Ataşehir Avukat

TAZMİNAT (ÖDENCE )  NEDİR?

Sorumlunun ; haksız eylemi sonucu meydana gelen zarar ve ziyanın (kaybın) karşılanmasına tazminat (ödence) denir. Mağdur yani haksız eylem sonucu zarar ve ziyana uğrayan kimsenin bu zarar ve ziyanı tazmin ettirmek için açtığı dava türüne tazminat davası denir.Meydana gelen zarar ve ziyan maddi bir kayba tekabül ediyorsa açılacak dava maddi tazminat davası iken  , kişilik haklarının ihlali dolayısı ile açılacak dava manevi tazminat davasıdır.Her iki şekilde ihlal söz konusu ise maddi ve manevi tazminat davası birlikte açılacaktır.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT(ÖDENCE)  DAVALARI  NASIL AÇILIR?

Davayı haksız eylemin mağduru açabilir.Burada önemli olan haksız eylem ile meydana gelen mağduriyet arasında ki illiyet bağıdır  .Açılacak dava ile bu illiyet ve mağduriyet hali ispat edilmelidir.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT (ÖDENCE )DAVASI NEREDE AÇILIR?

Tazminat davası   haksız fiilden kaynaklanmış ise , haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde açılır .Bu davalarda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleri yada özel mahkemelerdir.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT (ÖDENCE) DAVASI TÜRLERİ NELERDİR?

Maddi-Manevi tazminat davası ile hedeflenen amaç , haksız fiil sonucu zarar gören kimsenin bu zararının giderilmesidir. Açılacak dava türleri de birden fazladır.Destekten yoksun kalma tazminat davası , kıdem-ihbar tazminat davası , kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan  tazminat davası , ecri misilden kaynaklanan  (haksız işgal ) tazminat davası V.S. olmak üzere bir çok tazminat davası vardır.Trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle açılacak tazminat davası, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davası  gibi sıklıkla karşılaşılan tazminat davaları çeşitleride bulunur.

AÇILACAK MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

Dava açacak olan mağdur öncelikle, dava açacağı gerçek yada tüzel kişinin haksız fiili sonucu zarar gördüğünü ispat etmelidir.Bu ispat somut deliller ve tanık delili ile birlikte gerçekleşeceği gibi sair deliller ile  de ispatlanabilir. Mahkemeye sunulan somut deliller üzerinden hakim karar verecektir.Meydana gelen maddi zarar ile oluşan hasar bedeli yada ödence miktarı hakimin teknik bilgisi dışında bir hesaplama gerektiriyor ise bilirkişi marifeti ile hakim bu eksikliği yargılama sırasında giderecek ve buna göre hüküm kuracaktır. Manevi tazminatta ise hakim  takdir yetkisini kullanacak ve buna göre davacı haklı ise bir karar oluşturacaktır.

Bu zorlu ve meşakkatli sürecin avukat marifetiyle yönetilmesi mağdur açısında daha isabetli ve faydalı olacaktır.Mağduriyeti ve buna bağlı zararını ispat edemeyen davacı davasını kaybedecekti.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT (ÖDENCE) DAVASINDA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENİR?

Meydana gelen maddi zarar mahkemeye sunulan somut deliller dikkate alınarak   bilirkişice yapılacak bir  hesaplama ile belirlenecektir .Manevi tazminatta ise hakim takdir yetkisini kullanacak ve buna göre davacı haklı ise bir karar oluşturacaktır. İstanbul , Ataşehir , Pendik ,Ümraniye ,Kadıköy ve Kartal bölgesinde yaşayan için yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi yetkili adliyeleridir.

 

28 Eki, 2016

KIDEM TAZMİNATI DAVALARI

KIDEM TAZMİNATI (ÖDENCE) NEDİR. Kanunda  yazan koşullar çerçevesinde (haklı nedenle) ve en az bir (1) yıllık çalışma süresini tamamlamış işçinin  iş sözleşmesini sonlandırması sonucu yada işverenin haklı bir nedene dayanmadan… Detaylı Bilgi