Kartal Makaleler

Kartal Boşanma Avukatı

Hukuki süreçler hassas olduğu için, avukat seçimi yaparken dikkatli olmak bir hayli önemlidir. Kartal’da bir boşanma avukatı arıyorsanız Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, uzmanlığı, güvenilir hizmetleri ve profesyonelliği ile her zaman yanınızdadır. Profesyonel Kartal boşanma avukatı olarak büromuz, müvekkilleriyle iş birliği yaparak daima hukuki ihtiyaçlarına uygun bir çözüm bulmaya çalışır. Dava sırasında kullanılacak stratejiler konusunda oldukça tecrübelidir.

Boşanma hukuku, bir çiftin boşanmaya karar vermesiyle başlayan, hakimin boşanma kararı vermesiyle sona eren çok çeşitli hukuki konuları kapsamaktadır. Boşanmanın sabır, anlayış ve çoğu zaman iyi bir boşanma avukatı gerektiren, uzun ve asla keyifli olmayan bir prosedür olduğu unutulmamalıdır. Anlaşmalı boşanma gibi bazı boşanmalar, yolun her adımında bir boşanma avukatının hizmetlerine ihtiyaç duymasa bile, bir avukatın evrakları incelemesi ve yol göstermesi tavsiye edilir.

Kartal Boşanma Avukatı Hizmetleri

Özellikle çocukları veya karmaşık mal paylaşımı olanlar için ve çekişmeli boşanmalarda deneyimli bir boşanma avukatının hizmetleri şarttır. Boşanma, evlilik ilişkisinin sona ermesine yönelik hukuki süreçtir. Evliliğiniz sırasında siz ve eşiniz mülk edindiniz, para kazandınız, borç ödediniz, birbirinize destek oldunuz. Boşanma süreci, bu ilişkiyi çözer ve tarafları aşağı yukarı eşit bir statüye döndürür. Kartal boşanma avukatı hizmeti ile büromuz müvekkillerine aşağıdaki çeşitli hizmetleri sunar.

 • Müvekkillerine boşanma süreci hakkında detaylı bilgi verir.
 • Müvekkillerine hakları, yükümlülükleri konusunda danışmanlık yapar.
 • Müvekkillerine hukuki konularda rehberlik eder. Hukuki prosedürleri yönetir.
 • Dosyaların düzenlenmesi ve mahkeme tarihlerinin takibini yapar.
 • Müvekkilleri için adil bir çözüm bulmaya çalışır.
 • Gerekli olan bir dizi hukuki belge hazırlar.
 • Hukuki sürecin sorunsuz bir biçimde ilerlemesini sağlar.
 • Müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmek için beceri ve yeteneklerini profesyonelce sergiler.
Kartal Makaleler

Kartal Trafik Kazası Avukatı

Trafikte yaşanan kazalar alınan önlemlere karşın azalmamaktadır. Bundan kaynaklı olarak da yaşanan trafik kazaları karşısında çeşitli mağduriyetler ve hukuki sorunlar ortaya çıkıyor. Kartal trafik kazası avukatı bu mağduriyetlerin ve hukuki sorunların ortadan kaldırılmasında görev alır. Kaza sırasında yaşanan şaşkınlıklar ve kanunların bilinmemesinden kaynaklı olarak yaşanan sorunlarda deneyimli bir avukatla çalışmak önem taşır. Trafik kazası olması ile açılan davalar arasında şunlar yer alır:

 • Ölümlü trafik kazalarında kusurlu tarafın ceza davası
 • Yaralanmalı trafik kazalarında açılan davalar
 • Maddi hasarlı trafik kazalarında açılan davalar

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatlarımızdan trafik kazası sonrasında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aynı zamanda dava açılması gereken durumlarda sizin adınıza davayı açar, gerekli belge ve delilleri toplayarak mahkemeye sunar. Müvekkili adına savunmayı titiz şekilde yapar. Davanın lehine sonuçlanmasını sağlar.

Kartal Trafik Kazası Avukatı Nitelikleri

Trafik kazası avukatı kanunları çok iyi bilmelidir. Üstlendiği davaları titiz şekilde takip eder ve müvekkilinin lehine sonuçlanması için gerekli hukuki girişimlerde bulunur. Kanunları çok iyi bilir ve emsal kararları bilir ve gerekli durumlarda mahkemeye bu emsal kararları bildirir. Deneyimli Kartal trafik kazası avukatı ile şu durumlarda görüşerek danışmanlık ve vekillik hizmeti alabilirsiniz:

 • Kazada ölüm ya da yaralanma olması halinde
 • Maddi hasarlı kazalarda ihtilafa düşülmesinde
 • Bilirkişi olay yeri incelemesinde
 • Araç değer kaybı belirlenmesinde
 • Üçüncü taraflara verilen zararlarda

Trafik kazalarının olduğu anlarda taraflar anlaşmaya varabilirler. Bunun yanında özellikle ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ise anlaşma çoğu zaman mümkün olmaz. Aynı zamanda taraflar anlaşmış gibi görünse dahi bu durum değişebilir. İlk başta anlaşmış olsanız dahi daha sonra karar değiştirebilir ve haklarınızın savunulması için büromuzdan Kartal trafik kazası avukatı desteğini alabilirsiniz.

