Makaleler

Sosyal güvenlik iş kazaları başta olmak üzere beklenmedik durumlar karşısında işçilere koruma sağlayan önemli bir önemli bir sistemdir. Sosyal güvenlik kapsamında iş kazası sayılan durumlar ve sağlanan haklar kısaca özetlenecek olursa;

İş kazası sayılan durumlar: iş yeri ortamında meydana gelen kazalar. Bu kazalarda işçi iş yerinde çalışmakta iken yaralanma veya ölüm ortaya çıkmıştır. Düşmeler, kesilmeler ve ezilmeler gibi durumlar bu kazalara örnek olarak verilebilir.

Meslek hastalıkları: işçinin işin niteliği gereği sağlık sorunları yaşaması meslek hastalığı olarak adlandırılır. işçinin iş nedeniyle maruz kaldığı kimyasal maddeler buna örnektir.

Sosyal Güvenlikte İş Kazası Geçiren Kişiye Sağlanan Haklar Nelerdir?

İşçinin iş kazası geçirmesi ve bunun yasal olarak tespit edilmesi ile ortaya çıkan hakları sosyal güvenlik tarafından belirlenmiştir. Bu haklar arasında;

  • Tıbbı bakım ve tedavi almak hakkı
  • Geçici iş görmezlik ödeneği alma hakkı
  • Sürekli iş görmezlik veya ölüm durumunda aylık ve tazminat hakkı
  • Rehabilitasyon desteği yer almaktadır.

İşçiler iş kazası nedeniyle ortaya çıkan bu haklarını işverenden yasal olarak isteyebilirler.

İş Kazası Sonrası Yasal Hakların Alınması

İş kazası sonrası işçinin yasal hakları işveren tarafından vakit geçirilmeden verilmelidir. Bu aşamada devreye giren devlet ve kurumları işçinin veya işçinin ölümü halinde yakınlarının haklarını korumakla görevlidir. İş kazası durumunda belgelerin eksiksiz toplanması ve süreçlerin doğru bir şekilde izlenmesi önemlidir.

Yasal hakların bilinmesi ve gerektiğinde hukuki destek alınması, iş kazası sonucu etkilenen kişilerin haklarını korumak açısından büyük önem taşır. Bu haklar, işçilerin güvenliğini sağlamak ve onları olası risklerden korumak adına kritik bir rol oynar. En önemli olan ise iş kazalarında ihmalin ortadan kaldırılması ve güvenlik tedbirlerinin tam olarak yerine getirilmesi ile iş kazalarının önlenmesidir.

29 Kas, 2023

Tuzla İş Kazası Avukatı

Ülke genelinde iş kazası konusunda uzmanlaşmış Avukat M. Şamil Arslan Hukuk Bürosu, Tuzla iş kazası avukatı olarak da uzmanlığıyla ünlüdür. Bir iş kazası sonrasında yaşanan endişeleri en iyi şekilde anlayan… Detaylı Bilgi