Makaleler Üsküdar

Üsküdar İş Avukatı

Üsküdar iş avukatı görev ve sorumluluk alanı oldukça geniş olmasıyla dikkatleri çekiyor. İşverenin, işçinin hak ve sorumlulukları kanunlar ile belirlenmiştir. İşveren ve işçi arasında yaşanan anlaşmazlıklarda bu kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulur. Avukat da işverenin ve işçinin haklarının tam olarak korunmasında görev üstlenir. İşveren ve işçi arasında yaşanan anlaşmazlıklarda avukatın devreye girmesi ile birlikte yaşanan anlaşmazlıklarda hak kayıpları olmasının önüne geçilebilir.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu olarak işçilerin haklarının kanunlar kapsamında korunmasını sağlıyoruz. İş hayatında yaşanan en büyük sorun aslında bu konudaki kanunların bilinmiyor olmasıdır. Deneyimli avukatlarımızın verdikleri danışmanlık hizmeti ile kanunlar önünde hak ve sorumlulukların öğrenilmesinde görev alırlar. Aynı zamanda sözleşmelerin yapılmasında görev alarak hak kayıplarının en baştan önüne geçilmesini sağlarlar. Sorumluluk sahibi, özverili çalışan avukatlarımız ile iş hayatınızda yaşadığınız hak kayıpları ve mağduriyetlerinin ortadan kalkmasına etkin rol oynarlar.

Üsküdar İş Avukatı Hizmetleri

İş avukatı küçük büyük bütün işyerlerinde olmalı ve iş hayatının kanuni düzenlemelerinin eksiksiz yapılmasını sağlamalıdır. Üsküdar iş avukatı danışmanlık hizmeti vermenin yanında anlaşmazlıkların tarafların arasında çözülememesi halinde dava açarlar. Müvekkillerine karşı şeffaf olur ve onun ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlarlar. Dava açılması sürecinde dilekçeyi hazırlar, delil ve belgeleri toplayarak mahkemeye sunar. Mahkemenin almış olduğu kararların uygulanmasını da titiz şekilde takip eder. Üsküdar iş avukatı tarafından verilen hizmetler arasında şunlar öne çıkar:

 • İş hayatı ile ilgili anlaşmazlıklarla ilgili danışmanlık hizmeti
 • İşyeri ve işveren ya da iki farklı işyeri arasında sözleşmelerin hazırlanması
 • İşe iade davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • Mobbing ve kötü davranış davaları
 • Sigorta hizmet tespiti davaları
 • İş kazası, meslek hastalığı davaları
Makaleler Üsküdar

Üsküdar İş Kazası Avukatı

İş kazaları yapılan yasal düzenlemelere ve alınan önlemlere rağmen hala oldukça fazla olmaya devam ediyor. Bu durumda kaza geçiren işçilerin yaşadıkları hak kayıpları ve mağduriyetlerin yasalar önünde korunması adına Üsküdar iş kazası avukatı hizmet verir. İş hukuku ve iş güvenliği ile ilgili kanunları çok iyi bilen avukat ile çalışılması hakların alınabilmesi ve mağduriyetin giderilmesinde etkili oluyor. İş kazası geçiren işçilerin haklarını alabilmeleri için dava açılması gerekir.

Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatlarımız müvekkillerini savunma ve açılan davalardan onların adına en iyi sonuçların alınmasında özveri ile çalışır. İş kazası çalışanın iş saatleri içinde ve yaptığı işle ilgili olarak geçirdiği kazalar olarak tanımlanabilir. Bunun yanında işçinin yine işe işyerinin servisleri ve sağladığı araçlar ile gidiş gelişleri sırasında da yaşanan kazaları kapsar. Kaza geçiren işçinin sigortalı olmaması bir önem taşımaz.

İş Kazası Sonrası Avukatlık Hizmetleri

İş kazası avukatı tanımlaması ülkemizdeki kanunlar içinde yer almaz. Bunun yanında iş hukuku ve iş kazası davalarında deneyimli avukatlar tarafından bu hizmet verilir. Üsküdar iş kazası avukatı yaşanan kazada bedenen zarar görmeseniz de psikolojik olarak göreceğiniz zarar için de haklarınızı savunur. Yaralanmalı ya da ölümlü kazalarda işçinin hak kayıpları tazminat davaları ile karşılanır. Bunun yanında işverenin ihmal ve kasti olması halinde ceza davaları da açılması gerekir. Deneyimli iş kazası avukatı gerekli ceza davalarının da açılmasını sağlar. İş kazası sonrasında açılacak davalar arasında şunlar bulunur.