Kartal Makaleler

Kartal İş Avukatı

Çalışma hayatını düzenleyen iş hukuku kanunlar tarafından düzenlenmiştir. Bu kanunlar çerçevesinde işverenlerin ve çalışanların çeşitli sorumluluk ve hakları bulunur. Yaşanan anlaşmazlıklarda iş hukuku kanunları çerçevesinde çözüme kavuşturulur. Kartal iş avukatı olarak hizmet veren avukatlarımız iş hukuku kanunlarını çok iyi bilir ve yaşanan anlaşmazlıklarda müvekkilinin haklarını kanunlar önünde savunur. İşveren ve çalışan arasında yaşanan anlaşmazlıklarda danışmanlık hizmeti verilir.

İş hukuku kapsamına giren konularda yaşanan anlaşmazlıklarda avukatlarımız delillerin hızla toplanması ve mahkemeye sunulmasında da önemli rol oynar. İşverenler ve çalışanlar hak ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmayabilirler. Bu konularda bilgi sahibi olmak için mutlaka iş avukatından danışmanlık hizmeti alınması gerekir. İş avukatlığı oldukça geniş bir alanı kapsar. Avukatın kanunları çok iyi bilmesi ve üstlendiği davalarda özverili şekilde çalışması gerekir.

Kartal İş Avukatı Nitelikleri

İş hayatını düzenleyen ve yaşanan anlaşmazlıklarda belirleyici olan kanunlar oldukça geniştir. İş avukatı bu kanunları çok iyi bilir. Aynı zamanda daha önce alınmış emsal kararlar hakkında da bilgi sahibidir. Bu kararlardan gerekli durumlarda yararlanır. Kartal iş avukatı tarafından üstlenilen davalar arasında şunlar yer alır:

 • İşe iade davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • Sigorta hizmet tespit davası
 • İş kazası ve meslek hastalıkları davaları
 • Grev ve lokavt davaları

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimiz arasında kesinlikle ayrım yapmıyoruz. Üstlendiğimiz davaların hukuki süreçlerinin hızla sonuçlanması için titiz ve özverili bir çalışma yürütüyoruz. İşveren ve çalışanlar arasında hukuki anlaşmazlıkların çıkmaması adına önceden gerekli bilgilendirmeler yapıyoruz. İş avukatının asli görevi hakların önceden öğrenilmesini ve kişinin hak kaybının yaşanmasının önüne geçmektir. Kartal iş avukatı olarak bu amaçla çalışıyor ve üstlendiğimiz davalarında müvekkillerimizin lehine sonuçlanmasını sağlıyoruz

Kartal Makaleler

Kartal İş Kazası Avukatı

İş hayatında yaşanan pek çok iş kazası davayla sonuçlanmaktadır. Kartal iş kazası avukatı bu davalar sırasında, kaza sonrasında mağduriyet yaşayan çalışanların haklarını savunmaktadır. İş güvenliği maddeleri kapsamında gerektiğinde iş yerlerine açılan tazminat davaları Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun hizmeti kapsamındadır. Günlük hayatta çok sık rastlanan iş kazaları gerek psikolojik gerek bedenen zararla sonuçlanmaktadır. Bu anlamda işverenin gereken sorumluluğu yüklenip yüklenmediğine göre hukuksal işlemler başlatılmaktadır.

Kişilerin çalışma esnasında yalnızca bedensel değil, mobing uygulanarak psikolojik açıdan da travmaya ve zarara uğraması söz konusu olabilmektedir. Bu konuda değerlendirme yapılırken tüm bu zararlar iş kazası olarak ele alınmaktadır. Bu yönde atılan hukuki adımlarda profesyonel bir destek almanın güvencesi verilmektedir.

İş Kazası Davalarında Kartal İş Kazası Avukatının Rolü

İş kazası meydana geldiğinde Kartal iş kazası avukatı çalışmaları tüm ayrıntılar ele alınarak başlatılmaktadır. İş kazası geçiren çalışanın bedensel ve psikolojik bütünlüğüne zarar gelmişse dava açma hakkı bulunmaktadır. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun rehberliğinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilmektedir. İş kazası sonucunda ölüm söz konusu olduğunda çalışan yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı açması mümkündür.

İş kazasının unsurları şöyle sıralanabilir;

 • Kazaya uğrayan çalışanın sigortalı olması
 • İşçinin bedenen, ruhen zarara uğramış olması
 • İş, işçi ve iş ortamı arasında nedensellik bağının olması

Hukuki süreç konusunda özenli davranılmadığında iş kazası geçirmiş işçi bir de hukuki anlamda zarara uğramış olacaktır. Profesyonel destek alındığında delillerin toplanma hızına bağlı olarak net bir dosya hazırlanmaktadır. Davanın mağdurun lehine sonuçlanması için hiçbir detayın atlanmaması tam bu aşamada önem arz etmektedir.

İş kazası davasının açılmasında zamanaşımı ayrıca çok önemli olduğundan mağdurun mağduriyeti zaman aşımına uğramadan giderilmektedir. Kazanın yaşandığı zamanda İstanbul’da çalışmalarına devam eden hukuk büromuza başvuru yapılmasıyla gecikmeden sonuç almada etkin bir yol çizilmektedir.