Makaleler Ümraniye

Ümraniye İş Avukatı

İş hayatı, işverenin ve işçilerin hak ve sorumlulukları kanunlar ile belirlenmiştir. Ümraniye iş avukatı bu alanda yürürlükte olan kanunları çok iyi bilir. Kanunlar çerçevesinde işveren ve işçi arasında yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması davalarında görev alır.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizi haklarını özveri ile yapmaktayız. İşverenler ve işçiler çalışma hayatında hak ve sorumlulukları hakkında yapılan kanunları bilmeyebilirler. Bundan kaynaklı da yaşanan ihtilaflarda hak kayıpları yaşayabilirler. Deneyimli iş avukatının verdiği danışmanlık hizmeti ile işveren ve işçiler hal ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilirler. İş hukuku oldukça geniş bir konudur ve tecrübeli iş avukatı tüm kanunları ve daha önce mahkemelerin almış olduğu emsal kararları bilir. İş avukatı tarafından üstlenilen davalar arasında şunlar ön çıkar:

 • İhbar ve kıdem tazminatı davaları
 • İşe iade davaları
 • Mobbing ve kötü davranış davaları
 • İş kazası, meslek hastalıkları davaları
 • Fazla mesai ve yıllık izin davaları
 • Sigorta hizmet tespit davaları
 • Grev ve lokavt davaları

Ümraniye İş Avukatı Sorumlulukları

Ümraniye iş avukatı sorumlulukları arasında önde yer alan özellikler arasında hızlı olmak bulunur. Yaşanan ihtilaflarda delillerin hızla toplanması ve mahkemeye sunulması kararların kısa sürede alınmasında etkili olur. İş kanunlarını çok iyi bilmeli ve müvekkilinin haklarını kanunlar önünde savunmalıdır. Güvenilir ve şeffaf olmalı danışmanlık hizmeti de vermelidir. İş avukatının danışmanlık hizmeti vermesi ile pek çok hak kayıplarının önüne geçilebilir.

Ümraniye iş avukatı olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile hak kayıplarınızın önün geçiyoruz. Aynı zamanda iş kazası, meslek hastalığı, mobbing gibi iş kanunları içinde olan hak kayıpları davalarında işçinin haklarının korunmasını sağlıyoruz. Hızlı sonuç alan ve kararların lehinize olmasını sağlayan avukatlarımız özveri ile çalışır.

Makaleler Ümraniye

Ümraniye İş Kazası Avukatı

İş kazalarının önlenmesi adına alınan önlemler ve yapılan kanuni düzenlemeler olmakla birlikte hala kazalar olmaya devam ediyor. Ümraniye iş kazası avukatı da yaşanan iş kazalarında işçinin yaşadığı zararların karşılanması için açılan davalarda görev alır. İş kazası geçiren işçiler haklarını bilmediklerinden dolayı çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Pek çok işçi kaza sonrasında karşısında olan şirkete karşı yapabileceği pek bir şey olmadığını düşünür. Oysa deneyimli bir iş kazası avukatı tercih etmeniz halinde karşınızdaki şirket ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun kanunların size verdiği hakları almanız mümkün olur. İş kazası olmasının ardından açılacak davalar arasında şunlar yer alır:

 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşçinin çalışamaz hale gelmesi halinde onun mağduriyetinin giderilmesi için düzenli gelir bağlanması
 • Çalışanın ölmesi halinde yakınlarının destekten yoksun kalması davaları
 • İşverenin ihmal ve kusurundan kaynaklı ceza davaları

Ümraniye İş Kazası Avukatı 

Türkiye kanunlarında iş kazası avukatı tanımı bulunmaz. Bunun yanında çok sayıda olan iş kazaları karşısında doğal olarak bu anlamda bir uzmanlık oluşmuştur. Ümraniye iş kazası avukatı sorumluluklarının bilincinde müvekkillerine güven verir. Şeffaf olmaya dikkat eder ve açılan dava ile ilgili tüm gelişmelerden müvekkilinin haberdar olmasını sağlar. İş hukuku ve iş güvenliği kanunlarını çok iyi bilir. Müvekkilinin haklarını kanunlar kapsamında tam anlamıyla korur.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak iş kazası sonrasında açılan davalarda vekilliğinizi üstlenmenin yanında danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Açılan davanın nasıl ilerleyeceği ve ne gibi sonuçları olabileceğine dair önceden haberdar olmanızı sağlıyoruz. İş kazası geçiren kişinin sigortalı olma şartı bulunmaz. Aynı zamanda kazanın mutlaka işyeri içinde gerçekleşmesi de gerekmiyor. Hangi kazalar iş kazası niteliğindedir ve kanunlar önünde yapılması gereken işlemler nelerdir bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Makaleler Ümraniye

Ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye boşanma avukatı evliliğin ayrılık sürecinin kanunen de tanınması için gerekli işlemleri yapar. Türk Medeni Kanununun ve aile ile ilgili diğer kanunları çok iyi bilen Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu müvekkillerinin bu zorlu süreci mümkün olduğunca kolay sonuçlandırmasını sağlar.

