Vergi İptal Davası

Vergi yükümlülüğüne karşı bireylerde, vergisel idari işleme karşı hukuk devleti tarafından korumaya alınmıştır.

İdare vergi toplarken vergide eşitlik, vergide adalet vergide kanunilik ve vergide genellik kıstaslarını gözetmek zorunda olup Bu hukuk devletinin bir gereğidir.

Verginin tüm vatandaşları kapsayan bir uygulama olması, verginin genel olması bireyle devlet arasında sıklıkla doğan ihtilafa neden olmaktadır. Bu ihtilafın bir nedeni bireylerin vergi yükümlülüğünü yerine getirirken gerekli adımları dikkatle atmamalarından kaynaklandığı gibi, idarenin hatalı, hukuka aykırı ve yasal dayanaktan uzak uygulamaları da yol açmaktadır.

Tüm idari işlemler hukuk denetimi içerisinde olduğundan vergi ile ihtilafların tümü bu denetim içerisinde sayılır ve denetlenir. Bunun için bireyin vergi mahkemesin de dava açarak ilgili işlemin iptalini isteme hakkı bulunmaktadır

Vergi işlemine karşı gidilecek yollardan birisi de yargı olup, görevli mahkeme Vergi mahkemeleridir.

Vergi İptal Davası