Kıdem-İhbar Tazminat Davaları

Kıdem tazminatı işçinin, işverenden çalıştığı dönemler için kıdemi oranınca ödenmesi gereken tazminat kalemidir. Lakin bu tazminatı işçinin hak etmesi için

  1. İş kanununda tarif edilen ve iş kanunu kapsamında olan bir işte çalışmalı
  2. En az bir yıl süreyle çalışmış olmalı
  3. İşçinin iş kanunda sayılan haklı nedenle fesih hakkın doğmuş olması ve işçinin bunu kullanması ya da işverenin işçiyi iş kanunda belirtilen haklı fesih nedenlerinden herhangi birisine dayanmadan iş akdini fesih etmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu şartların varlığı halinde işçi, işverene kıdem tazminatı alacağı yönünden dava açabilecektir.

İş davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme işçinin çalıştığı iş yeri mahkemesi ya da işverenin ikametgah adresidir.

Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Kıdem-İhbar Tazminat Davaları