Genel

Trafik kazalarında maddi tazminat, kazaya karışan araçların sigortaları ve yasal sorumlulukları çerçevesinde hesaplanır. Maddi tazminat, maddi kayıpların telafi edilmesini amaçlar. Maddi tazminat miktarı, kazanın şiddeti, maddi kayıpların ciddiyeti, kusur oranları ve ilgili diğer faktörler dikkate alınarak belirlenir. Sigorta şirketleri, kusur oranlarına göre tazminat ödemesi yapar ve mahkemeler de aynı prensibe göre karar verir. Trafik kazası davalarında trafik kazası avukatı ile çalışmak önemli rol oynar.

Trafik kazası maddi tazminat miktarının belirlenmesi süreci içinde adil bir sonuca ulaşmak için genellikle uzman bir avukatın rehberliği önerilir. Tazminat miktarının belirlenmesinde profesyonel bir avukatın rehberliği, müvekkilin haklarını korumak ve adil bir tazminat miktarı talep etmek için gerekli adımların atılması açısından bir hayli önemlidir. Bu süreç, her kaza için benzersizdir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tarafların genellikle bir avukatın rehberliğine başvurması, sürecin daha etkili ve adil bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Hesaplanma Unsurları

Trafik kazalarında maddi tazminat hesaplama unsurları şunlardır:

  • Kazaya karışan araçlardan biri veya her ikisi de hasar gördüyse, araç hasarları için tazminat talep edilebilir. Hasarın onarım maliyeti veya aracın değer kaybı dikkate alınır.
  • Kazada yaralanan kişinin tıbbi tedavi maliyetleri, tazminat kapsamındadır. Acil servis ziyaretleri, ameliyatlar, rehabilitasyon ve ilaç maliyetleri gibi tüm tıbbi masraflar dahil edilir.
  • Kazadan dolayı işe gidememe veya çalışma kapasitesinde bir azalma varsa bu durumda oluşan gelir kaybı tazminatı talep edilebilir. Bu, geçici veya kalıcı işe gidememe durumunu içerir.
  • Maddi tazminat, kazanın yol açtığı diğer ekonomik zararları da içerebilir. Örneğin, kaza sonrası araç kiralama masrafları, ulaşım giderleri veya hasarlı eşyaların maliyeti gibi
  • Kazadan kaynaklanan makul ve gerekli harcamalar tazminat taleplerine dahil edilebilir. Bu, kaza sonrası ulaşım, konaklama, tıbbi malzemeler veya yardımcı cihazlar gibi masrafları içerir.