Ataşehir Avukat

Meydana gelen trafik kazaları neticesinde , zarar görenin yada yakınlarının (hak sahipleri) talep edebileceği tazminata konu kalemler şu şekildedir.

  • Trafik kazasına bağlı ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Trafik kazasına bağlı ölüm halinde Cenaze ve defin giderleri,
  • Trafik kazası neticesinde vefat edenin (müteveffa) , varsa vefatına kadar yapılan tedavi giderleri ve sair masraflar,
  • Trafik kazasına karışan araçta meydana gelen hasara ilişkin maddi tazminat,

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası sonucu vefat eden müteveffanın yaşadığı süre içerisinde bakmakla yükümlü olduğu , baktığı ve destek olduğu kimselerin , ilgili kişinin vefatı dolayısı ile artık  yoksun kaldıkları davaya konu bu desteğin ortadan kalkması sonucu  uğradıkları zararın mahkemeden  talep edilmesine destek yoksun kalma tazminatı denir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler şunlardır;

Vefat edenin  ailesi , (Müteveffanın Eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşler)

Müteveffa ile destekten yoksun kalan kişinin akrabalık bağına bakılmaksızın , dava açacak kişinin müteveffanın desteğini aldığını somut şekilde ispat etmesi halinde bu 3. Kişilerde destekten yoksun kalma tazminatı açabilmektedir .

MÜTEVEFFA EĞER  ÇOCUK İSE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazasında vefat eden çocuk dahi olsa anne- babası kazaya neden olan sorumluya karşı destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Burada önemli olan husus çocuğun ileri ki yaşlarda anne-babaya destek olabilecek güçte ve muktedir birisi olmasıdır. Vefat ile bu ihtimal ortadan kalmış olduğundan anne-baba sorumluya karşı bu davayı yöneltebilir. Bu tazminat kaleminin hesaplanmasında vefat eden çocuğun yaşı ile hayatta kalan anne-babanın mevcut yaşı dikkate alınır ve çocuğun standart yaşam süresi ile anne-babanın standart yaşam süresi üzerinden kurulan kombinasyona bağlı bir hesaplama tekniği ile bu tazminat miktarı belirlenir.

MÜTEVEFFANIN KAZADAN SONRA TEDAVİ GÖRMESİ  VE ARDINDAN VEFATI HALİNDE TEDAVİ VE HASTANE GİDERLERİNE İLİŞKİN TAZMİNAT TALEBİ

Trafik kazasına bağlı olarak , vefat eden şahıs vefatından önce tedavi görmüş ise bu tedavi ve hastane giderleri için yapılan tüm masraf kalemleri sorumludan maddi tazminat olarak talep edilebilir.

VEFAT SONRASI MEYDANA GELEN CENAZE VE DEFİN GİDERLERİ İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNAT

Trafik kazası sonrası müteveffaya ait  cenaze ve defin giderleri maddi tazminat kapsamında sorumludan dava yoluyla talep edilecektir. Bu giderler cenazeye ait tüm giderlerdir. Cenazenin taşınası , defin işlemi , ve sair masraflar .

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINA BAĞLI  MANEVİ TAZMİNAT

Trafik kazasına bağlı ölüm sonucu , vefat edenin yakınları sorumludan (davalı) bu ölüm nedeni ile yaşadığı elem, keder ve derin üzüntüye bağlı olarak manevi tazminat talep edebilir. Bu tazminat zenginleştirici olmamakla birlikte , geride kalan yakınlarının acısını hafifletmek ve bir miktar tatmin amacıyla kanun koyucu tarafından öngörülmüştür. Hakim manevi tazminata ilişkin kararını takdir yetkisini kullanarak belirler. Bu takdir yetkisini tarafların ekonomik durumu , kazanın oluş şekli ve sair hususları  hakkaniyet ölçüsü içinde kalarak kullanır.

YARALAMALI TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazası sonucu yaralanan kişi buna bağlı olarak tedavi giderlerini , bu kaza nedeni ile çalışamadığı ve mahrum kaldığı kazanca ilişkin  tazminat ve yaşadığı elem-keder dolayısı ile manevi tazminat talep edebilir. İstanbul , Ataşehir , Pendik ,Ümraniye ,Kadıköy ve Kartal bölgesinde yaşayan kimseler  için yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Adliyesi yetkili adliyelerdir.

TRAFİK KAZASINA BAĞLI İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Trafik kazasına uğrayan ve bu kaza neticesinde malul olan ve yine buna bağlı olarak mesleğini icra edemeyen mağdur buna bağlı olarak maddi tazminat talep edebilir.Bu tazminat kişinin malullük oranı , mesleği ,yaşı ve sair hususlar dikkate alınarak hesaplanır.

TRAFİK KAZASI BAĞLI OLARAK ARAÇTA OLUŞAN MADDİ HASARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARI

Trafik kazasına bağlı araçta meydana gelen hasarlar sorumludan ve trafik sigorta şirketinden dava yoluyla istenebilir.

TRAFİK KAZASINA BAĞLI TAZMİNAT DAVALARI  KİME KARŞI AÇILIR

Bu dava kusurlu sürücüye ve ruhsat sahibi farklı ise ruhsat sahibine açılabilecektir. Ayrıca Sigorta şirketine de açılabilecektir. Bu davada davalılar müştereken ve müteselsilen sorumludur.

TRAFİK KAZALARINDA ZORUNLU MALİ SİGORTA KAPSAMINDA  SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU

Trafik kazasına karışan ve kusurlu tarafa ait aracın zorunlu mali sigortasını yapan sigorta şirketi , zarar gören davacıya karşı maddi tazminat miktarıdan ,poliçede belirlenen rakam kadar sorumludur. Davacıya karşı sigorta şirketi ile kusurlu taraf birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

TRAFİK KAZASINA SONRASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI) TRAFİK SİGORTASI BULUNMUYORSA NE YAPILABİLİR :

Zorunlu mali sorumluluk sigortası Karayolları Trafik Kanunu 85.maddesi kapsamında yapılması zorunlu olup aksi halde , sigortasız araçların trafiği çıkması yasaktır. Buna rağmen kazaya karışan aracın sigortası yok ise kurulmuş olan güvence hesabına (sigorta birliği) karşı davayı mağdur taraf yöneltebilir.

18 Nis, 2023

Ataşehir Boşanma Avukatı

Ataşehirde Boşanma Avukatı Boşanma davaları oldukça hassas ve karmaşık hukuki süreçlerdir. Bu nedenle, bu tür davaların çözümünde uzman bir avukatın yardımına ihtiyaç duyulabilir. Ataşehir Boşanma Avukatı M. Şamil ARSLAN, boşanma… Detaylı Bilgi
28 Eki, 2016

İŞ KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI

İş kazalarında tazminat davası, iş kazası sonucu yaralanan işçinin veya ölüm halinde işçi yakınlarının açacağı maddi   ve manevi tazminat davası demektir. Olayın meydana geliş şekline savcılık makamı tarafından ceza davası… Detaylı Bilgi