Makaleler Maltepe

Maltepe İş Kazası Avukatı

İş kazaları, günümüzde pek çok insanın başına gelmektedir. Maltepe iş kazası avukatı çalışmaları kapsamında iş esnasında işçide ortaya çıkan fiziksel hasarlar, mesleki deformasyonlar, çalışma esnasında meydana gelen trafik kazaları iş kazası hükmündedir. Dava sürecinin en iyi ve doğru şekilde yürütülmesi konusunda Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz davanın seyrini değiştirmek adına her türlü veriyi değerlendirmektedir.

Çalışma koşullarından dolayı yaşanabilecek iş kazaları, iş ortamında ya da iş ortamının dışında meydana gelebilmektedir. Mesai saatleri dahilinde yaşanan iş kazalarının çözümü sürecinde zarar gören işçinin hakları profesyonel olarak korunmaktadır. Hukuksal açıdan profesyonel destek alınması, iş kazası mağdurları yönünden gerekli yardım noktalarının başında gelmektedir. Süreç esnasındaki bilgi ve tecrübeyle mağduriyetin giderilmesi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

İş Kazalarında İş ve İşveren Haklarını Korumada Hukuki Sürecin İşlemesi

İş hukuku denildiğinde çıkabilecek anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların çözümü ayrı bir birikim gerektirmektedir. Maltepe iş kazası avukatı prensibinde iş hukukunun kendine özgü ilke ve kurallarıyla hareket edilmektedir. Kazadan kaynaklı meydana gelen zarardan işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağı göz önünde bulundurulmaktadır. İş kazası tazminatı da ruhen ya da bedenen kalıcı hasarın olup olmadığına bakılarak belirlenmektedir. İş kazasında tazminat miktarının hangi faktörlere göre değerlendirildiği şu şekilde belirlenebilir;

 • İşçinin maaşı
 • İşçinin kusurunun az olup olmadığının belirlenmesi
 • Maliyet oranı
 • Yaş

İş kazası davasında hak kaybına uğramak, kaza esnasında zarar gören işçinin en son beklediği durum olmaktadır. Bu yönde kanuni haklarının ne olduğunu bilen işçiler, hukuki çerçevede nasıl davranması gerektiğinden de emindir. İşçinin işverenden ya da devletten ne kadar tazminat alacağı kendi başına çözeceği durumlar kesinlikle değildir. Bu noktada tüm işçilerin güvenle başvuracağı yerlerin başında burası gelir denebilir.

İş kazalarında işçiyi önceliği haline getiren ve işçilerin hakları için mücadele eden hukuk büromuzdan tüm yasal yardım böylece alınmaktadır.

Makaleler Maltepe

Maltepe İş Avukatı

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların yaşanması, genelde işçinin haklarını işverenden alamaması yönünde olmaktadır. Maltepe iş avukatı hizmetimiz genel itibariyle maaş ve tazminat talepleri karşılanmadığında etkili olmaktadır. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz işçinin vekilliğini üstlenerek iş hayatlarını olumlu yönde düzenlemektedir. İşçi ve işveren avukatı gibi elbette müvekkilinin haklarını savunup özellikle iş hukuku kapsamında emeklerinin karşılığını almasında rol oynamaktadır.

İş avukatının görevleri dahilinde olan tüm konular, iş hayatına direkt olarak müdahale eden ve hayatın geri kalanında kariyeri şekillendiren etkenlerdir. Bunun için mümkün olan en iyi sonucu alma noktasında sürecin değerlendirilmesi profesyonel olarak yapılmaktadır. İş kanununa göre çözüme kavuşturulan iş davaları çalışanların ihtiyaç duyacağı etkenleri içermektedir.

İş Hukuki Dahilinde Maltepe İş Avukatının İş Davalarında Rolü

Maltepe iş avukatı çalışmalarında yetkinlik sahibi uzman sıfatıyla yer almaktadır. Etkili ve pratik çözüm için dava vekilliği hizmeti bu başlık altında verilmektedir. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz teknik açıdan tüm detayları ele alarak müvekkillerinin lehine hüküm tesis edilmesini sağlamaktadır. Gerekli hukuki prosedürün takibi ve yürütülmesi hatalı ve ihmal sonucu doğan etkiler dolayısıyla dikkate değerdir.

