

Kadıköy Boşanma Avukatı

Eşler, evliliklerini bitirmeye karar verdiklerinde akla gelebilecek ilk sorulardan biri, boşanma avukatına ihtiyaç olup olmadığıdır. Bu basit bir soru değil ve cevabı, eşlerin özel durumuna bağlıdır. Hukuki sorunları çözmek için eşler, birlikte çalışabiliyorsa bir avukat yardımına ihtiyaç duyulmasa da, hayatta zor anlarla karşılaşıldığından mevcut en iyi tavsiyeye ihtiyaç vardır. İster anlaşmalı olsun ister çekişmeli, Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak yardım etmek için buradayız.

Büromuz, İstanbul’un her semtinde olduğu gibi Kadıköy boşanma avukatı hizmetinde de en profesyonel ve en deneyimli boşanma avukatı hizmetini sunar. Büromuz, çiftlere en başından itibaren net yönlendirme ve çözümler sunar. Koşullar ne olursa olsun müvekkillerinin durumunu en yüksek hassasiyet, ihtiyat ve uzmanlıkla ele alır. Müvekkillerine hukuki konularda rehberlik etmek ve onları en iyi şekilde temsil etmek için çeşitli beceri ve yeteneklere sahiptir.

Kadıköy Boşanma Avukatı

Müvekkillerinin özel durumlarına uygun çözümler bulmaya çalışan Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, Kadıköy boşanma avukatlığı hizmeti ile müvekkillerinin çıkarlarını koruyarak adil ve hesaplı çözümler önermeye çalışır. Uzun süren dava sürecini önlemek ve taraflar arasında uzlaşma sağlamak için çaba gösterir. Büromuzun görevleri, müvekkillerine boşanma sürecinde hukuki destek sağlamak ve çeşitli konularda temsil etmektir. Görevlerimiz arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Belge hazırlama ve inceleme
 • Danışmanlık ve bilgilendirme
 • Müzakere ve uzlaşma
 • Çekişmeli boşanma durumlarında veya taraflar anlaşmaya varamazsa mahkemede müvekkillerini temsil etme
 • Mahkemede delil sunma, yasal argümanlar yapma ve müvekkillerinin haklarını savunma
 • Müvekkillerine duyarlılık ve destek sunma ve sürecin her aşamasında yanlarında olduklarını hissettirmeye çalışma
 • Çocukların velayeti, ziyaret hakları ve çocuk desteği gibi konularda müvekkillerine rehberlik etme
 • Çocukların en iyi şekilde çıkarlarını korumaya çalışma
 • Mal paylaşımı, nafaka ve mali konuları değerlendirme
 • Müvekkillerinin dosyalarını düzenleme, mahkeme tarihlerini takip etme ve diğer hukuki prosedürleri yönetme
 • Hukuki sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için gereken adımları atma
Kadıköy Makaleler

Kadıköy İş Avukatı

Kadıköy iş avukatı işveren ve çalışanların hak ve sorumlulukların öğrenmeleri ve bunların korunması alanında görev alır. İş hukuku kapsamında getirilen yasal düzenlemeleri çok iyi bilir ve bunların uygulanması aşamasında da dikkatli bir çalışma yürütür.

Büyük şirketler sahip oldukları avukatlar ve maddi güçleri ile çalışanlarının pek çok hakkından mahrum kalmasına neden olabiliyorlar. Oysa çalışanlarda yaşadıkları hak mağduriyetlerinde avukat tutabilirler. Deneyimli iş avukatı olarak karşıdaki şirket ne kadar büyük olursa olsun haklarınız savunulur ve anlaşmazlıkların lehinize sonuçlanması sağlanır. İş avukatının baktığı davalar arasında şunlar öne çıkar:

 • İhbar ve kıdem tazminatı davaları
 • İş kazası ve meslek hastalığı davaları
 • İşe iade davaları
 • İşçi alacakları davaları
 • Sigorta hizmet tespiti davaları
 • Haklı fesih ile sonuçlanan davalar
 • Sendikal faaliyetlerle ilgili davalar

Kadıköy İş Avukatı 

İş hukuku oldukça geniş bir alandır. İşverenin, çalışanın hak ve sorumluluklarını belirler. Aynı zamanda iş hayatının kanuni olarak düzenlenmesini de kapsar. Kadıköy iş avukatı sorumlulukları içinde tüm bu konulara hakim olmak yer alır. İş hukuku kanunlarını çok iyi bilmelidir. Müvekkilinin yaşadığı hak kayıplarının ortadan kaldırılması için dava açmalı ve açılan davayı dikkatle takip etmelidir. İş avukatı müvekkiline karşı şeffaf olmalı ve onun dava sürecinden haberdar olmasını sağlamalıdır.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak her müvekkilin önemli olduğunu biliyoruz. Çalışanın karşılaştığı hak kayıplarının ortadan kaldırılmasında en önde yer alıyoruz. İşveren ve işçi arasında yaşanan anlaşmazlıklarda hızlı olmaya özen gösteriyoruz. Hak kayıplarının bir an önce ortadan kaldırılması için gerekli belge ve delilleri topluyor ve mahkemeye sunuyoruz. Dava açmadan önce danışmanlık hizmetini de avukatlık büromuzdan alabilirsiniz. Bu şekilde açılacak dava ile ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında önceden bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Kadıköy Makaleler