Boşanma davalarının açılması gibi aynı zamanda danışmanlık konusunda da hizmet verir. Evlenmek insanları mutlu eden bir süreç olurken boşanma da bir o kadar acılı ve yıpratıcıdır. Boşanma avukatı yaşanan acıyı, maddi ve manevi yıpranmayı minimuma indirme konusunda kanunun verdiği yetkileri kullanır. Boşanma davalarına Aile Mahkemeleri bakar. Boşanma avukatının sorumlulukları içinde olan davalar arasında şunlar yer alır:

 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Velayet, velayet değişimi davaları
 • Nafaka, nafakanın artması davaları
 • Evlilik içinde elde edilen malların bölüşümü
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Koruma ve uzaklaştırma kararının aldırılması
 • Evlilik iptali davaları

Ümraniye Boşanma Avukatı Nitelikleri

Boşanma avukatı seçimini doğru yapmanız ile sürecin her aşamasında yanınızda olacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca gerekli bilgilendirmeyi yapar ve sizin boşanma sürecinde doğru kararlar almanıza destek verir. Ümraniye boşanma avukatı kanunları çok iyi bilir ve açılan davaların lehinize sonuçlanması için gerekli çalışmayı yapar. Deneyimli, bilgili ve mahkemede özgüvenli duruşu ile etkileyici olan avukatı seçmeniz ile davanın lehinize sonuçlanması mümkün olur.

Anlaşmalı boşanma davalarında protokolü sizin haklarınızın tam olarak korunmasını sağlayacak şekilde hazırlar. Çekişmeli boşanma davalarında ise davanın lehinize sonuçlanmasını sağlar. Ayrılık sürecinde kanuni haklarınızın korunması ve maddi manevi haklarınızı alabilmeniz için Ümraniye boşanma avukatı kanunlar çerçevesinde gerekli olan çalışmayı yapar. Avukatınız boşanma nedeninin öğrenir ve davanın lehinize sonuçlanmasını sağlayacak dilekçeyi hazırlar. Evliliğinizde ayrılık sürecine girmiş olmanız halinde deneyimli avukat ile görüşebilir ve birlikte yol haritası belirleyebilirsiniz.

Makaleler Ümraniye

Ümraniye Trafik Kazası Avukatı

Ümraniye trafik kazası avukatı trafik kazaları karşısında oluşan maddi ve manevi zararların karşılanması davalarında görev alır. Araçların trafikte olduğu süre içinde karıştığı bütün kazalar trafik kazası olarak adlandırılır. Bu kazalarda maddi zararlar gibi yaralanma ve ölüm gibi ağır sonuçlar da ortaya çıkabilir. Trafik kazaları olduğunda taraflar olayın şokundan kaynaklı olarak ne yapacaklarını bilemeyebilirler.

Kimi zaman taraflar kaza anında anlaşmış görünse de daha sonra ihtilafa düşülebilir. Trafik kazaları olduğunda davanın anında açılması zorunluluğu bulunmaz. Bunun için yaşadığınız kazanın üzerinden bir süre geçmiş olsa da yaşadığınız zararların karşılanması için dava açabilirsiniz. Bu davalarda haklarınızın korunması ve mağduriyetin giderilmesi için Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatlarımız özveri ile çalışırlar. Davanın açılması, delillerin toplanması, duruşmalara girilmesi, mahkemede kararın lehinize çıkması için gerekli çalışmayı titiz şekilde yaparlar.

Ümraniye Trafik Kazası Avukatı 

Trafik kazaları alınan tüm önlemlere rağmen çok fazla olmaya devam ediyor. Bunun karşısında ise çok sayıda kişi maddi ve manevi kayıplar yaşayabiliyorlar. Ümraniye trafik kazası avukatı sahip olduğu nitelikleri le müvekkilinin güvenini kazanır. Şeffaf ve güvenilir olmaya önem verir. Yaşanan ihtilafların müvekkilinin lehine sonuçlanmasını sağlar. Dava açılmadan önce de dava açılması karşısında ne gibi sonuçlar olabileceği, ne kadar sürebileceği konularında bilgi verir. Ümraniye trafik kazası avukatının sahip olması gereken nitelikler arasında şunlar öne çıkar:

 • Kanunları çok iyi bilmeli ve deneyimli olmalıdır
 • Üstlendiği davaların müvekkilinin lehine sonuçlanması için özveri ile çalışmalıdır
 • Şeffaf ve güvenilir olmalı müvekkiline dava ile ilgili gelişmeleri haber vermelidir
 • Dava açılmasında, delillerin toplanmasında aktif olmalıdır
 • Tazminat ve gerekirse ceza davalarını açmalı ve trafik kazasında oluşan zararların karşılanmasını sağlamalıdır.