İş hukuku kapsamında hukuk danışmanın etkili olduğu alanlar şunlardır;

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • İşe iade
 • Haklı sebeple fesih yapılabilmesi amacıyla, istifanın hukuksal çerçevede gerçekleşmesi
 • Alacak davası açılması
 • İş sözleşmesi hazırlanması

İş hukuku kapsamında verilen hizmetler, aslında çok geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. İş hukukunda doğan geniş yelpazede işlem, iş, uyuşmazlık temsil hizmeti çerçevesindedir. İş hukuku açısından şirketlere verilen danışmanlık hizmeti de oldukça önem arz etmektedir. Bununla birlikte şirketlere verilen şirketler yönünden en önemli hususun ticari faaliyetlerde yaşanan sorunlar olduğu bilinmektedir. Bu durum sıklıkla görülebilen iş hukuku faktörlerinden biridir. İş hukuku alanında avukatsız dosya takibi yapıldığında telafisi zor maddi kayıpların olduğunu söylemek gerekir.

Makaleler Maltepe

Maltepe Boşanma Avukatı

Boşanma davaları için Maltepe boşanma avukatı olarak müvekkillerimizin hak kayıpları yaşamaması adına hizmet veriyoruz. Böylece her iki tarafın da hakları gözetilerek davaların insanların zarar görmeden sonuçlanmasında etkin çalışmalar yürütüyoruz.

Aile hukuku çerçevesinde avukatlarımız tarafından müvekkillere destek verilmektedir. Bu açıdan etik kurallar kapsamında sonuca ulaşılması hedefiyle çözümler üretilmektedir. Çocuk velayeti ve mal paylaşımı gibi hassas konular Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun uzmanlığında değerlendirilmektedir.

Boşanma davası açılmadan önce mutlaka firmamızın bilgi ve deneyimiyle, boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Evlilik akdinin sona ermesi esnasında eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşme hazırlanmasında müvekkillere uzman görüşüyle yardımcı olunmaktadır. Aile hukukuna giren tüm davalar kendi bünyemiz çerçevesinde sonuçlandırmaktadır.

Maltepe Boşanma Avukatı

Faaliyetlerine İstanbul’da devam eden Maltepe boşanma avukatı, eşlerin birbiriyle anlaşarak boşanma isteğine cevap vermektedir. Eşlerin en az birinin isteğiyle boşanma talebiyle daha hızlı ve pratik bir şekilde boşanma sonuçlanmaktadır. Boşanma protokolü tarafların mahkeme ikrarını taşımaktadır. Bu nedenle maddelerin dikkatli ve özenli şekilde seçilmesi, Avukat M. Şamil Arslan hukuk bürosu tarafından ön planda tutulmaktadır.

Söz konusu aile birliğinin bozulması olduğundan özellikle çocukların da varlığıyla bu konuda daha hassas bir şekilde sürecin yürütülmesi zaruridir. Boşanma sürecinde size eşlik edecek olan uzmanlarla davanızın sorunsuz gerçekleşmesi yönünde detaylı bir yol belirlenmektedir.

Boşanmanın bir yandan da duygusal yönü ele alındığında bu noktada profesyonel bir yol göstericiye gerek duyulmaktadır. Boşanma davalarının bir yandan da teknik ve hukuki boyut, bir uzman tarafından değerlendirme yapmanın gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Boşanma sürecinin her aşamasında alanında uzman ve birikimli bir avukatla bu süreci sonlandırabilirsiniz. Boşanma sürecinde avukatın görevleri şu şekildedir;

 • Hukuki danışmanlık
 • Hakların korunması
 • Dilekçelerin hazırlanması
 • Delil toplanması ve duruşmada müvekkili temsil

Boşanma sürecinin değerlendirilmesinde durumunuza ve hedeflerinize göre bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Makaleler Maltepe

Maltepe İş Kazası Avukatı

İş kazaları, günümüzde pek çok insanın başına gelmektedir. Maltepe iş kazası avukatı çalışmaları kapsamında iş esnasında işçide ortaya çıkan fiziksel hasarlar, mesleki deformasyonlar, çalışma esnasında meydana gelen trafik kazaları iş kazası hükmündedir. Dava sürecinin en iyi ve doğru şekilde yürütülmesi konusunda Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz davanın seyrini değiştirmek adına her türlü veriyi değerlendirmektedir.