Kadıköy Trafik Kazası Avukatı

Trafikte bulunan araçların yaptıkları kazalar sonucunda yaralanma, ölüm ve maddi hasarlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumlarda ise zarara uğrayan kişilerin haklarının kanunlar önünde savunulması gerekir. Kadıköy trafik kazası avukatı tam bu noktada devreye girer.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatlarımız tarafından haklarınız kanunlar önünde titiz şekilde korunur. Trafik kazalarında her iki tarafta kanunları bilmiyor olmadıklarından kaynaklı olarak çok sayıda hata yapabiliyorlar. Yapılan bu hatalar ise yaşanan mağduriyetlerin ve hak kayıplarının artmasına neden olur. Trafik kazası avukatlarımıza şu durumlarda ihtiyaç duyulabilir:

 • Trafik kazasının ölümlü ve yaralanmalı sonuçlanması halinde
 • Üçüncü tarafların yaşadıkları maddi ve manevi zararların tanziminde
 • Araçların değer kaybının belirlenmesinde
 • Olay yerinde yapılan bilirkişi incelemesinde
 • Maddi hasarlı kazalarda ihtilafa düşülmesi halinde
 • Trafik kazasından kaynaklı açılan tazminat davalarında

Kadıköy Trafik Kazası Avukatı Kimdir?

Avukatlar kanunların çok sayıda olmasından ve açılacak davaların kapsamının genişliğinden kaynaklı olarak çeşitli alanlarda uzmanlaşmayı tercih ederler. Her ne kadar her avukatın istediği davayı üstlenmesi hakkı bulunsa da uzmanlaştığı alanda dava üstlenmeyi tercih eder. Kadıköy trafik kazası avukatı bu alanda yürürlükte olan kanunları çok iyi bilir. Daha önce üstlendiği trafik kazası davalarını başarı ile sonuçlandırır. İhtilaflı davalarda müvekkilinin haklarının savulmasında dikkatli ve özverili bir çalışma yürütür.

Kazanın içeriği ve sonuçlarına bağlı olarak kişinin ceza alması gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Özellikle ölümlü kazalarda kazanın neden olduğu önemli noktalar arasında yer alır. Taksirle adam öldürme olarak da değerlendirilebilen kazalar olur. Deneyimli bir avukat ile çalışarak kaza sonrasında yaşanan mağduriyetin maddi ve manevi olarak ortadan kalkması mümkün olur. Avukatımız adınıza davayı açar, gerekli belgeleri toplar, mahkemeye sunar ve lehinize sonuçlanmasını sağlar.

Kadıköy Makaleler

Kadıköy İş Kazası Avukatı

Kadıköy İş Kazası Avukatı

İş kazası çalışanın işyeri sınırları içinde, işe gelmesi, işten evine gitmesi ve iş için dışarıda bulunduğu zamanlarda işinden dolayı geçirdiği kazaları kapsar. Bir kişinin iş kazası geçirmesi sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi zararların ortadan kaldırılması için dava açılması gerekebilir. Kadıköy iş kazası avukatı çalışanının haklarının korunması ya da iş yerinin haklarının savunulması adımında görev alır. Kaza sonucunda dava iş mahkemelerine açılır ve avukatınız da bu kapsamda haklarınızı savunur ve davanın lehinize sonuçlanması için gerekli çalışmayı yapar. İş kazası geçirilmesi sonucunda şu kapsamda davalar açılır:

 • Maddi ve manevi tazminat davası
 • İşçinin hayatını kaybetmesi halinde yakınları tarafından destekten yoksun kalma davası
 • İşverenin ihmal ve sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde ceza davaları

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatlarımız arasında iş hukuku ve iş kazaları alanında uzmanlaşmış avukatlar bulunur. İş kanunlarını çok iyi bilen avukatlarımız dava süreçlerini üstlenmenin yanında danışmanlık hizmeti de vermektedirler.

Kadıköy İş Kazası Avukatı Nitelikleri

Uzmanlık alanı ne olursa olsun bir avukatın taşıması gereken en önemli özellik kanunları iyi biliyor olmasıdır. Müvekkillerinin güvenini kazanmalı ve üstlendiği davalarda özveri ile çalışmalıdır. Davanın açılması sürecinde olduğu gibi delillerin toplanması, duruşmalara girilmesi, gerekli durumlarda üst mahkemeye gidilmesi ve alınan kararların uygulanmasının takibi konularında da titiz çalışma yürütmelidir.

İş kazası geçirmek çalışanın olduğu gibi yakınlarının da hayatlarına çeşitli zorluklar getirir. İşveren yaşanan maddi ve manevi zorlukları ortadan kaldıracak tazminatı ödemelidir. Kazanın olmasına ihmali ya da kasti bir durum olması halinde gerekli cezayı da almasında Kadıköy iş kazası avukatı gerekli kanuni çalışmayı yapar. İş kazaları olduğu il ve ilçe sınırları içinde bulunan iş mahkemelerine avukat tarafından açılır.