Makaleler

Trafik kazası maddi ve manevi tazminat davasında zamanaşımı süresi, Türk Borçlar Kanunu’na göre belirlenmiş olan süredir. Bu konuda dikkate alınması gereken süreler, trafik kazası maddi tazminat davası zamanaşımı süresi, manevi tazminat davası zamanaşımı süresidir. Trafik kazası sonucu oluşan maddi zararların tazmin edilmesi amacıyla açılacak dava için zamanaşımı süresi genellikle iki yıldır. Bu süre, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Kazaya karışan kişilerin manevi zararlarını tazmin etmek amacıyla açılacak trafik kazası davası için zamanaşımı süresi de genellikle iki yıldır. Bu süre, zarar görenin bu zararları öğrenmesi veya öğrenmesi gerektiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu süreler, genel olarak trafik kazası sonrasında tazminat davası açma hakkı sahibi olan kişiler için geçerlidir. Zamanaşımı süreleri, kişinin durumuna, olayın karmaşıklığına ve delil durumuna göre değişiklik gösterebilir. Süre geçerse talep hakkı kaybolur.

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Süreci Nasıl İşler?

Tazminat davası açma süresi hakkında kesin bilgi almak için bir avukattan veya hukuki bir uzmandan yardım almak önemlidir. Çünkü durumlar, farklılık gösterebilir ve dava süreci karmaşık olabilir. Trafik kazası maddi ve manevi tazminat davası süreci, maddi ve manevi tazminat davası süreci olmak üzere ikiye ayrılır. Kaza anında kazanın meydana geldiği yerde trafik polisi tarafından bir kaza tespit tutanağı tutulması dışında süreç şu şekilde işlemektedir:

  • Kazanın neden olduğu yaralanmaların belgelenmesine yardımcı olması açısından kazaya karışan kişilerin, kaza sonrasında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurarak sağlık raporu alması
  • Sigorta şirketleri, kazanın detaylarını değerlendirir ve tazminat taleplerini işleme koyar.
  • Kazaya karışan sürücülerin, kendi araçlarındaki hasarı karşılanması veya diğer zararları tazmin edilmesi amacıyla sigorta şirketleri ile iletişime geçilmesi
  • Davanın yönetilmesi, delillerin toplanması açısından kazaya karışan kişilerin, trafik kazası maddi veya manevi tazminat talepleri için bir avukat tutması
  • Tazminat talep dilekçesinin hazırlanması
  • Davanın açılması
  • Mahkeme sürecinde tarafların, delillerini sunması, tanıkların dinlenmesi ve mahkeme tarafların iddiaların değerlendirilmesi
  • Mahkemenin, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamazsa kararını vermesi
  • Mahkeme, taraflardan birine veya her iki tarafın da birbirine tazminat ödenmesine karar verirse, sigorta şirketleri veya ilgili tarafın ödemeyi gerçekleştirmesi
  • Gerekli görülmesi halinde karar sonrasında tarafların mahkeme kararına itiraz etmesi
23 Kas, 2023

Ümraniye Boşanma Avukatı

Ümraniye boşanma avukatı evliliğin ayrılık sürecinin kanunen de tanınması için gerekli işlemleri yapar. Türk Medeni Kanununun ve aile ile ilgili diğer kanunları çok iyi bilen Avukat M. Şamil Arslan Hukuk… Detaylı Bilgi
21 Ara, 2023

Boşanma Davaları Nelerdir?

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olarak ayrılmaktadır. En hızlı sonuçlanan davalar, doğal olarak anlaşmalı olanlardır. Yalnızca tek bir konuda dahi çiftler anlaşmakta zorluk çekiyorsa boşanma davası çekişmeli hale gelebilmektedir. Boşanma… Detaylı Bilgi
01 Ara, 2023

Sancaktepe İş Kazası Avukatı

İşte meydana gelen kazalar, kaza geçiren çalışanın günlük yaşamını tehlikeye atabilmektedir. Ciddi ve uzun vadeli zarara neden olabilen bu kazalar, bazen kişinin çalışma yeteneğini de kalıcı biçimde etkileyebilir. En kötü… Detaylı Bilgi