Makaleler Pendik

Pendik Boşanma Avukatı

Boşanma kararınız sonrası hukuk büromuzda görev yapan Pendik boşanma avukatı tüm sürece eşlik etmektedir. Özellikle büyük şehirlerde boşanma avukatı arayışınız varsa; nafaka, velayet, tazminat konularını da içinde barındıran tüm aşamalar titizlikle ele alınmaktadır. Tüm aşamaları etkili ve doğru bir biçimde yönetmek adına tüm konulara hakim olmanın gerekliliği göz ardı edilmemektedir. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz bu yönde yaptığı çalışmalarla müvekkillerini en doğru şekilde yönlendirmektedir.

Boşanma davalarının ne kadar süreceğiyle ilgili mahkemelerin yoğunluğu ve davanın çekişmeli ya da anlaşmalı olup olmadığına göre değerlendirilme yapılmaktadır. Aile birliğinin devam etmemesi gereken durumlarda, taraflar kendi savunmalarını yapamayacaklarını düşünebilmektedir. Böyle zamanlarda boşanma sürecinin en doğru ve hızlı şekilde yürütülmesi son derece önemlidir.

Pendik Boşanma Avukatı

Alanında uzman, aile hukukuna hakim Pendik boşanma avukatı, sürecin olması gerekenden daha uzun sürmemesi adına, tüm detayları ele alarak çalışmalarını yürütmektedir. Karşı tarafı tam olarak dinleyerek olay örgüsüne göre bir dava dosyası hazırlanmaktadır. Bu şekilde geri dönülmeyecek hatalar yapmadan, bir taraftan da davanın küçük hatalardan dolayı kaybedilmemesi sağlanmaktadır. Davanın geçerli hukuki sebeplere dayandırılarak mahkeme tarafından kabul edilmesi böylece mümkün olmaktadır.

Davanın en az hasarla atlatılmasına yönelik Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun hizmetinde aile kurumunun zedelenmesi kapsamında değerlendirme yapılarak dava süreci bitirilmektedir. Boşanma avukatının etkisi en çok şu aşamalarda belli olur;

 • Davanın seyrinin değişebileceği açıklamalarda
 • Delillerin doğru bir halde, zamanında ortaya konulmasında
 • Etkili savunma yapmada
 • Müvekkille iletişimde
 • Kanunlara ve mevzuata hakimiyette

Boşanma sürecinde büromuzdan hukuki destek alınırken anlatılan olaylar tarafsız olarak dinlenmektedir. En doğru çıkarımlar yapılıp müvekkilin menfaati gözetilerek çalışmalar devam ettirilmektedir. Zaman içinde değişen kanunlara hakimiyetin öneminin farkındalığıyla müvekkilin en doğru ve iyi bir şekilde savunulması yolunda ilerlenmektedir. Aile kavramı içinde çıkan huzursuzlukların giderilmesinde aşama aşama etkili rol oynanmaktadır.

Makaleler Pendik

Pendik Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası sonucunda meydana gelen hasarların ardından tazminat talepleri oluşmaktadır. Pendik trafik kazası avukatı davayı takip etmek ve hukuk danışmanlığı vermek üzere destek talebinde bulunan kaza mağdurlarına yol göstermektedir. Aynı zamanda maddi-manevi mağduriyetlerinin karşılığını hukuksal olarak alma noktasında davanın her aşamasında etkili rol oynamaktadır. Meydana gelen trafik kazalarından sonra hak kaybı yaşanmaması adına, Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuzun hizmetleri en isabetli ve doğru yaklaşımı sunmaktadır.

Dava takibinin avukatın becerisiyle yerine getirilmesi ve hukuki kaybın yaşanmaması, maddi kaybın da yaşanmaması demektir. Bu yönde hukuk teknikleri, çözüm marifeti ve güçlü iletişim mağduriyetlerin yaşanmaması açısından gereklidir. Kaza sonucunda hak edilen tazminatın tahsisi için hukuk ve mevzuat yetkinliği olan uzman bir avukatın elzem olduğunu belirtmek gerekir.

Pendik Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları sonucunda mal ya da can kaybıyla beraber, pek çok olumsuz sonuç görülebilmektedir. Bu yönde Pendik trafik kazası avukatı olarak çalışma yürütülürken kaza sonucunda yaşanan zararların giderilmesi konusunda dava süreci yakından takip edilmektedir. Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz müvekkillerin menfaati doğrultusunda çalışmalarını şekillendirmektedir.

Kaza sonucunda açılan davanın olumlu yönde seyretmesi ve istenilen mahkeme kararının elde edilmesiyle ilgili gayretli ve titiz bir süreç planlanmaktadır. Başlıca trafik kazası davaları şunlar olabilir;

 • Zorunlu trafik sigortalarında eş değer parça uygulamaları
 • Trafik kazalarından kaynaklanan rücu davalarında sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücü
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ve cezası

Birçok sebepten ötürü kişilerin trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklardan dolayı taraf durumunda görülmesi ve yargılama süreciyle karşı karşıya gelmesi olasıdır. Bu alanda faaliyet gösteren, kişilerin kendilerini bu dava ve uyuşmazlıklarda temsil edecek bir avukata ulaşması büyük önem kazanmaktadır. Trafik mevzuatına tam anlamıyla hakim nitelikli bir hukuki destek sağlayabilecek hukuk büromuz burada ön plana çıkarak hizmet vermektedir.