Çalışma koşullarından dolayı yaşanabilecek iş kazaları, iş ortamında ya da iş ortamının dışında meydana gelebilmektedir. Mesai saatleri dahilinde yaşanan iş kazalarının çözümü sürecinde zarar gören işçinin hakları profesyonel olarak korunmaktadır. Hukuksal açıdan profesyonel destek alınması, iş kazası mağdurları yönünden gerekli yardım noktalarının başında gelmektedir. Süreç esnasındaki bilgi ve tecrübeyle mağduriyetin giderilmesi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

İş Kazalarında İş ve İşveren Haklarını Korumada Hukuki Sürecin İşlemesi

İş hukuku denildiğinde çıkabilecek anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların çözümü ayrı bir birikim gerektirmektedir. Maltepe iş kazası avukatı prensibinde iş hukukunun kendine özgü ilke ve kurallarıyla hareket edilmektedir. Kazadan kaynaklı meydana gelen zarardan işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağı göz önünde bulundurulmaktadır. İş kazası tazminatı da ruhen ya da bedenen kalıcı hasarın olup olmadığına bakılarak belirlenmektedir. İş kazasında tazminat miktarının hangi faktörlere göre değerlendirildiği şu şekilde belirlenebilir;

 • İşçinin maaşı
 • İşçinin kusurunun az olup olmadığının belirlenmesi
 • Maliyet oranı
 • Yaş

İş kazası davasında hak kaybına uğramak, kaza esnasında zarar gören işçinin en son beklediği durum olmaktadır. Bu yönde kanuni haklarının ne olduğunu bilen işçiler, hukuki çerçevede nasıl davranması gerektiğinden de emindir. İşçinin işverenden ya da devletten ne kadar tazminat alacağı kendi başına çözeceği durumlar kesinlikle değildir. Bu noktada tüm işçilerin güvenle başvuracağı yerlerin başında burası gelir denebilir.

İş kazalarında işçiyi önceliği haline getiren ve işçilerin hakları için mücadele eden hukuk büromuzdan tüm yasal yardım böylece alınmaktadır.

Makaleler Maltepe

Maltepe Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazalarından kaynaklanan pek çok tazminat davası ve alacak söz konusu olmaya devam etmektedir. Maltepe trafik kazası avukatı çalışmaları, kazaya sebebiyet veren kusurlu kişilerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu şekilde kazaya sebebiyet veren kişilere gerekli cezai yaptırımların uygulanması, Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz tarafından planlanmaktadır. Yaralanmalı-ölümlü trafik kazalarında mağdur durumda olan insanların maddi-manevi tazminatın karşılanması için de destek olmaktadır.

Yaralanma ya da ölümle sonuçlanan trafik kazalarında uzman desteği alınması, davaların daha net bir biçimde gereken cezai işlemlerin sonuçlanması daha kolay ve hızlı şekilde olmaktadır. Trafik kazalarında genel itibariyle ölüm ve yaralanma durumlarında kusurlu tarafın belli yaptırımlarla cezalandırılması hedeflenmektedir. Buna göre alınacak tazminatın da belirlenmesi mümkün olmaktadır. Maddi ya da manevi tazminat davası açılabilecek kazalar, kişilerin mağduriyet durumuna ve oranına göre belirlenmektedir.

Trafik Kazalarında Hukuki Süreçleri Planlayan Maltepe Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları sonucunda oluşan hasarların ve kayıpların Maltepe trafik kazası avukatı hizmetini araştırmasıyla çözüme kavuşturulması olası bir durumdur. Tarafların sorumluluk oranı belirlenip tarafların kendi aralarında uzlaşıp uzlaşmamaları doğrultusunda dava süreci ilerlemektedir.

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatların alınabilmesi noktasında, Avukat M. Şamil Arslan hukuk bürosu yönlendirmesiyle hem zamandan tasarruf edilmekte hem de kaza nedeniyle kaybedilen meblağın karşılanması gündemde olmaktadır. Trafik kazaları karmaşık hukuki süreçleri içermektedir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin ve diğer yasal etkenlerin dahil olduğu bir dava haline gelebilmektedir.

Trafik kazası avukatımız sigorta şirketleriyle müzakere etmekte ve gerektiğinde davanız mahkemede avukatımız tarafından temsil edilmektedir. Trafik kazlarında avukatın önemi şu şekilde değerlendirilebilir;

 • Tarafların kendisinin başvurusu sonrasında sigorta şirketinden alınan ödemeyle uzman aracılığıyla takip edilen davadan alınan ödeme arasında fark vardır.
 • Tarafların kendilerinin yaptıkları başvuruda, sundukları evraklarda eksiklik ya da bilgi yanlışlığı olabilmektedir. Bu nedenle uzman eşliğinde bu evrakların değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Adil bir tazminat alınması ve hakların korunması nedeniyle avukata danışmanın önemi herkesin malumu denebilir.