 • İş kazasında işçinin karşılaştığı zararın giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşçinin hayatını kaybetmesi halinde yakınları için destekten mahrum olma davaları
 • İşverenin ihmal ve kusurundan kaynaklı caze davaları
Makaleler Üsküdar

Üsküdar Trafik Kazası Avukatı

Trafikte yapılacak küçük hatalar karşısında çeşitli kazalar ortaya çıkabiliyor. Bu kazalar karşısında yaşanan yararlanma, ölümler ve maddi kayıplar karşısında ise dava açılması gerekir. Üsküdar trafik kazası avukatı kaza geçiren kişiler adına dava açmakta ve yaşadıkları hak kayıplarının kanunen giderilmesini sağlamaktadır.

Trafik kazası geçiren kişiler buna hazırlıksızdırlar ve genellikle de haklarını ve kanunen ne yapmaları gerektiğini de bilmezler. Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatlarımızın verdiği danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Trafik kazası avukatının görev alanları içinde şunlar yer alır:

 • Yaralanmalı veya ölümlü trafik kazası davaları
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Olay yeri incelemesi, bilirkişi raporu hazırlanması
 • Araçlarda maddi değer kaybı olduğunun tespiti
 • Maddi hasarlı kazalarda tarafların ihtilafa düşmesi

Üsküdar Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazası avukatı bu alanda düzenlenmiş olan kanunları bilmeli ve müvekkilinin haklarını kanunlar önünde savunmalıdır. Üsküdar trafik kazası avukatı dava açılmasında, delillerin toplanmasında, mahkemeye sunulmasında ve mahkemenin aldığı kararların uygulanmasında görev alır. Trafik kazalarında davaların hemen açılması şartı bulunmaz. Bunun yanında davanın mümkün olan en kısa sürede açılması ve delillerin karartılmasının önüne geçilmesi önemlidir. Kaza sonrasında taraflar aralarında anlaşsalar da kusurlu tarafın sorumluluklarını yerine getirmediği durumlar olabilir. Bu durumda ise dava açılarak kusurlu tarafın sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanabilir.

Hukuku büromuzun deneyimli Üsküdar trafik kazası avukatları ile görüşerek hak ve sorumluluklarınızı öğrenebilirsiniz. Özellikle ölümlü kazalarda, kazanın oluş şekline bağlı olarak taksirle adam öldürme davaları da açılabilir. Davanın hangi kapsamda açılacağı deneyimli avukat tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Titiz ve özverili bir trafik kazası avukatı ile çalışmanız halinde açılacak davalar lehinize sonuçlanır. Böylece yaşanan hak kayıpları ve mağduriyetler ortadan kaldırılabilir.

Makaleler Üsküdar

Üsküdar Boşanma Avukatı

Bir ömür boyu devam edecek düşüncesi ile başlayan evlilikler kimi zaman boşanma ile sonuçlanır. Üsküdar boşanma avukatı bu sürecin kanuni olarak sorunsuz şekilde sonuçlanması ve haklarınızı koruyabilmeniz için yanınızda yer alır.

Avukatlar arasında görev ve sorumluluk alanı en geniş olanlar arasında boşanma avukatları bulunur. Çünkü boşanma içinde aynı zamanda maddi ve manevi tazminat alınması, velayet ve nafaka davaları da bulunur. Boşanma davalarında tüm bu unsurla göz önünde tutulur ve gerekli durumlarda ayrı davalar açılır. Boşanma davaları iki farklı şekilde olur.

 • Anlaşmalı boşanma davaları: Her iki tarafından boşanmayı istediği ve önceden hazırlanan protokol ile evliliğin çok kısa bir sürede sona erdiği davalardır.
 • Çekişmeli boşanma davaları: Bu tür davalarda sadece bir taraf boşanmayı isteyebilir. Çiftler boşanmayı sağlayacak konularda anlaşmaya varamazlar. Anlaşmaya varılamayan konularda Aile Mahkemesi hakiminin aldığı kararlar geçerli olur.

Üsküdar Boşanma Avukatı

İnsanların çok çeşitli konulardan kaynaklı olarak kanunlar önünde haklarının savunulması gerekebilir. Çok sayıda kanun ve avukatlık kolu bulunur. Her avukatın bundan kaynaklı olarak bazı konularda uzmanlaşması gerekir. Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu avukatları arasında boşanma konusunda uzmanlaşmış deneyimli avukatlar bulunur. Türk Medeni Kanununu çok iyi bilen deneyimli olan avukatlar danışmanlık hizmeti de verirler. Boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği, sonuçlarının neler olabileceği konusunda önceden bilgi sahibi olmanızı sağlarlar.

Üsküdar boşanma avukatı seçimini doğru yaptığınızda kanunları çok iyi bildiğini deneyimi ve yüksek özgüveni ile açılan davaların lehinize sonuçlanmasını sağlayacak olduğunu görebilirsiniz. Emsal davaları ve kararları bilir ve gerekli durumlarda bunlardan yararlanarak kanunlar önünde gerekli adımları atar. Müvekkiline karşı sorumluluklarının bilincindedir. Boşanma dilekçesinin yazılması, davanın açılması ve duruşmalara girilmesi gibi bütün sorumluluklarını eksiksiz yerine getirir.