Makaleler Pendik

Pendik İş Kazası Avukatı

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu iş kazası hukuku ve iş hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Hukuk büromuz, müvekkillerine adil bir hukuki temsil sağlamayı amaç edinmiştir. Profesyonel Pendik iş kazası avukatı olarak, işyerinde meydana gelen kaza sonucu yaralanmalarla alakalı hukuki süreçlerde uzmandır. Müvekkillerinin haklarını korumak, tazminat taleplerini yönetmek ve gerektiğinde mahkeme süreçlerinde müvekkillerini temsil etmekle görevlidir.

İş yeri kazaları, çalışanın işini yaptığı sırada meydana gelen yaralanmalardır. Genellikle işle ilgili olarak kabul gören kazalar, işte meydana gelen kazalardır. Yaralanma veya hastalık işyerinde olduğu gibi işyeri için bir görevin yerine getirildiği herhangi bir yerde de meydana gelebilmektedir. İşyerinde yaralanmalar tehlikeli maddelerin varlığı veya tehlikeli bir çalışma ortamına maruz kalma gibi güvenli olmayan çalışma koşulları veya ortamları yüzünden meydana gelir.

İş yerindeki arızalı ekipman veya makineler, bir işveren için ağır kaldırma gibi zorlu veya tekrarlayan görevlerin yerine getirilmesi yüzünden de iş kazaları meydana gelmektedir. İnşaat gibi bazı mesleklerde yaralanma riski diğerlerine göre daha yüksektir. Ancak iş kazaları, her türden iş alanında meydana gelebilir. İş yerinde bir yaralanma yıkıcı olabilir, bu nedenle Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu gibi deneyimli bir uzmandan uygun yasal temsil almak önemlidir.

Pendik İş Kazası Avukatlık Hizmeti

Pendik iş kazası avukatlık hizmetinde büromuz, müvekkillerinin iş kazası sonucu oluşan zararlarını en iyi şekilde korumak için müvekkillerin işverenleri veya sigorta şirketleriyle olan ilişkilerini içeren hukuki süreci profesyonelce yönetir. Bu, Bunun dışında müvekkillerinin yaşadıkları yaralanmalara ve kayıplara dayanarak tazminat taleplerini hazırlar ve bu talepleri ilgili taraflara sunar. Hukuk büromuzun diğer temel görevlerinden azıları şunlardır:

 • Müvekkillerinin iş kazası sonucu oluşan maddi kayıplarını sigorta şirketleriyle müzakere etmek ve sigorta işlemlerini yönetmek
 • Anlaşma sağlanamazsa ya da dava açılması gerekiyorsa mahkemede müvekkillerini temsil etmek. Bu süreç, dava hazırlığı, duruşma süreçleri ve hukuki adımları içerir.
 • Mesleki hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan ve uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olan durumlar için hukuki sorunları ele almak
 • İş güvenliği standartları konusunda işverenlerin bu standartlara uymalarını sağlamak
 • Hukuki uyumlulukların sürdürülebilmesi için danışmanlık yapmak
 • İş kazası davalarını analiz ederek müvekkillerine en uygun hukuki stratejileri belirlemek ve uygulamak

 

Makaleler Pendik

Pendik İş Avukatı

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlıkların çözümü için Pendik iş avukatı her iki tarafın haklarını koruyarak çalışmaktadır. Her iki taraf için de olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz iş hukukunun işçi ve işveren için işlemesinde etkin rol oynamaktadır. Danışmanlık hizmetini her iki tarafın haklarını gözeterek iki tarafa da vermektedir.

İş hukuku konusunda davaların takip edilmesi, işçi ve işverenin haklarıyla ilgili bilgilendirilmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. İş hukuku konusunda yenilikler takip edilerek güncel hayata uygun bir şekilde değerlendirme yapılmaktadır. Müvekkile gerekli olan tüm destek verilerek davaların olumlu sonuçlanması planlanmaktadır. İstanbul’da yürütülen çalışmalar çerçevesinde kişiler ya da gruplar bazında işçi- işveren arasındaki uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır. Bu da arzu edilen olumlu sonucun alınmasıyla mümkündür.

İşçi ve İşveren Haklarının Savunulmasında Pendik İş Avukatı

Kurulan iş ilişkilerinin iş hukuku bağlamında değerlendirilmesi yönünde Pendik iş avukatı kamusal hizmet vermektedir. İş hukukun kendi içinde ikiye ayrıldığı faktörler şunlardır: Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku.

Avukat M. Şamil Arslan hukuk bürosu tarafından bakılan davalardan biri de mobbing denilebilir. İşveren tarafından mobbing uygulanmışsa, işverenin sorumluluğundadır. İşveren tarafından yapılmadıysa bile işverenin sorumluluğu altındadır. Bunun dışında işe iade, işçi alacağı gibi durumlar da iş hukuku çerçevesindedir. İşçi ve işverenin haklarını savunma konusunda mevzuatın devamlı değişmesi de söz konusudur. Bu noktada kişiler kendi haklarını aramayı denediklerinde hak kayıplarına uğramak kaçınılmaz olabilmektedir.

İşçinin maaş veya tazminatı hak etmeyi sağlayacak bazı sorumluluklarını işverene karşı yerine getirmesi ve bunu ispatlaması gereklidir. Maaş ve tazminat hakkını doğuracak sebepler iş hukuku kapsamında ortaya konmuştur. Sorumlulukların tam olarak yerine getirilip getirilmediği aşamasında anlaşmazlık ortaya çıktığında hukuksal süreç başlatılabilmektedir. İşçinin haklılığının ispatı doğrultusunda toplanan deliller neticesinde davanın seyri büyük oranda değişecektir.