Makaleler Pendik

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlıkların çözümü için Pendik iş avukatı her iki tarafın haklarını koruyarak çalışmaktadır. Her iki taraf için de olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından Avukat M. Şamil Arslan hukuk büromuz iş hukukunun işçi ve işveren için işlemesinde etkin rol oynamaktadır. Danışmanlık hizmetini her iki tarafın haklarını gözeterek iki tarafa da vermektedir.

İş hukuku konusunda davaların takip edilmesi, işçi ve işverenin haklarıyla ilgili bilgilendirilmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. İş hukuku konusunda yenilikler takip edilerek güncel hayata uygun bir şekilde değerlendirme yapılmaktadır. Müvekkile gerekli olan tüm destek verilerek davaların olumlu sonuçlanması planlanmaktadır. İstanbul’da yürütülen çalışmalar çerçevesinde kişiler ya da gruplar bazında işçi- işveren arasındaki uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır. Bu da arzu edilen olumlu sonucun alınmasıyla mümkündür.

İşçi ve İşveren Haklarının Savunulmasında Pendik İş Avukatı

Kurulan iş ilişkilerinin iş hukuku bağlamında değerlendirilmesi yönünde Pendik iş avukatı kamusal hizmet vermektedir. İş hukukun kendi içinde ikiye ayrıldığı faktörler şunlardır: Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku.

Avukat M. Şamil Arslan hukuk bürosu tarafından bakılan davalardan biri de mobbing denilebilir. İşveren tarafından mobbing uygulanmışsa, işverenin sorumluluğundadır. İşveren tarafından yapılmadıysa bile işverenin sorumluluğu altındadır. Bunun dışında işe iade, işçi alacağı gibi durumlar da iş hukuku çerçevesindedir. İşçi ve işverenin haklarını savunma konusunda mevzuatın devamlı değişmesi de söz konusudur. Bu noktada kişiler kendi haklarını aramayı denediklerinde hak kayıplarına uğramak kaçınılmaz olabilmektedir.

İşçinin maaş veya tazminatı hak etmeyi sağlayacak bazı sorumluluklarını işverene karşı yerine getirmesi ve bunu ispatlaması gereklidir. Maaş ve tazminat hakkını doğuracak sebepler iş hukuku kapsamında ortaya konmuştur. Sorumlulukların tam olarak yerine getirilip getirilmediği aşamasında anlaşmazlık ortaya çıktığında hukuksal süreç başlatılabilmektedir. İşçinin haklılığının ispatı doğrultusunda toplanan deliller neticesinde davanın seyri büyük oranda değişecektir.

17 Kas, 2023

Sultanbeyli Boşanma Avukatı

Sultanbeyli boşanma avukatı ayrılık sürecine girmiş eşlerin bu süreci kanunen hızla sonlandırmasını sağlar. Boşanma süreci doğru avukat ile çalışılmadığında zorlayıcı ve çeşitli hak kayıpları ile sonuçlanabilir. Son yıllarda boşanma sayılarında… Detaylı Bilgi
15 Kas, 2023

Kadıköy İş Kazası Avukatı

Kadıköy İş Kazası Avukatı İş kazası çalışanın işyeri sınırları içinde, işe gelmesi, işten evine gitmesi ve iş için dışarıda bulunduğu zamanlarda işinden dolayı geçirdiği kazaları kapsar. Bir kişinin iş kazası geçirmesi sonucunda… Detaylı Bilgi