Kıdem-İhbar Tazminat Davaları: Haklarınızı Bilin

Kıdem-İhbar Tazminatı Nedir?

Kıdem-ihbar tazminatı, işçinin işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması durumunda aldığı tazminattır. İşçi, işveren tarafından belirli bir süre önceden bilgilendirilmeden işten çıkarılırsa ihbar tazminatı talep edebilir. İşçinin işveren tarafından işten çıkarılması durumunda ise kıdem tazminatı talep edilebilir.

Kıdem-İhbar Tazminat Davaları Nasıl Açılır?

Kıdem-ihbar tazminat davası açmak için öncelikle iş akdinin sonlandırılması gerekmektedir. İş akdinin sonlandırılması durumunda işçi, işverene yazılı olarak başvurarak kıdem-ihbar tazminatını talep edebilir. İşveren talebi reddederse veya yanıt vermezse, işçi kıdem-ihbar tazminatı davası açabilir.

Davanın açılabilmesi için işçinin öncelikle işyerinde çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca işçinin iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması gerekir. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem-ihbar tazminatı talep edilemez.

Kıdem-İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem-ihbar tazminatı hesaplanırken işçinin çalıştığı süre, ücreti ve yaşına göre hesaplama yapılır. İşçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük ücreti kadar tazminat ödenir. Ancak, işçinin yaşına göre bu miktar değişebilir. 50 yaşını doldurmuş olan işçiler için ise her yıl için 45 günlük ücret tutarında tazminat ödenir.

İhbar tazminatı hesaplanırken ise işçinin çalıştığı süreye göre belirlenir. İşçinin çalıştığı süre 1 yıldan az ise ihbar süresi 2 haftadır. 1-5 yıl arasında çalışan işçiler için ihbar süresi 4 hafta, 5-15 yıl arasında çalışan işçiler için ihbar süresi 6 hafta, 15 yıl ve üzeri çalışan işçiler için ihbar süresi ise 8 haftadır.

Kıdem-İhbar Tazminat Davası Süreci

Kıdem-ihbar tazminat davası açıldığında, ilk olarak işçi avukatı tarafından işçinin talepleri belirtilen bir dilekçe hazırlanır. Dilekçe, işçinin çalıştığı süreyi, aldığı ücreti, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını ve talep edilen tazminat miktarını içermelidir.

Daha sonra dava açılacak mahkemeye başvurulur. Mahkeme, işçi ve işveren arasındaki sözlü ve yazılı delilleri inceleyerek karar verir. Eğer mahkeme işçinin taleplerini kabul ederse, işveren tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem-İhbar Tazminat Davası İçin Süre Sınırı

Kıdem-ihbar tazminatı davası açmak için belirli bir süre sınırı bulunmaktadır. Bu süre, iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde dava açılması gerektiğini belirtmektedir. Bu süre aşıldığı takdirde, işçi tazminat talebinde bulunamaz.

Sonuç Olarak

Kıdem-ihbar tazminat davaları, işçi hakları açısından önemlidir. İşçilerin işverenlerinden aldıkları hakları korumak için bu tür davalar açmaları gerekebilir. İşçilerin kıdem-ihbar tazminatları konusunda bilinçli olmaları ve haklarını korumak için gerekli adımları atmaları önemlidir. İşverenlerin de, iş akdini sonlandırırken işçilerin haklarını göz önünde bulundurması ve gerekli tazminatları ödemeleri gerekmektedir.

  1. Kıdem-ihbar tazminatı nedir?

Kıdem-ihbar tazminatı, işçinin işveren tarafından feshedilmesi sonucu aldığı tazminattır. Bu tazminat, işçinin çalıştığı süre ve aldığı ücret dikkate alınarak hesaplanır.

  1. Kıdem-ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem-ihbar tazminatı, işçinin çalıştığı süre ve aldığı ücret dikkate alınarak hesaplanır. İşçinin çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücreti kadar kıdem tazminatı alması gerekir. İşçi, son üç yılda elde ettiği brüt ücretlerin ortalamasını da hesaba katarak hesaplama yapabilir.

  1. İşveren, işçinin kıdem-ihbar tazminatını ödemezse ne yapabilirim?

İşverenin kıdem-ihbar tazminatını ödememesi durumunda, işçi avukatı aracılığıyla dava açabilir. Mahkeme, işçinin taleplerini inceleyerek karar verir.

  1. Kıdem-ihbar tazminatı davası açmak için süre sınırı var mı?

Evet, kıdem-ihbar tazminatı davası açmak için belirli bir süre sınırı vardır. Bu süre, iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren en geç 1 yıl olarak belirlenmiştir.

  1. İşçinin iş akdini kendisi feshederse kıdem-ihbar tazminatı alabilir mi?

Hayır, işçinin iş akdini kendisi feshetmesi durumunda kıdem-ihbar tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır.

  1. Kıdem-ihbar tazminatı dışında başka tazminat talep edebilir miyim?

Evet, işçi, iş akdinin feshedilmesi sonucunda kıdem-ihbar tazminatı dışında başka tazminat talep edebilir. Örneğin, ihbar süresi yerine getirilmediyse ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi talepleri de bulunabilir.

  1. İşçi, iş akdinin feshedilmesi durumunda işverenin davranışları nedeniyle maddi veya manevi zarar görmüşse ne yapabilir?

İşçi, işverenin davranışları nedeniyle maddi veya manevi zarar görmüşse, bu zararların karşılanması için ayrıca dava açabilir. İşçi avukatı, zararların giderilmesi için gerekli adımları atabilir.

 

Kıdem tazminatı işçinin, işverenden çalıştığı dönemler için kıdemi oranınca ödenmesi gereken tazminat kalemidir. Lakin bu tazminatı işçinin hak etmesi için ;

  1. İş kanununda tarif edilen ve iş kanunu kapsamında olan bir işte çalışmalı
  2. En az bir yıl süreyle çalışmış olmalı
  3. İşçinin iş kanunda sayılan haklı nedenle fesih hakkın doğmuş olması ve işçinin bunu kullanması ya da işverenin işçiyi iş kanunda belirtilen haklı fesih nedenlerinden herhangi birisine dayanmadan iş akdini fesih etmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu şartların varlığı halinde işçi, işverene kıdem tazminatı alacağı yönünden dava açabilecektir.

İş davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme işçinin çalıştığı iş yeri mahkemesi ya da işverenin ikametgah adresidir.

Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Kıdem-İhbar Tazminat Davaları